Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Personel Bürosu


Emin ÖZDOĞAN
Tel: 0262 303 70 21
E-Posta: emin.ozdogan@hotmail.com


Saadet KIRAL ÇELİK
Tel: 0262 303 70 21
E-Posta:saadet76_celik@hotmail.com
Görev Tanımı:
 • Akademik ve idari personelin özlük haklarını takip etmek,
 • Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde her çalışana özlük dosyası açmak,
 • Akademik ve idari personelin kişisel bilgi ve evraklarını yasalara uygun bir şekilde muhafaza etmek,
 • Her türlü görevlendirme, izin bilgilerinin kayıtlarını tutmak, istenildiğinde istatistiki bilgiler vermek,
 • Akademik personel listesini güncellemek,
 • Görevlendirme sürelerinin (A.D. Başk., Komisyon üyelikleri vb.) takip edip, amirlerini bilgilendirmek, seçim duyurularını yapmak,
 • Yardımcı docent, uzman/öğretim görevlisi, asistanların süre takiplerini yapmak, konu ile ilgili anabilim dallarına hatırlatma yazıları yazmak,
 • Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
 • Asistanların eğitim-öğretimleri ile ilgili her türlü belgeleri dosyalamak,
 • Uzmanlığını alan Araştırma görevlilerin belgelerini Sağlık Bakanlığına göndermek,
 • Göreve başlayan asistan, akademik ve idari personelin SGK girişlerini yapmak,
 • İlişiği kesilen asistan, akademik ve idari personelin SGK çıkışlarını yapmak,
 • Staj ve yarı zamanlı çalışan öğrencilerin SGK’ne giriş ve çıkışlarını yapmak,
 • Birimiyle ilgili tüm dosyalama işlemlerini yapmak,
 • Bilgisayar, daktilo vb. donanımları kullanarak, yazışma, tutanak ve raporları yazmak,
 • Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımıyla mesajları ve dokümanları göndermek ve almak,
 • Personel bürosu çalışanları kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Görev Belgesi

Akademik Personel İzin Formu

İdari Personel İzin Formu

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03