Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Öğrenci İşleri


Nimet BESLER
Tel: 0262 303 79 34
E-Posta: nimetdemirkiran@gmail.com


Caner ŞAYAN
Tel: 0262 303 79 34
E-Posta:canersayan37@gmail.com


Oğuzhan ASLAN
Tel: 0262 303 79 34
E-Posta: oguzasln@hotmail.com

Görev Tanımı:
 • Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda yeni öğrencilerin kayıtlarını yapmak, eski öğrencilerin de kayıt yenilemelerini yapmak,
 • Kayıtlı olan öğrencilerimizin bütün özlük bilgileri öğrenci bilgi sisteminden kontrol ederek tamamlamak, öğrenci, öğrenci notlarının girilebilmesi Excel formatında tablolar ve düzenlemeler yapmak,
 • 1., 2. ve 3. sınıfların bütün sınavlarının hazırlanması aşamasından başlayıp sınav sonuç tabloları ilan edilinceye kadar yapılması gereken işlemleri (Soru sayıları ve pratik puanı hesaplama, gözetmen görevlendirme, sınav salonlarını ayarlama, sınav değerlendirme, sınav sonuç tabloları hazırlama ve ilan etme vb.) yapmak, 4., 5. ve 6. sınıflar için gelen sınav sonuçlarının bilgisayara giriş işlemleri yapmak, sene içinde sınıf atlayan öğrencilerimizin intibaklarını yapmak ve durumlarını takip etmek,
 • Erasmus’a giden ve gelen öğrencilerin intibaklarını yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak ve Rektörlük AB Ofisine göndermek,
 • Öğrencilerimizin bütün notları “Not Kütüğü” defterine işlemek, raporlama ve arşivleme işlemleri yapmak,
 • Öğrencilere öğrenim yılı ders program kitapçıklarının dağıtmak, ders programındaki değişikliklerin duyurularını yapmak ve takip etmek,
 • Transkript ve askerlik belgelerinin çıkarılabilmesi için Excel Programında düzenlemeler yapmak. İsteyen öğrencilerimize, öğrenci belgesi, transkript, askerlik belgesi, başarı belgesi, sevk belgesi (Hasta muayene isteği) ve diğer belgeler vermek, her konuda öğrencilerimize danışmanlık yapmak,
 • Öğrencilerimize akademik danışman atama işlemleri yapmak, bilgilendirme amaçlı öğrencilerimize listeler ilan emek, Öğretim Üyelerine görevlendime yazıları göndermek,
 • YÖK’ün istekleri doğrultusunda; dönem başında bütün öğrencilerimizin sınıfına, yaşına, cinsine göre istatistik bilgileri hazırlamak, YÖK’ün bilgi sistemindeki matbu formlara girişlerini yapmak,
 • Katkı kredisi, öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilerimize yönlendirme ve bilgilendirme duyuruları ilan etmek, YÖK’ün ve diğer kurumların istekleri doğrultusunda gerekli bilgiler hazırlamak ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermek,
 • Harç yatırması gereken öğrencilerimizi takip etmek, gerekli uyarılarda bulunmak,
 • Dekanlık tarafından istenebilecek bazı istatistik bilgileri ve grafikleri hazırlanmak,
 • Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin not kontrolü, harç kontrolü yaparak mezuniyet işlemlerini yapmak, mezuniyet dosyasını hazırlamak ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermek, Öğrencilere geçici mezuniyet belgesi ve transkript, vermek,
 • Rektörlük, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer resmi ve özel kurumlar ile gerekli yazışmaları yapmak.

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03