Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Dönem 4 öğrencilerimizden Stj.Dr. Tuğçe Çetin, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) Başkanı Seçildi

Fakültemiz Dönem 4 öğrencilerinden Stj. Dr. Tuğçe Çetin, 23-28 Mart 2018 tarihlerinde Ohrid - Makedonya’da gerçekleşen EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) İlkbahar Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda üye fakültelerin oylarının %91’ini elde ederek 2018-2019 dönemi EMSA Başkanı seçildi.

Tuğçe, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği’nin 27 yıllık tarihi boyunca seçilmiş ilk Türk başkanı olmasıyla üniversitemizi ve ülkemizi gururlandırmıştır.

Tuğçe, 2018 - 2019 Dönemi boyunca EMSA Başkanı olarak:

  • 30 Ülkede 110’un üzerinde tıp fakültesinin üyesi bulunduğu EMSA Avrupa’nın yönetimi,
  • EMSA Avrupa Yönetim Kurulu’nun yönetimi ve üyelerinin görev dağıtımı,
  • EMSA’nın partneri olan bir çok kuruluşla (CPME - Standing Committee of European Doctors, EJD -European Junior Doctors, AMEE - Association for Medical Education in Europe…) iletişimin sağlanması ve partner kuruluşlarla olan toplantılarda EMSA’nın temsili,
  • EMSA’nın iç tüzüğüne ve organizasyonun merkezi olan Belçika’nın kanunlarına uyumu,
  • Organizasyonun finansal durumunun denetlenmesi ve koordinasyonu, başta olmak üzere bir çok konunun koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu başkanı olarak 2018-2019 dönemi boyunca European Commission, European Medical Organizations gibi bir çok kuruluşta EMSA’nın temsiliyetini sağlayacaktır.

2017-2018 Dönemi Kapasiteden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Vice President of Capacity) olarak an itibariyle EMSA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdüren Tuğçe, 1 Kasım 2018’de başkanlık görevine başlayacak, ve 1 Kasım 2019’a kadar EMSA Başkanlığı görevini sürdürecektir.

İçinde bulunduğumuz 17-18 dönemi boyunca Tuğçe, Kapasiteden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevi kapsamında Ohrid ve Budapeşte’de gerçekleşen EMSA Avrupa Genel Kurullarının ana koordinatörlüğünü yürütmüş, Organizasyonun Atina ve Brükselde gerçekleşen Avrupa Yönetim Kurulu toplantılarına katılmıştır. Ayrıca EMSA dergi ve diğer yayınlarının koordinasyonu, EMSA’nın halkla ilişkiler departmanının, ve akran eğitimi programının yöneticiliği görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

Bu süre zarfında Ekim ayında Belgrad’da gerçekleşen IFISO (Informal Forum of International Student Organizations) Sonbahar toplantısı ve Kasım ayında Brüksel’de gerçekleşen CPME (Avrupa Tabipler Birliği) Sonbahar Genel Kurulu’na EMSA temsilcisi olarak katılmıştır.

Öğrencimize 17-18 dönemininin kalanı için başarılar diler, 18-19 dönemi başkanlık pozisyonu için tebrik ederiz.

EMSA Nedir?
EMSA (European Medical Students Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Birliğii), ülkemizden fakültemiz dahil olmak üzere 25 tıp fakültesinin, Avrupa’da 30’un üzerinde ülkeden 110 tıp fakültesinin üye olduğu, Avrupa’daki tıp fakültelerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Avrupa’daki tıp öğrencilerini temsil etmek; aralarında bir iletişim ağı oluşturmak; tıp eğitimi, tıp etiği, bilimsel araştırmalar gibi konularda bir forum niteliği taşımak; Avrupa'daki tip eğitiminin ve sağlık sisteminin en yüksek standartlarda tutulmasına katkı sağlamak; tıp öğrencileri için eğitimler, projeler ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek ve kültürlerarası etkileşimi arttırarak tıp öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak gibi konuları kendine misyon edinen EMSA, fakültemizde de 7 yıldır EMSA Kocaeli Yerel Kurulu adıyla faaliyet gösteriyor.

CPME (Standing Committee of European Doctors), EJD (European Junior Doctors), AMEE (Association for Medical Education in Europe) gibi uluslararası organizasyonların resmi partneri olan EMSA, Avrupa’daki bir çok profesyonel tıp kuruluşlarının bir araya geldiği European Medical Organizations platformunun üyesi olan tek öğrenci örgütüdür. EMSA, Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından 2007 yılından beri “Avrupa'daki tıp öğrencilerinin resmi temsilcisi” olarak kabul edilmektedir.
11 Nisan 2018

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03