Haberler

Fakültemizde “Araştırma Doğruluğu (Researck Integrity) Eğitimleri gerçekleştirildi


Avrupa Komisyonu'un Horizon 2020 araştırma projeleri fonu kapsamında "VIRT2UE - Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity" adlı proje doğrultusunda "Araştırma Doğruluğu Eğiticilerin Eğitimi Programı" geliştirilmiştir.

Araştırma Doğruluğu, araştırmayı, başkalarının araştırma yöntemlerine ve bulgularına güvenmelerini sağlayacak şekilde yürütmek anlamına gelir. Hem yürütülen araştırmanın bilimsel doğruluğu ile hem de araştırmacıların profesyonel doğruluğu ile ilgilidir. Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı desteğiyle gerçekleşen Vir2tue Projesi erdem yaklaşımı temelli bir araştırma doğruluğu eğitimi sunmaktadır.

Bu proje kapsamında eğitilmiş eğiticiler olan Doç. Dr. Aslıhan Akpınar ve Doç. Dr. Rahime Aydın Er tarafından 8-9 Ekim 2021 ve 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi Vir2tue Araştırmacı/Eğitici Eğitimi Programı gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere üniversitemiz başta olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan’dan çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında eğitici ve araştırmacı olan katılımcılar dâhil olmuştur. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle yeni eğitimler planlanacaktır. Vir2tue eğitici eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiye https://embassy.science/wiki/Main_Page/ adresinden ulaşılabilir.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors