Araştırma Görevlileri Akademik Kurul 30 Kasım 2016

Fakültemiz Uzmanlık Eğitim Komisyonu tarafından Asistan Akademik Kurulu bu yıl 5. Olmak üzere 30 Kasım 2016 tarihinde 12:30-13:30 saatleri arasında Hastane Konferans Salonu’nda toplandı.

Açılış konuşmasını Dekanımız Prof.Dr.N.Zafer UTKAN’ın gerçekleştirdiği toplantıda Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkanı Doç.Dr.Zeynep Seda UYAN ve bölümleri temsilen Dr.Fatma ÇATAN(Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri) ile Dr.Ayşegül TEKİN (Temel Tıp Bilimleri) konuşma yaptılar.

Asistan odalarının fiziki şartlarının iyileştirildiği, yemekhane yemekleri çeşidinin arttırılmasının sağlandığı, değişim ve ilerlemenin desteklendiği, hastane kantininin 24 saat hizmet verdiği yapılan faaliyetler arasında yer alırken; asistan çalışma koşullarının iyileştirilmesi, asistan sayısının arttırılması, yoğun bakım servisi hasta yatak ve ambulans personeli sayısının arttılması,servislerdeki malzeme eksikliklerinin giderilmesi, eczanenin nöbet saatlerinde açık tutulması, döner sermaye dağılım paylarından asistan kadrolarının eşit faydalanması gibi beklentiler de dile getirildi.

Dekanımız Prof.Dr.N. Zafer UTKAN sunumlar sonrasında bir konuşma yaptı ve tüm görüş ve beklentilerin değerlendirmeye alınacağını belirtti.Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan sunumu için tıklayınız...

Dr.Fatma Çatan sunumu için tıklayınız...

Dr.Ayşegül Tekin sunumu için tıklayınız...  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors