Akademik Kurul 25 Aralık 2013

Fakültemizin çalışmalarının ve gelecek yıla ait planlarının tartışıldığı genel akademik kurul, rektör yardımcıları Prof.Dr.Ayşe Sevim Gökalp ve Prof.Dr.Ali Demirci, öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu, asistan ve öğrenci temsilcileri, başmüdür Halit Apak’ın katılımı ile yapıldı.

Toplantının başında dekanlığın Haziran 2013’den beri çalışmalarını anlatan bir sunum yapan dekan Prof.Dr.Şükrü Hatun sözlerine “Son akademik kurulun yapıldığı günler, ‘kırmızılı kadın’ la simgeleşen günlerdi ve bir çok insan daha uygar bir ülke ve özgürlük istediğini dile getirmişti. Yeni yıla o insanlardan kalan ve etkisi süren esinlerle giriyoruz. Son 10 yılı ülkemiz çok önemli tartışmalarla geçirdi; bence bu dönemin karakteristiği; insanların hırslı, çıkarcı ve yüzeysel olmaya teşvik edilmesidir. Toplumsal gelişme ekonomiden, binalardan, yollardan ibaret hale geldiği için üniversiteler, tıp fakülteleri sistem içinde değersizleşti ve bu süreç devam ediyor. Bugün ülkemizin iktidar ve çıkar hesaplarına boğulan gündeminde bizim uğraştığımız konulara yer açılmasını beklemek boşuna olabilir ama elimizden geleni yapmaya devam ederek iyimserliğimizi koruyabiliriz diye düşünüyorum” cümleleri ile başladı. En son mezun olan öğrencilerin fakülteyi TUS sıralamasında 8. sıraya yükselttiğini, yeni yıla girerken üniversitenin ECTS Label (AKTS Etiketi) aldığını, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKART) kurulması, büyük acilin genişletilmesi ve düzenlenmesi, Tüp Bebek ve Patolojinin mekansal olarak genişletilmesi, Kemik İliği Nakli Merkezi, Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji/Çocuk Kalp Cerrahisi, Karaciğer Transplantasyonu Çalışmaları, Araştırma ve Yayın Destek Birimi, Yoğun Bakım, Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dallarının kurulması ve yan dal asistanı alınması, Podoloji ünitesi (Ülkemizin ilk ünitesi olacak) gibi konularda kurumsal ilerlemeler olduğunu, çeşitli kalemlerde 9 milyon TL civarında kaynak bulunduğunu ve bu yılı iyi bitirmenin mutluluğunu taşıdıklarını belirtti ve Üniversite yönetimine, Başhekimlik Ekibine, Fakülte Yönetim Kurulu ve bölüm başkanlarına, Dekanlığa bağlı komisyon üyelerine, Dekanlık personeline katkıları için teşekkür etti.


  

Fakülte ve hastane çalışmaları ile rakamsal verileri paylaşan Hatun, “Hastanemiz bölgesel bir üçüncü basamak sağlık kurumu olarak herkesin güvenle geldiği bir hastane. Zaman zaman edilen haksız sözleri bir yana bırakırsak kent ve bölge halkının memnuniyetini biliyoruz. Bu kurumun çatısı altında anabilim dallarının birbirlerine, çalışanların birbirlerine saygısı önde tutulmalıdır. Düzeltici eleştiriye herkes açık ama sağda solda kişileri ya da anabilim dallarını yerici, kırıcı konuşmaları yapmamamız lazım. Bunun ötesinde asistanlarımıza ayrı bir özen göstermemiz lazım diye düşünüyorum; çoğumuzun onların yaşında çocuğu var. Onlara da kendi çocuklarımız gibi özenli ve geliştirici davranmalıyız. Bazı öğretim üyelerinin asistanlara olan davranışlarını duyuyorum ve bu tür tutumlara izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.


  

Yeni yıla girerken Öğrenci kontenjanlarında ve öğrenci hareketlerinde kontrolsüz artış, Üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içinde yeterli değeri bulmaması ve SUT fiyatlarının yetersizliği, Üniversite hastanelerinde hizmete ağırlık verilmesinden kaynaklanan misyon çatışması, Performans sisteminin yozlaştırıcı etkisinden kaynaklanan sorunlar, Asistan sayılarında azalma önemli sorunlar olduğu belirten dekan Prof.Dr.Şükrü Hatun, bu sorunlara rağmen fakültenin öğrenci ve uzmanlık eğitimi, sağlık hizmeti, araştırma, kurum kültürünün geliştirilmesi, topluma yönelik çalışmalar konularında önemli ilerlemeler gösterdiklerini anlattı ve “Fakülte ve hastane olarak bir çok zorluğa rağmen akademik bir kamu kurumu özelliğimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.

Döner sermayenin durumuna da değinen dekan Hatun, “Bu yıl gider-gelir arasındaki fark azalmış ama her ay oluşan 1 milyon TL açık nedeniyle geçen yıldan devreden borcumuz artmıştır. Yani borç ödemeye devam ediyoruz ama bunu azaltacak miktarda değil. Sorun tamamen yapısaldır. Döner sermaye borcunu azaltmak/sabitlemek için kullanılabilecek tek yol ek ödeme dağıtım miktarını 1 milyon TL civarında azaltmak. Bu durumda bile borç ancak sabitlenebiliyor. Ben dekan olarak kamu kaynaklı bu borcun yükünün çalışanlara yansıtılmasına karşıyım. Bu nedenle de dağıtılan ayda 3 milyon ek ödeme miktarında bir azaltma yapılmasından yana değilim. Bizi buna zorladıklarının ve bu şekilde daha az kazanan ve gelecek kaygısı duyacak öğretim üyelerinin kurum dışına çıkışını hızlandırmak istediklerinin farkındayım ama buna direnmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sonuçlar tamamen yönetimlerin hatalı politikalarından kaynaklanmaktadır. Yönetimlere hatalarını dürüst, bilimsel, anlaşılır, adil ve kimseyi küçümsemeden söylemenin görevimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dekan Prof.Dr.Şükrü Hatun konuşmasını, “Dekanlık ekibi olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni geliştirme misyonu bize verilmiş en iyi armağandır. Hep söylediğimiz gibi temel ilkemiz yönetmek değil hizmet etmektir. Güç odaklarını referans almayı üniversitenin evrensel kimliğine uygun bulmuyoruz. Üniversitenin gelecekte de “akademik liderliğe ihtiyacı olduğunu ve temel görevimizin bu kurumun itibarını kimsenin dokunmaya, yeltenemeyecek kadar arttırmak olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde ODTÜ, Boğaziçi gibi bunu başarmış üniversiteler vardır; niçin biz bunu başarmayalım. Bunun için, güçlü, kapsamlı fikirlere ve üniversitenin özerkliğini en öne koyan, bir zihniyete ihtiyaç vardır. Bizler bu tür bir zihniyetin değer bulması çabasının içinde olacağımıza söz vererek sizlerin yeni yılını kutluyoruz” sözleri ile bitirdi.


  

  

Daha sonra söz alan öğrenci ve asistan temsilcileri bu kurumda eğitim görmekten ve akademik kurula katılmaktan, sözlerine kulak verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Canlı bir tartışma ortamının olduğu akademik kurulda söz alan rektör yardımcıları üniversite olarak yapılan çalışmaları anlattılar ve tıp fakültesinin geldiği noktadan gurur duyduklarını söylediler.


Toplantıda Söz Alan Öğretim Üyeleri;

  • Acil sersvisten normal servislere hasta yatışında bir tıkanıklık olduğunu, bazen servislere hasta yatırmamak için gereksiz tetkiklerin bile istenebildiğini, zor koşullarda kente hizmet veren acil servise destek olunması, acil servis öğretim üyeleri olarak sürekli mesai dışı çalıştıklarını ve bu emeklerinin değer bulmasını beklediklerini,
  • Tıp eğitiminde toplum içinde eğitimin önemli olduğunu, fakültenin eğitim akreditasyonunda bu konulara önem verildiğini, bu nedenle halk sağlığı bölümünün saha çalışmaları için araç temini konusundaki zorlukların aşılmasını, yine bu bölüme kadro verilmesini,
  • Ameliyathane önündeki güvenlik sorununun çözümlenmesi gerektiğini, yoğun bakım kapasitesinin amacına uygun kullanılması ve mümkünse arttırılması gerektiğini, ameliyathaneden yoğun bakıma hasta taşınmasında sorunlar olduğu,
  • Döner sermayaden kimin ne kadar pay aldığı konusunda tam bir şeffalık gerektiği,
  • Ülkemizin kritik günlerden geçtiği ve esas bu sorunlara odaklanılması üzerinde durdular. Toplantının ardından yeni yıl kutlaması yapıldı.

Akademik Kurula katılan herkese teşekkür ederiz.Dekanlık Sunumu İçin Tıklayınız...

Anabilim Dalı Faaliyetleri 2013 İçin Tıklayınız...  

  

  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors