Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Hastane Etik Kurulu

Prof.Dr.Zafer UTKAN (Dekan)

Prof.Dr.Zafer CANTÜRK (Başhekim)

Prof.Dr.Metin AYDOĞAN

Prof.Dr.Ümit BİÇER

Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK

Prof.Dr.Nermin ERSOY

Yunus TAŞ (Hastane Başmüdürü)

Gonca İLTER (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)


Hastane Etik Kurulu Yönergesi

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03