Araştırma Görevlileri Akademik Kurul 9 Aralık 2015

Fakültemiz Uzmanlık Eğitim Komisyonu’nun planları doğrultusunda, 2012 yılından beri yapılmakta olan “Asistan Akademik Kurulu”nun dördüncüsü 9 Aralık 2015 Çarşamba Günü saat 12.30-13.30 arasında Hastane Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zafer Utkan, araştırma görevlilerinin eğitim ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını tartışmak ve önerilerini almak için toplandığımızı ifade etti ve katılan araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti.


Toplantıda;


Serbest tartışma çerçevesinde salondan görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandırıldı.        

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors