Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Eğitim Komisyonu Sekreterliği


Afitap ŞENOL
Tel: 0262 303 79 09
E-Posta: afitapsu@gmail.com


Seval EREN
Tel: 0262 303 79 09
E-Posta: sevaleren85@gmail.com
Görev Tanımı:
-Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu İle İlgili Görevleri:
  • Eğitim Komisyonu sekreterliği alanına giren her türlü yazışmayı mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.
  • Eğitim Komisyonu toplantı yerlerini ayarlamak, ihtiyaç olabilecek cihazların temini için teknik servis ile irtibata geçmek, katılımcılara gündemi iletmek,
  • PDÖ eğitimlerinde sorumlu öğretim üyesine yardımcı olmak, eğitim dosyalarını hazırlamak, grupları belirlemek, eğitim verilecek salonları ayarlamak, eğitim araç-gereçlerini temin etmek..
  • TODUP Hekimliğe Hazırlık Programı’nda yer alan Öğrenci Araştırmaları ile ilgili grup sunumlarını toplamak, dosya hazırlamak ve ilgili öğretim üyesine ulaştırmak, konu ile ilgili öğretim üyeleri ve öğrencilerle iletişim kurmak
  • Eğitim kongrelerini düzenlemek, afiş/ sertifika hazırlatmak, teknik servis ile koordineli çalışmak.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreterliği
  • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sekreterliği alanına giren her türlü yazışmayı mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.
Deney Hayvanları Etik Kurul Sekreterliği
  • Deney Hayvanları Etik Kurulu alanına giren her türlü yazışmayı mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.
Eğitim Binası Sorumluluğu
  • Bina ile ilgili her türlü işleri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.

 

 

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03