Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Raporlar / Sunumlar
Asistan Akademik Kurul Raporu 21 Aralık 2017

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Raporu 13 Aralık 2017

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (9 Kasım 2017)

İntörn Doktor Geri Bildirim Raporu (Kasım 2017)

Eğitim ile İlgili Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı (01 Kasım 2017)

Eğitim ile İlgili Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantı Tutanağı (01 Kasım 2017)

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü (SGK) Toplantı Raporu (26 Ekim 2017)

Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Raporu 2016-2017

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Program Değerlendirme Raporu 2016-2017

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Raporu 2017

Eğitim Öğretim Yılı Dekanlık - Öğrenci Geri Bildirimleri Toplantıları 2016-2017

Eğitim Öğretim Dönemi Eğitim ve Güncel Sorunlar Toplantılarının Raporu 2016-2017

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 8 Mayıs 2017

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalıştayı Raporu 5 Mayıs 2016

Yeni Başlayan Araştırma Görevlileri İçin Bilgilendirme Kitapçığı 2016

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP-2016)

Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2016

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Program Değerlendirme Raporu 2015-2016

Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Raporu 2015-2016

UTEAK Ara Değerlendirme Raporu (31 Ekim 2014)

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP-2014)

Soru ve Cevaplarla Yeni Torba Yasa ve Tıp Fakülteleri - 2014

İl Sağlık Koordinasyon Toplantısı (26 Ocak 2014)

Asistan Sayılarında Azalma İle İlgili YÖK ve Sağlık Bakanlığına Gönderilen Rapor 2014

Fakültemiz Tıp Eğitimi Bilgileri 2014

Tıp Eğitimi Araştırması (2013)

Sağlık Bakanı İle Görüşmesi (25 Şubat 2013)

Mentorluk Raporu (07 Aralık 2013)

Yatay Geçiş Raporu (11 Kasım 2013)

Öğrenci Rehberi (02 Eylül 2013)

Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalıştayı Raporu (8-9 Mayıs 2013)

Kocaeli Üniversitesi- Novo Nordisk AR-GE İşbirliği İlerleme Raporu 2013

Kontenjan Artışı 2013

Rehberlik Faaliyet Raporu 2013

Yaz Stajı Değerlendirme Raporu 2013

Sağlık Çalışanlarına Şiddet 2013

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03