Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi;

KOÜ Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 12/a maddesine göre kurulmuştur.

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi 18.7.1996 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.

Enfeksiyon kontrol programı 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı ‘‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’’ esaslarına uygun olarak işlemektedir.

AMAÇ

Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar son yıllarda daha fazla önem kazanmakta ve hastanelerin kalite göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve maliyet artışına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonların oluşumunun önlenmesi, oluştuğunda uygulanan hastane enfeksiyon kontrol programları önemli sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır. Hastanelerde antibiyotiklerin yoğun olarak kullanılması nozokomiyal mikrofloranın direncinin artmasına sebep olmaktadır ve bu da hastane enfeksiyonlarının daha zor tedavi edilmesi, maliyetin çok yükselmesi anlamına gelmektedir. Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesinin faaliyetleri ile gittikçe daha pahalı ve zor tedavi edilen enfeksiyonların sıklığının azaltılması ve mikroorganizmaların direnç artışının frenlenmesi, hastanedeki yatış süresinin kısaltılması ve mortalitenin azaltılması amaçlanmaktadır. Salgınların önlenmesinde ya da zararın en aza indirilmesinde kararların süratle ve bilimsel verilere dayanılarak alınması ve uygulanması önemli olup komite bu amaca ulaşmayı hedefler. Ayrıca sağlık personelinin ve tıp fakültesi öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlendirilmesi ve Hepatit B bağışıklamalarının sağlanması da amaçlanmaktadır.

1. TANIMLAR

Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Ekibi
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

2. Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Üyeleri

KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Yard. Doç. Dr. Emel AZAK KARALİ Başkan
Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ERDEN Üye
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Betül KALENDER İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erdem OKAY Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Uzm. Öznur GEZER Klinik Hizmetler Müdürü
Hem. Gonca İLTER Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Nesrin ALTINDAĞ OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Melike KURT Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Dilek SİNAĞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm. Orkun ÇİLEN Kalite Yönetim Direktörü

TALİMATLAR
 1. Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı
 2. Enfeksiyon Kontrol Programı İşleyişi
 3. Sürveyans Çalışmaları İşleyişi
 4. Salgın İnceleme Talimatı
 5. El Hijyeni Talimatı
  Şekil 1. El Yıkama Tekniği
  Şekil 2. Alkollü El Antiseptiği ile El Hijyeni
 6. Cerrahi El Yıkama Talimatı
  Şekil 3. Cerrahi El Hijyeni
 7. Eldiven Kullanımı Talimatı
 8. İzolasyon Önlemleri Talimatı
  Solunum Yolu İzolasyon Önlemleri Kartı
  Damlacık İzolasyonu Önlemleri Kartı
  Temas İzolasyonu Önlemleri Kartı
 9. İzole Hastalarda Uyulması Gereken Kurallar Talimatı
 10. Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Talimatı
 11. Solunum Sekresyonlarının Aspire Edilmesi Talimatı
 12. Üst Solunum Yolu Sekresyonlarının Aspirasyonunun Önlenmesi Talimatı
 13. Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
 14. Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
 15. Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Enfeksiyonlarının Kontrolü Talimatı
 16. Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) Enfeksiyonlarının Kontrolü Talimatı
 17. Çoklu Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonları Kontrolü Talimatı
 18. C.difficile Enfeksiyonlarının Kontrolü Talimatı
 19. Hastane Temizliği Talimatı
 20. Hastane Atıkları Yönetimi Talimatı
 21. Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Talimatı
 22. Personel Yaralanmaları Takip Talimatı
 23. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı
 24. Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulama Talimatı
 25. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı
 26. Servislerde Kullanılan Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı
 27. Endoskopik Cihazların Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı

EĞİTİMLER

El hijyeni eğitimi
İzolasyon önlemleri eğitimi
İşe yeni başlayan hemşirelere oryantasyon programı dahilinde verilen “Nozokomiyal enfeksiyonlar ve önlemleri” konulu eğitim
Salgınlara yönelik salgının yaşandığı birime verilen “salgın önleme ve izolasyon önlemleri” eğitimi
H1N1 konusunda sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve korunma önlemleri

YILLIK KOMİTE TOPLANTILARI

2007 yılı 7 kez
2008 yılı 4 kez
2009 yılı 6 kez EKK toplantısı yapıldı

FAALİYETLER
 1. Sürveyans ve kayıt
  Hasta gününe göre hastane enfeksiyonları
  İnvaziv araçla ilişkili hastane enfeksiyonları
  Ameliyat kategorilerine göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
  Cerrahi kliniklerde ameliyat sınıflamalarına göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
  Nokta prevalans çalışmaları
 2. Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
 3. Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları
 4. Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik koruyucu Hepatit B aşılarının uygulanması ve takibi
 5. Sağlık çalışanlarına yönelik grip aşılarının uygulanması
 6. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde danışmanlık ve kontrol
 7. Hastane çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü
 8. 2009 H1N1 Pandemik influenza yönetim planı
 9. Gerektikçe salgın inceleme uygulanması ve denetlenmesi
 10. Enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifika programı kapsamında)

FORMLAR

MEVZUAT
 1. Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
 2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatı
 4. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 5. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 6. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 7. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Yönergesi. Yürürlülük ve yürütme tarihi: 18.07.1996
İLETİŞİM
Telefon : 0262 303 82 26

FAYDALI LİNKLER

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03