Tıp Eğitimi Çalıştayı 2014

Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla 2007’den beri yapılan “Tıp Eğitimi Çalıştayı” 27-28 Mayıs 2014 tarihinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin coşkulu katılımı ile yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Şükrü Hatun, fakültemizde iyi tıp eğitimi için heyecanın sürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu, öğrenci sayılarındaki artışın eğitimle ilgili en önemli sınırlayıcı faktör olduğunu, geçen yıl başlatılan Yaz Stajı ve Fizik Muayene Stajının çok başarılı geçtiğini, iletişim becerileri programının güçlendirildiğini, eğitim donanımı için 1 milyon TL kaynak bulunduğunu ve alımların Eylüle kadar bitirileceğini, Harvard’da 1 haftalık staj destekli Öğrenci Araştırma Programı başlatıldığını ve öğrencilerde çok iyi bir yankı bulduğunu, öğrencilerin sosyal sorunlarını da yakında izlediklerini, öğrenci yemekhanesinin genişletilmesinin projelendirildiğini, fakültenin akreditasyon ara değerlendirmesi için hazırlık yaptığını, çalıştayda sorunların açık yüreklilikle tartışılmasını beklediğini söyledi.

İlk gün klinik öncesi ve klinik dönem koordinatörlerinin sunumları yapıldı. İkinci günün sabahında önce birinci basamakta eğitim üzerinde duruldu ve daha sonra da TEÖG (Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu) adına öğrenciler, adil, bilgi dolu, yapıcı konuşmalar yaptılar ve kendi eğitimlerine yüksek bir bilinç ile sahip çıktıklarını gösterdiler. Çalıştay boyunca öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında güçlü ve kurum kültürünün gelişmesini sağlayan etkileşimler yaşandı ve özellikle de intörn hekimlik dönemi sorunları canlı bir şekilde tartışıldı. Çalıştay Prof. Dr. Birsen Mutlu’nun yönettiği “"Dünden bugüne mecburi hizmet: Uzun ince bir yol” paneli ile devem etti. Bu panelde Prof. Dr. Nazım Mutlu, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş ve Doç. Dr. Emine Zengin kendi zorunlu hizmet anılarını paylaştılar ve son sınıf öğrencilerine iyi hekimliğin insan yaşamında açtığı pencereleri ve güzellikleri anlattılar.

Toplantıda dile getirilen bazı görüşler aşağıda yer almaktadır.Çalıştay Notları

 • Geri bildirim sistemi üzerinde çalışılmalı
 • Geri bildirim formu dolduranlara 0,5 puan eklenebilir.
 • Geri bildirimlerin işe yaradığını ve bununla neler değiştiğini gösteren posterlerin panolara asılması yararlı olabilir.
 • D V stajlarının 12 kez dönmesinin yarattığı sorunlar üzerine yeniden eğilinmeli ve pratik eğitimin küçük gruplar halinde yapılmasını koruyan bir çözüm üzerinde çalışılmalı ve bu arada 1 Haftalık stajların durumu gözden geçirilmeli.
 • Kütüphanenin genişletilmesi ve kütüphanedeki priz sayısının arttırılması
 • Sınav sisteminin öğrencilerin üzerindeki inhibisyonu ne kadar gerçek? Bazı öğrenciler 80 ortalamayı tutturamayınca derslere girmeyi bıraktığını söylüyolar .Ne yapmalı? Finalden muaf için 80 ortalama şartı ne kadar sorun? Bu konu üzerinde önemle durulmalı.
 • Sınav sonuçlarının geç açıklanması önlenmeli
 • Stajlarda da kurul değerlendirme (soruların cevaplanması oturumu) yapılmalı
 • DII amfisi soğuk oluyor
 • Öğrencilerin sosyalleşme ihtiyacı için yeni imkanlar yaratılmalı
 • Tekrar soru sorunu devam ediyor
 • Öğretim üyelerinin derse geç gelmesi, bazı dersleri iptal etmeleri önlenmeli.
 • DIII’de bazı kurullarda çakışan dersler var ve bu durum hem ders sayısının fazla olmasına hem de tekrarlara neden oluyor.
 • Dönem amfilerine “Multimedya yansıtıcı” alınabilir.
 • PDÖ sayısı artırılması çok iyi olur.
 • Staj sınavlarında jüri adaleti sağlanmalı.
 • Klinik beceri eğitimi tek öğretim üyesi ile yapılma dışında sorunsuz olarak sürüyor
 • Fizyopatoloji derslerinin eksikliği öğrenciler tarafından vurgulandı.
 • Öğrenciler ilk 3 yılı yalnızca sınıf geçme motivasyonu ile geçirdiklerini ve bir çok şeyi esas olarak klinik stajlarda öğrendiklerini söylediler
 • Tıp kitabı okunmuyor
 • Staj sınavının yapılandırılması ( Fizik muayene sınavının staj ortasında yapılması, Preklinik dönem bilgilerini yoklayan bir quiz yapılması vs)
 • D VI’da Kardiyoloji/Göğüs hastalıkları/dermatoloji seçmeli stajına öğrencilerin devamında önemli bir sorun var. Elektif yerine zorunlu yapılması?
 • D VI’daki Klinik farmakoloji içinde enfeksiyon anabilim dalına yer açılması için çalışacak
 • İntörn eğitimi yapan anabilim dalı başkanları ile toplantı yapılmasında yarar var.
 • Kadın Doğuma NST büyük ölçüde intörnler üzerinden yürütülüyor. Bu konuda bir hemşire görevlendirilebilir.
 • Asistanların eğitim için motive edilmesi için ek çabalar gerekli.
 • İntörn uyum programında enfeksiyon kontrol komitesi bilgilendirilmesine yer verilmesi
 • Staj eğitiminde öğrencilere özel uygulama vizitlerinin yapılması
 • İyi örneklerin paylaşılması
 • Ders notu hazırlanması
 • Dönem derslerinin 40 dk olup 10 dk tartışmaya ayrılması
 • Sunumların Word olarak öğrencilere verilmesi
 • Sınav soru hazırlanması sürecine öğrencilerin katılması (öğrencilerden bilgi sistemi üzerinden en önemli konularla ilgili katkı alınması)
 • Sınav öncesi serbest zaman arttırılmalı
 • Sınavlarda temel bilgilerin öğrenilmesine ağırlık vermeli. Detayların sorulması elemeye yol açıyor ama öğrenmeyi sağlamıyor.
 • Ders değişikliklerinin öğrenci e-maillerine gönderilmesi
 • Kurul sınavlardan sonra 1 gün boş zaman bırakılmalı
 • Ders sunum akışının yapılandırılması (30 dk sunum+10 dk soru-cevap+10dk özet)
 • Harvard Öğrenci araştırma programı çok yararlı ve geliştirilmeli
 • Amfilerin dar, dik ve sivri olması önemli bir sorun
 • Yemeklerin çabuk bitmesi sorununa bir çare bulunmalı
 • Anatomide maketlerin videosunun çekilmesine izin verilmemesini öğrenciler olarak anlamıyoruz.
 • Geri bildirimlerden öğretim üyelerinin alınganlık göstermesi
 • Geri bildirim sisteminin güncellenmesi
 • İnternet üzerinden geri bildirim verilmesi konusunda korku
 • Sunumların öğrenci bilgi sistemine konması
 • İtiraz sürelerinin netleştirilmesi
 • Sınavların geç okunması
 • Ders kurulu başkanları daha ilgili olmalı
 • Devam zorunluluğu ve yoklama konusunda yeni yöntemler bulunmalı
 • İntörn karnesinin sadeleştirilmesi
 • İntörn hemşirelerin servislerde bazı işleri yapmasının sağlanması.
 • Öğrenciler psikiyatride intörn nöbetinden yararlanamadıklarını söylediler
 • İntörnler için ayrı vizit yapılması
 • Polikliniklerde sorumlu hemşirelerin intörnlere olumsuz davranması
 • İntörn görev tanımı konusunda asistanları, hemşireleri ve hastane çalışanlarını bilgilendirelim ve webe koyalım
 • İntörn eğitimi ile ilgili sorunların bir kısmı sürüyor
 • İntörlük dönemi için TUS gerçeğini hocalar kabul etmeli.
 • Hizmet yükünün tıbbi sekreter vs alınarak hafifletilmesi
 • İntörlükteki “hamallık” işlerinin hekimlik hayatında katkısı olacağını da unutmamak lazım.
 • TUS hazırlık kursu yapılabilir.
 • Hastane personelinin intörnlerle ilgili eğitimi
 • Asistanların intörler konusunda eğitimi
 • Dahiliye intörlüğünde endokrin dışında yararlanamıyoruz. Plk’de hasta bakılması çok iyi olur.
 • İntörnler için her klinik uyum programı yapmalı.


Çalıştay Programı İçin Tıklayınız...

Çalıştay Albümü İçin Tıklayınız...

Çalıştay Sunumları İçin Tıklayınız...  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors