Araştırma Görevlileri Akademik Kurul 18 Aralık 2013

Fakültemizdeki araştırma görevlilerinin akademik personel olarak değer bulmasını geliştirmek, asistanların sorunlarını ve önerilerini paylaşmak, fakültemizdeki uzmanlık eğitimini gözden geçirmek ve asistanların fakültemize olan katkısını arttırmak amaçları ile geçen yıl ilki düzenlenen “Araştırma Görevlileri Akademik Kurulu”nun ikincisi 18 Aralık 2013 günü yaklaşık 150 araştırma görevlisi ve öğretim üyesinin katılımı ile yapıldı. Toplantıyı açan Dekan Prof.Dr.Şükrü Hatun, “Asistanların katkı ve önerilerini almaktan dekanlık olarak büyük memnuniyet duyduklarını, bu toplantıda saygı sınırları içindeki her türlü eleştirinin yapılabileceğini” belirtti. Daha sonra söz alan Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkanı Doç.Dr.Zeynep Seda Uyan, son 1 yılda uzmanlık eğitimi ile ilgili yapılanları anlattı; uzmanlık eğitimin yakından izlenmesini sağlayan “Uzmanlık Eğitimi Portalı”nın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını, bu yazılım ile asistanların geri bildirimlerinin de alınacağını, bu program ile dekanlığın asistan eğitimini yakından izleyebileceğini ve daha önce anabilim dallarına gönderilen “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi İlkeleri”nin uygulanmasının sağlanacağını söyledi.


  

Daha sonra kürsüye gelen asistan temsilcileri Burak, Ahmet ve Abdullah geçen yılki toplantıda dile getirilen önerilerle ilgili değerlendirmelerini sundular ve bunu yaparken eleştirmekle yetinmeyip, her eleştirinin yanına önerilerini de ekleyerek fakültemize olan bağlılıklarının bir örneğini verdiler. Asistan temsilcilerinin değerlendirmelerini aşağıdaki sunumda izleyebilirsiniz. Asistan temsilcilerinin dile getirdikleri aşağıda özetlenmiştir:


 1. Yeni başlayan asistanlara uyum programı yapılmalıdır ve mümkünse bütün asistanlara bir “tablet bilgisayar” verilmelidir.
 2. Kliniklerdeki ve asistanların çalıştıkları yerlerde “wireles” ulaşım hızı ve kapasitesi arttırılmalıdır.
 3. SGK üzerinden gelen ve doğrudan hekimlikle ilgili olmayan işler (rapor yazılması vs) asistanlar tarafından yapılmakta ve bu önemli bir bürokratik yüke neden olmaktadır. Bu işlerin tıbbi sekreterler tarafından yapılması sağlanmalıdır.
 4. Acil serviste gece nöbetinde sekreter olmaması önemli sorunlara neden olmaktadır.
 5. Hastane çalışanları servis saatlerine tabi bir şekilde belirli bir zamanda hastaneden ayrılmakta ama bir çok iş mesai saatinden sonra da asistanlara kalmaktadır. Hastane personelinin görev tanımı iyi yapılmalı ve asistanlara olan destekleri iyi tanımlanmalı ve bu amaçlarla hizmet içi eğitim yapılmalıdır.
 6. Asistanların mesai sonrasındaki çalışmaları, özellikle de mesai dışı özel ameliyatlara olan katılımları ek ödeme sistemi içinde yeterli bir şekilde değer bulmalıdır.
 7. Hocalardan tarafından gönderilen hastaların rutin hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve bu hastalarda işlerinin hemen görüleceği beklentisi yaratılmamaya özen gösterilmelidir. Aksi durumda hocalar tarafından gönderilen hastalar “asistanlara çıkışarak” işlerinin bir an önce görülmesi için asistanları zorlamaktadır.
 8. Uzmanlık sınavı sonrası çalışılmaya devam edilmesi önemli bir kazanım oldu. Bunun için dekanlık ve üniversite yönetimine teşekkür ederiz.
 9. Asistan odalarının iyileştirilmesi, geceleri kantinin en azından saat 3’e kadar açık kalması, ameliyathanedeki kantinin saat 16’dan sonra kapanmaması, gece nöbete kalanların yemek sorunlarının çözümlenmesi gereklidir.
 10. Yoğun bakım gerektiren hastaların transportları sırasından 112’nin hekimli ambülans sağlaması konusunda protokol yapılabilir.
 11. “Süpervizör” hemşirelerin yalnızca denetleyici değil, sorun çözücü ve yardımcı bir rol oynamaları sağlanmalıdır.
 12. Eğitim için yeterli zaman ayrılmalı ve hizmet telaşı nedeniyle eğitim aksatılmamalıdır. Asistanların araştırmalara ve kongrelere katılımı için daha çok çaba gösterilmelidir.
 13. Asistan sayısındaki azalma kliniklerdeki eğitim ve hizmeti aksatmakta, eğitimini tamamlayanların ayrılmasında gecikmeler olduğu gibi yeni asistanlara çok iş verilmektedir. Bu konuda kurum olarak gerekli önlemler alınmalıdır.
 14. Asistanların ek ödemesinde tabanın yükseltilmesi ve asistanlar arasındaki farklılıkların azaltılması olumlu olmuştur. Önümüzdeki dönemde ek ödeme miktarının azaltılmaması için çaba gösterilmelidir.

  

Asistanlardan sonra tekrar söz alan Prof.Dr.Şükrü Hatun, asistan temsilcilerinin fakülte yararını önde tutan yaklaşımlarından büyük mutluluk duyduğunu, dile getirilen her öneri üzerinde çalışacaklarını, üniversite hastanelerinin sistem içinde değerini bulamaması ve asistan sayılarındaki azalmanın yapısal ve ülke çapında sorunlar olduğunu, fakülte olarak hastanenin işletme olduğu kadar akademik bir kamu kurumu niteliğini koruması için çaba gösterdiklerini, bunun için döner sermaye bilançosunun iyileştirilmesi için hep beraber çaba göstermek gerektiğini, herkesin kendisi kadar diğer çalışanların durumunu da dikkate almasını ve bireysel çıkarını önde tutmak yerine adil bir ek ödeme için çaba göstermesini, bu hafta itibarıyla “Araştırma ve Yayın Destek Birimi”nin asistanlara hizmet sunmaya başladığını, bu toplantıların kurum kültürünün değişmesi için olumlu katkı yaptığını, asistanların emeklerinin yeterli değer bulması için dekanlık olarak net bir tutuma sahip olduklarını söyledi ve sözlerini “ iyi bir eğitim için asistanların çalıştıkları ve dinlendikleri yerlerin iyileştirilmesi gerektiğini düşündüklerini, bu amaçla da 2014 ilk 3 ayı içinde hastanedeki bütün asistan odalarının yeniden düzenleneceği” sözünü vererek bitirdi.

Toplantı asistanların ve bazı öğretim üyelerinin öneri ve katkıları ile sona erdi. Uzmanlık eğitimi komisyonu üyelerine, asistan temsilcilerine, toplantıya katılan asistan ve öğretim üyelerine çok teşekkür ediyoruz.Doç.Dr.Seda Uyan’ın sunumu için tıklayınız...

Asistan temsilcilerinin sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr.Şükrü Hatun’un sunumu için tıklayınız...  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors