Akademik Kurul 22 Haziran 2016

Fakültemizin 2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemine ait eğitim faaliyetleri hakkındaki son durumu paylaşmak ve gerekli önerileri almak amacıyla gerçekleştirilen Akademik Genel Kurul 22 Haziran 2016 tarihinde hastanemiz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya rektörümüz Prof.Dr. Sadettin Hülagü, rektör yardımcısı Prof.Dr. Ercüment Çiftçi ve diğer öğretim üyeleri katılım gösterdi. Tıp fakültesi dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan'ın fakültemiz genel durumunu, anabilim dalları, bilim dalları, araştırma görevlileri ve öğrenci temsilcileri ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendirdiği sunumunun ardından, dekan yardımcısı Prof.Dr. Hüsnü Efendi fakültemizin araştırma faaliyetleri, Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi (DEKART) 'ın olanakları ve son durumu hakkında; Dekan yardımcısı Prof.Dr. Dilek Bayramgürler ise Mezuniyet Öncesi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri hakkında, özellikle Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ve akreditasyon komisyonları çalışmaları ile ilgili birer kısa bilgilendirme konuşması yaptılar. Bu sunumları takiben, hastanemiz başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk hastanemizin içinde bulunduğu son mali durum ve yapılan yeni hizmetler hakkında bilgi verdikten sonra rektörümüz Prof.Dr. Sadettin Hülagü önümüzdeki dönemde hem Tıp Fakültemiz hem de Üniversitemizle ilgili yapılması planlanan projeler ile ilgili bir sunum takdim ettiler.

Toplantı katılımcıların soru, görüş ve önerileri ile son buldu.


Prof.Dr. Zafer Utkan sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Dilek Bayramgürler sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Hüsnü Efendi sunumu için tıklayınız...

Prof.Dr. Zafer Cantürk sunumu için tıklayınız...



  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors