Tıp Eğitimi Çalıştayı 2017

Fakültemizde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin mevcut durumuna yönelik bir bakış oluşturulması, önümüzdeki eğitim öğretim süreçlerine yönelik yarar sağlayacak yeni yaklaşımların saptanmasına katkı sağlanması amacıyla fakülte öğrenci ve öğretim üyelerinin tıp eğitimine dair düşünce ve izlenimlerinin paylaşılması ve değerlendirilmesine yönelik olarak, 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Tıp Eğitimi Çalıştayı 8 Mayıs 2017 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Çalıştay toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N.Zafer Utkan, konuşmasında, 1.basamak sağlık kuruluşlarını etkin biçimde yönetebilecek donanımda ve halk sağlığı konusunda duyarlılığa sahip mezunlar hedeflediklerini belirtti, eğitim modellerinin değerlendirildiği, başarılı öğrenme özelliklerinin belirlendiği, çağa ayak uyduran verimli ve etkin bir tıp eğitiminin gerekliliğine ve önemine değindi.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Devrim Dündar’ın gerçekleştirilen güncellemelerle, uygulama, sunum ve kurslarla ilgili konuşmasını takiben izlenim ve önerilerini paylaşan Tıp Fakültesi dönem öğrencileri temsilcileri ile dönem koordinatörleri sırasıyla birer konuşma yaptılar.

10.Tıp Eğitimi Çalıştayı konuğu TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, gelecekteki tıp eğitimini konu alan bir konuşma gerçekleştirdi ve enformasyon çağının özelliklerinden olan gün geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte tıbbi uygulamalarda ve mesleki yaklaşımlarda hızlı bir değişim süreci içine girildiğini belirtti. Hekimlikte işletme, veri analizi, iletişim ve liderlikle ilgili becerilerinin giderek önem kazanacağını belirten Prof. Dr. İskender Sayek, sağlık gelişimine duyarlılığın önemini vurgulayarak, hekimliğin değerler toplamı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kenan Bek’in toplantı esnasında dile getirilen konu başlıklarına değindiği konuşmasının ardından toplantı katılımcıları çalıştay kapsamındaki çalışma grubu toplantılarına davet edildi.Çalıştay Sunumları

Amine Yugruş-Necip Selman Özkan Dönem I Sunumu için tıklayınız...

Elif Sönmez Dönem II Sunumu için tıklayınız...

Ömer Tayyip Özen Dönem III Sunumu için tıklayınız...

Dürdane Merve Yılmaz-Erdinç Türker Dönem IV Sunumu için tıklayınız...

M.Yesevi Çiçek Dönem V Sunumu için tıklayınız...

Melike Pelin Özdoğru Dönem VI Sunumu için tıklayınız...

Mezun gözüyle - Deniz Cil Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. İskender Sayek Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Kenan Bek Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Devrim Dündar Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Zeki Yumuk Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Tuncay Çolak Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Tuncay Çolak Anatomi Anabilim Dalı Faaliyetleri Sunum için tıklayınız...

Doç.Dr.Cem Cerit Sunumu için tıklayınız...

Yard.Doç.Dr. Özgür Mehtap Sunumu için tıklayınız...

Yard.Doç.Dr. Aylin Kanli Sunumu için tıklayınız...

Dönem VI Koordinatörlüğü Sunumu için tıklayınız...

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 8 Mayıs 2017 için tıklayınız...

Amaç ve Hedeflere Yönelik Küçük Workshop Çalışma Raporu için tıklayınız...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors