Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Birimi (KOÜSİM)KOÜ Tıp Fakültesi Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Birimi (KOÜSİM) Yönergesi


Yönetim Kurulu

Tıp Fakültesi DekanıBaşkan
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Başkanı
Klinik Beceriler Komisyonu Başkanı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu
Tıbbi Etik Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Sorumlusu
Acil Tıp Anabilim Dalından Bir Öğretim Üyesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Bir Öğretim Üyesi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors