Tıp Eğitimi Çalıştayı 2013

Fakültemizdeki mezuniyet öncesi tıp eğitiminin bütün yönleri ile değerlendirilmesi amacıyla 2009’dan beri yapılan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı 9 -10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Prof.Dr. İskender Sayek ve Doç.Dr. Nadi Bakırcı’nın da konuk/uzman olarak katılımları ile yapıldı. Toplantılara dekan ve dekan yardımcıları eğitim komisyonu üyeleri, öğretim üyeleri, anabilimdalı/bilim dalı başkanları, anabilim dalları eğitim sorumluları, dönem temsilcisi öğrenciler, bizden mezun asistanlar, birinci basamak eğitimi için işbirliği yaptığımız Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve aile hekimleri, eğitim ve araştırma konularında işbirliği yapmayı planladığımız Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri/eğitim sorumluları katıldı. Genel olarak canlı bir katılımla gerçekleşen, öğrenci sunumları ile zenginleşen toplantıda eğitimin fakülte dışındaki kurumlarla zenginleştirilmesi, topluma dayalı/toplum içinde eğitim için yeni imkanlar yaratılması, staj eğitimlerinde teorik ders yükünün azaltılarak hasta başı eğitimin güçlendirilmesi, 1 haftalık stajların eğitimde yarattığı güçlükler, DIV başına eklenmesi planlanan fizik muayene stajının öykü alma uygulamaları ile zenginleştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Çalıştayın kapanışında Prof.Dr. İskender Sayek’in katkısı ile yapılan “Tıp Eğitimi Geliştirme Seminerleri”ne katılanlara sertifikaları ve Prof.Dr. İskender Sayek’e teşekkür belgesi sunuldu.

Çalıştayı izleyen günlerde öğrenci sunumlarını da kapsayacak şekilde bir çalıştay raporu hazırlanacak, bu rapor öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaşılacak, temel sorunlarla ilgili odak grup görüşmeleri yapılacak ve bu süreç sonunda 2013 -14 eğitim programına son şekli verilecek.

Toplantı raporu, sunumlar ve öğrenci konuşma metinleri daha sonra siteye eklenecektir.





          

  

  

  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors