Akademik Kurul 29 Haziran 2017

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Genel Kurulu 29 Haziran 2017 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Akademik Kurulda, üniversitemiz ve fakültemizle ilgili konularda görüş ve değerlendirmeler dile getirildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çifçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Görkem Aksu ve birçok akademisyenin katılım gösterdiği Akademik Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, sözlerine kadroları yükselen akademisyenleri tebrik ederek başladı.

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Zafer Utkan, “Eğitim ve Güncel Sorunlar Toplantıları” sonucunda gerçekleştirilen uygulamalara değindi.

Fakültemizde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin mevcut durumuna yönelik bir bakış oluşturulması, önümüzdeki eğitim öğretim süreçlerine yönelik yarar sağlayacak yeni yaklaşımların saptanmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 10.Tıp Eğitimi Çalıştayı’ nda, birçok akademik konunun konuşulduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Utkan, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek’ in de çalıştaya katılım gösterdiğini ve Prof.Dr. Sayek’in, gelecekteki tıp eğitimini konu alan konuşmasında, enformasyon çağına uyumlu tıbbi uygulama ve hekimlik yaklaşımlarının önemi üzerinde durduğunu belirtti.

Akreditasyon sürecinin bütün kurumun gururu olduğunu belirten ve süreç içinde çalışan herkese teşekkür ettiğini belirten Prof. Dr. Utkan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÜTBAT) tarafından düzenlenen ve 12-14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde bilimsel makale ve projelerin tanıtıldığını, sosyal etkinliklerle fakülte öğrencilerinin eğlenme ve dinlenme olanağı bulduğunu ve kongrenin yoğun ve farklı illerden gördüğü katılımla tercih edilen bir kongre olduğunu dile getirdi.

Fakültemizde ayrıca, “Toplumsal Duyarlılık Programı” kapsamında, öğrenci gruplarının projeler ürettiğini belirten Prof.Dr. Zafer Utkan, 13 Mart - 22 Mart 2017 tarihleri arasında bir dizi konser, konferans, panel ve söyleşilerle süren 14 Mart Tıp bayramı etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü, Eğitim çalışmalarına örnek olarak, “Kan ve Kan Ürünleri Kursu” , “Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu” , “Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu” , “İletişim Becerileri Kursu” gibi kurslar gerçekleştirildiğini, Harvard Üniversitesi Değişim Programı Çerçevesinde Öğrenci Araştırma Programı ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve 3 Tıp Fakültesi öğrencimizin Harvard’da öğrenim göreceğini ifade ederek, araştırma laboratuvarlarını bir merkezde toplamak üzere sunulan projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından onay aldığını ve konuyla ilgili çalışmaların başladığını belirtti.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ise, kurulda gerçekleştirdiği konuşmasında, bütçenin sabitlenip borçların belli bir seviyenin altına indiğini, döner sermaye paylarının arttığını ifade ederek tüm çalışanların gayretinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Akademik Genel Kurul kapsamındaki konuşmasında Kocaeli Üniversitesinin devasa bir yapı içerdiğini belirtti. Üniversitemiz bünyesine 4 yeni fakültenin katıldığını ifade eden Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Tıp Fakültesinin amiral gemi sayılabileceğini, şehrin birçok noktasıyla temas halinde olması nedeniyle önemli bir konumda olduğunu belirtti. “Üniversite” kimliğinin devamını istediğini dile getiren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, bütçe konusunda gerçekleştirdiği değerlendirme ile, ciddi bir borç sarmalı sonrasında iyi bir ekonomik yönetimle borçların bir çoğunu ödediklerini, global bütçenin üniversitemiz açısından yararlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Genel Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan tarafından katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.


Prof.Dr. Zafer Utkan sunumu için tıklayınız...  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors