Tıp Eğitimi Çalıştayı 2016

Üniversitemizde, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin gözden geçirilmesi, düzenli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile 2007 yılı itibarı ile her yıl yapılan Tıp Eğitimi Çalıştayının bu yıl 9. su 5 Mayıs 2016 tarihinde öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve konuklarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında Dekanımız Prof.Dr.Zafer UTKAN ve Eğitim Komisyonu Başkanı Prof.Dr.İlknur BAŞYİĞİT, Tıp Eğitimi Çalıştayının önemi üzerinde durdu ve çalıştaya ilişkin beklentilerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, Mezunlar Derneği adına Dr.Gözde ÇELİK, Mezunlar Derneğinin yapısı ve faaliyetleri konusunda bilgi verip mezun gözü ile tıp eğitimimizi değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Program öğrenci temsilcilerinin ve Dönem koordinatörlerinin sunumları ile devam etti.

Tıp Eğitimi Çalıştayı konuğu Prof.Dr.İskender SAYEK ise ‘’Tıp Fakültelerinin Yeni Rolü: Sosyal Güvenirlik’’ başlıklı konuşmasında tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve hizmet rollerinin yanı sıra toplumsal ve sosyal yükümlülükleri karşılamak şeklinde yeni bir rollerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Çalıştayın son bölümünde ise Program Değerlendirme Kurulu adına söz alan Prof.Dr.Kürşat YILDIZ, eğitim çalıştaylarının geri bildirim alma ve sürekli gelişim için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.


Çalıştay Sunumları

Merve Bikem Uçar-Muharrem Karataş Dönem I Sunumu için tıklayınız...

Ömer Tayyip Özen Dönem II Sunumu için tıklayınız...

Ömer Seytepe–Amina Majetic Dönem III Sunumu için tıklayınız...

Ceylan Kiy Dönem IV Sunumu için tıklayınız...

Melike Pelin Özdoğru Dönem V Sunumu için tıklayınız...

Emre Eserli Dönem VI Sunumu için tıklayınız...

Abdurrahim Fidan Sunumu için tıklayınız...

Gözde Çelik Yörükoğlu Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. İskender Sayek Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. İlknur Başyiğit Sunumu için tıklayınız...

Prof. Dr. Kürşat Yıldız Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Tuncay Çolak Sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Zeki Yumuk Sunum için tıklayınız...

Yard.Doç.Dr. Özgür Mehtap Sunumu için tıklayınız...

Yard.Doç.Dr. Aylin Kanli Sunumu için tıklayınız...

2016 Çalıştay Raporu için tıklayınız...  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors