Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistanlarına Yönelik Online Merkezi Asistan Sınavı Yapıldı


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde online merkezi asistan sınavı düzenlendi. Yeterlilik Kurulu Sınav kurul Başkanı Prof Dr Tülay Şahin’in sorumluluğunda Kocaeli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanları da bu sınava girdiler. Standart bir bilgi düzeyine ulaşmak ve eğitimde ivme kazandırmak amacıyla bu sınavların senede iki kez yapılması planlandı.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors