Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Dönem 4 öğrencilerimizden Stj. Dr. Tuğçe Çetin, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) Başkan Yardımcılığı Pozisyonuna Seçildi

Fakültemiz Dönem 4 öğrencilerinden Stj. Dr. Tuğçe Çetin, 2-7 Eylül 2017 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleşen EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) Sonbahar Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda üye fakültelerin tamamından kabul oyu alarak 2016-2017 döneminde yürüttüğü “Kapasite Gelişiminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı” (Vice President of Capacity) pozisyonuna 2017-2018 dönemi için yeniden seçildi.

Öğrencimiz Stj. Dr. Tuğçe Çetin, 2017- 2018 Dönemi boyunca:
- EMSA genel kurullarının organizasyonu,
- EMSA Avrupa internet sitesi (emsa-europe.eu), EMSA veri bankası (intranet) ve sosyal medya platformlarının yönetimi,
- Organizasyonun Halkla İlişkiler Takımı’nın yönetimi,
- EMSA’ya ait dergi ve diğer yayınların denetimi,
- EMSA Akran Eğitmenleri Yetiştirme Programı’nın (Training New Trainers) düzenlenmesi ve denetimi başta olmak üzere bir çok konunun koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olarak 2017-2018 dönemi boyunca bir çok dış organizasyonda EMSA’nın temsiliyetini sağlayacaktır.

EMSA Nedir?
EMSA (European Medical Students Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Birliğii), ülkemizden fakültemiz dahil olmak üzere 24 tıp fakültesinin, Avrupa’da 30’un üzerinde ülkeden 100+ tıp fakültesinin üye olduğu, Avrupa’daki tıp fakültelerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Avrupa’daki tıp öğrencilerini temsil etmek; aralarında bir iletişim ağı oluşturmak; tıp eğitimi, tıp etiği, bilimsel araştırmalar gibi konularda bir forum niteliği taşımak; Avrupa'daki tip eğitiminin ve sağlık sisteminin en yüksek standartlarda tutulmasına katkı sağlamak; tıp öğrencileri için eğitimler, projeler ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek ve kültürlerarası etkileşimi arttırarak tıp öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak gibi konuları kendine misyon edinen EMSA, fakültemizde de 6 yıldır EMSA Kocaeli Yerel Kurulu adıyla faaliyet gösteriyor.

CPME (Standing Committee of European Doctors), EJD (European Junior Doctors), AMEE (Association for Medical Education in Europe) gibi organizasyonların partneri olan EMSA, Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından 2007 yılından beri “Avrupa'daki tıp öğrencilerinin resmi temsilcisi” olarak tanınıyor.

Fakültemizde eğitim gören bütün Tıp Fakültesi öğrencileri EMSA Kocaeli üyesi olarak kabul edilir ve fakültemizde düzenlenen EMSA etkinliklerine katılma hakkına sahiplerdir. EMSA Kocaeli ailesinde aktif olarak yer almak isteyen öğrenciler, EMSA Kocaeli Facebook ve Instagram sayfaları üzerinden bilgi alabilirler, mesaj aracılığıyla soru sorabilirler veya önümüzdeki günlerde duyurusu yapılacak EMSA Kocaeli Tanıtım Yemeğine katılım gösterebilirler.29 Eylül 2017

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03