Araştırma Görevlileri Akademik Kurul 19 Aralık 2012

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma görevlileri akademik kurulu 19 Aralık 2012 saat 12.30-14.00 arasında 100 dolayında araştırma görevlisinin katılımı ile yapıldı. Dekanlık ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu sunumlarının ardından asistan temsilcileri, kurumun ve hastalarının yararlarını öne çıkaran bir yaklaşımla, açık ve düzeltici bir dille sorunlarını anlattılar. Temsilcilerin konuşmaları salondaki asistanların konuşmaları tamamlandı ve bu toplantı ile araştırma görevlilerinin fakülte ile ilişkilerinde çok önemli bir gelişme sağlanmış oldu. Toplantıdaki sunumları ekte sunuyoruz. Toplantıda dile getirilen görüşlerin ve bazı temel çözüm yaklaşımlarının özetini aşağıda sunuyoruz.


19.12.2012 Tarihli Asistan Akademik Kurulu – Asistan Sorunları ve Öneriler/Sonuçlar

 1. Danışman öğretim üyesinin en kısa zamanda belirlenip bildirilmesi ve bu sistemin işlemesinin sağlanması – Aynı zamanda tez hocası da olması planlanmakta
 2. Yeni başlayan asistanlar için uyum programı uygulanması
 3. İstirahat - ilaç raporlarının yazılması, ICD kapatılması gibi sekreterlik işlerinin üzerlerinden alınması, bu işlerle sekreterlerin ilgilenmesi
 4. Hastaların ve sağlık personelinin yanında asistanlara karşı küçük düşürücü tavır ve davranışlarda bulunulmaması
 5. Hastane personelinin işlerini düzgün bir şekilde ve zamanında yapmasının sağlanması
 6. Ameliyathanede saat 18.00’den sonra hasta uyutulmaması
 7. Eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde olması, öğle arası vb. dinlenme saatlerinde olmaması
 8. 19 Nisan 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Hemşire Yönetmeliği’nde hemşire görevi olarak belirtilen kan alma, sonda takma ve çekme, aspirasyon, pansuman, kan şekeri bakma, idrar – gaita örneği alınması gibi işlerin hemşirelere tebliğ edilmesi ve rutin işleyişe sokulması.
 9. Döner sermaye dağıtımında asistanlar bazında tavan ve taban ücretin belirlenmesi ve bu bandın olabildiğince daraltılması, asistanlar arasındaki farkın azaltılması
 10. Dekanlığın internet üzerinden asistan geri bildirimlerini toplayarak öğretim üyelerine geri bildirimde bulunması
 11. Asistanların akademik çalışmalara özendirilmesi ve katılımının sağlanması
 12. Asistanlara ayrılan dinlenme odalarının (ameliyathane – servis) fiziki şartlarının düzeltilmesi. Asistan otoparkının genişletilmesi (mümkünse)
 13. Uzmanlık sınavı sonrası 2-3 ay bakanlıkça atanana kadar çalışma sürelerinin uzatılması
 14. Gece nöbetlerde yemek sorunun çözülmesi (özellikle yoğun bakımlarda kartın okutulması sorun olmakta)
 15. Kantinin 24 saat açık olması
 16. Yan dal asistanlarının oda sorununa çözüm bulunması
 17. Elektronik geri bildirim sistemi kurulması
 18. Yeni yönetmelikle uyumlu olarak “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi İlkeleri” belgesinin hazırlanması ve yönetim kurulundan geçirilmesi
 19. Araştırma görevlilerinin hastane puan artışı gibi ele geçen ek ödeme miktarını düşüren gelişmelerden korunması
 20. Başhekimlik bünyesinde araştırma görevlilerinin çalışma koşullarıyla ilgili bir yetkilinin görevlendirilmesi
 21. Başhekimliğe şikayete giden hastaların asistanlar tarafından bakılması konusunda ısrarcı olunmaması
 22. Hemşirelerin görev sınırlarının net olması ve mesailerinin (servislerin kalkma saati nedeniyle) bitiş saatinin belli olması nedeniyle bir çok görevin asistanlara kalması
 23. Hemşirelerin kan alma ve KŞ bakma konusunda görevlendirilmeleri önemli bir ilerleme olmakla birlikte, aksaklıkların daha yakından izlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması
 24. Asistanların sürelerinin uzatılmasının giderek rutin bir davranış haline gelmesinin önlenmesi
 25. Yan dal araştırma görevlilerinin de Erasmus programından yararlanması
 26. Poster ve sözlü bildirilerde araştırma görevlilerinin isimlerinin yer alması konusunda duyarlı davranılması
 27. Erişkin acildeki koşulların bir an önce düzeltilmesi, hasta konsültastasyonlarının zamanında olmasının sağlanması ( bazı hastaları konsültasyon yapılamadığı için sabah kadar beklemekte)
 28. Asistanlara öğle saatlerinde yeterli dinlenme ve sosyalleşme imkanı sağlanması


1. Sunum İçin tıklayınız...

2. Sunum İçin tıklayınız...  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors