Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Eras Protokolleri Yapıldı

ERAS, cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşme protokolleri anlamına gelen, Enhanced Recovery After Surgery kelimelerinin baş harflarini ifade etmektedir. İlk defa 2001 senesinde Kuzey Avrupa ülkelerinde oluşturulmuş olan bir çalışma grubu tarafından tanımlanmıştır. İlk tanımlandığında, elektif kolorektal cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması için oluşturulan bir protokolken, zaman içerisinde bir çok cerrahi alanı konu almıştır. Temel hedefi, cerrahi sonuçları olumsuz olarak etkilemeden, hastanede kalışa ikincil sorunları azaltmaktır. Hastanın hızla preoperatif fonksiyone durumuna dönmesi, normal gastrointestinal fonksiyonların sağlanması (normal gıda alımı, barsak hareketlerinin başlaması), ağrı kontrolü, hızlı mobilizasyon sağlayarak postoperative komplikasyonların artmaması ve hızlı taburculuğu amaçlamaktadır. Ekip mantığı ile işlev sürdüren bu protokollerin temel unsurları anestezi, cerrahi ve hemşirelik hizmetleridir. Hastane yönetimi açısından da erekn taburculuk ve rasyonel girişimleri hedef gösteren bu protokoller, ekonomik olarak da faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. Gelenekselleşmiş cerrahi yaklaşımları, tamamen bilimsel temellere dayanarak hasta sağlığı açısından değiştirmeyi öngörmektedir. Dünyada ERAS Society olarak dernekleşmiş olan bu kavram, Türkiye’de de ERAS Türkiye Derneği adı altında çalışmalarını sürdürmekte ve sağlık birimlerini bilgilendirmeler yapmayı hedeflemektedir.

26 Mayıs 2017 Cuma günü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ERAS Prortokolleri toplantısı yapıldı. ERAS Türkiye Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Neslihan Alkış ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Sayın Doç. Dr. Haldun Gündoğdu’nun konuşmacı olarak katıldığı, fakültemizden de Sayın Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata Güler’in konuşma yaptığı toplantıya, ilimiz Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’dan çok sayıda dinleyici katıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. N. Zafer Utkan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı sonunda yine Sayın Dekan ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ERAS Protokolleri’nin uygulanımı hakkında açıklamalarda bulundular.01 Haziran 2017

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03