Akademik Kurul 27 Aralık 2018

Fakültemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Akademik Genel Kurulu 27 Aralık 2018 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Eğitim-öğretim ve araştırma konuları önceliğinde fakültemiz bilimsel faaliyetlerinin gözden geçirildiği, çalışmaların daha verimli olması için konuların tartışılarak önerilerin belirlendiği 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Akademik Genel Kurulu, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün katılımları ile gerçekleşti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, Akademik Genel Kurul açılış konuşmasında, kadroları yükselen fakültemiz akademisyenlerini tebrik ederek, bilimsel etkinlikler çerçevesinde, Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri yurt içi ve yurt dışı yayınlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu, bilimsel yayınlarda önceki yıllara göre bir artış gözlendiğini ifade etti.

Fakültemiz Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Etkinlikleri

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, akredite olan sayılı fakülteden birinin de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası etkinlikleri kapsamında 17.mezuniyet töreninin gerçekleştiğini, Harvard Değişim Programı ile bu yıl 4 öğrencinin eğitime hak kazandığını ifade ederek, Yardım Sevenler Derneği tarafından donatılan Bilgisayar Laboratuvarında Core sınavlarının yapılmaya başlandığını belirtti. Gerçekleşen etkinliklerden 11.Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı, İntern Uyum Programı, Eğiticilerin Eğitimi dahilinde yer alan Probleme Dayalı Öğrenim Kursu hakkında bilgilendirmede bulunan Prof.Dr. Zafer Utkan, fakültemiz öğrenci gruplarının etkinliklerine, Anatomik Çizim Yarışması, Doktor ve Hasta Gözünden Meme Kanseri etkinliği ile 7.KOUTBAT Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ni örnek vererek, Asistan Genel Kurulu’nda araştırma görevlilerinin eğitim ve özlük hakları ile ilgili sorunların tartışıldığını belirtti.

Prof.Dr. Zafer Utkan, yenilenen DETAB ile ilgili bilgi vererek, fakültemize ait başarılı akademik çalışmalara değindiği konuşmasında, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalını Akredite oluşlarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek fakültemiz çalışanlarına başarılı ve verimli bir yeni yıl diledi.

Prof. Dr. Zafer Cantürk Bilgilendirmelerde Bulundu

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Zafer Cantürk 2018-2019 Akademik Genel Kurulu’nda poliklinik sayılarının arttığını ifade ettiği konuşmasında, alınan cihazlar hakkında bilgi verirken, afet güvenliği çalışmalarının yapıldığını belirterek, fiziksel koşullardaki iyileştirmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Harcama kalemlerine özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr.Zafer Cantürk, 2019 hedefleri içinde Çocuk Hastanesi’nin ve Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projelerin olduğunu belirtti.

“Araştırma Üniversitesi Olmamız İçin Çok Çalışma Yapılmalı”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.SadettinHülagü, Akademik Kurul konuşmasında, amiral gemi konumunda olan Tıp Fakültesinin çok iyi durumda olduğunu belirterek, diğer fakültelerde de aynı motivasyonu sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Araştırma Üniversitesi’ne geçilmesi durumunda kadroların 4 kat, bütçenin 2 kat artacağını belirten Prof.Dr. Sadettin Hülagü, bu hedef için birçok alt yapı ve üst yapı çalışmasının gerektiğini ifade ederek, DETAB ile ilgili ciddi ve güzel bir standartizasyon sağlandığını, yeni çalışmalar beklediklerini belirterek, Onkoloji Hastanesi’nin tamamlandığını, Körfez İlçesine taşınan Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yerine yapılacak yeni projelerin gündemde olduğunu belirtti.

Yılbaşı Kokteyli

Prof.Dr. Hülagü’nün, yeni cihazların alımını ekonomik süreç içinde büyük gayretle sağlamaya çalıştıklarını, ilaç ve malzeme harcamalarında özenli olunmasını beklediklerini ,BAP’a getirilecek ve Teknopark’ta biyomedikalle ilgili gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarının destekleneceğini ifade ettiği ve bilimsel çalışmalara editoryal destek verecek olan Bilimsel Destek Merkezi hakkında bilgilendirmede bulunduğu konuşmasının ardından Dekanlık Giriş Alanında Yılbaşı Kokteyli verildi.


Prof.Dr. Zafer Utkan sunumu için tıklayınız...  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors