Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

KLİNİK ÖNCESİ DÖNEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ STAJI PROGRAMI

Tıp eğitimi programlarının hedefine ulaşması için teorik bilginin beceri ve tutumla tamamlanması çok önemlidir. Oysa tıp fakültelerinde genellikle klinik öncesi dönemde yoğun bir teorik bilgi yükü varken, eğitim süreci içinde uygulamalara ayrılan süre daha azdır. Bu durum edinilen teorik bilginin kalıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Fakültemiz klinik öncesi dönem öğrencilerimize ilgi duydukları alanda gözlem ve uygulama yapma olanağının tanınması amacıyla 2013-2014 eğitim yılından itibaren yaz stajı eğitim programı başlatılmıştır. Ayrıca bu program; öğrencilerimizin erken dönemlerinden itibaren iyi hekimliği amaçlamaları, edindikleri temel tıp bilgilerinin dâhili/temel/cerrahi bilimlerle güçlü bağını kavramaları, ilgi duydukları bilim alanının iklimini gözlemlemeleri ve çalışanları ile yakınlaşmaları, hasta-hekim-hasta yakını iletişimini gözlemeleri, kazanmaları gereken mesleki yeterlilikleri yaşayarak, algılayarak öğrenmeleri konusunda sınavdan geçmenin ötesinde motivasyon kazanmaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır.


Yöntem

Stajlar dönem I, II ve III’ ün sonunda en az 15 iş günü olmak koşuluyla, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, yaz tatilinde yapılır. Öğrencinin talebi doğrultusunda uzatılabilir. Devlet yurdunda kalan öğrencilere bu dönemde yurtta kalma olanağı iletişime geçilerek sağlanmaktadır. Stajlar, klinikler, klinik laboratuvarları ve temel bilimlerde yapılabilir. Yoğun bakımlar ve ameliyathanelerde staj yapılamaz. Öğrenciler stajda beyaz önlük giymek, hekim saygınlığına ve devlet memuruna uygun kıyafette olmak ve kendilerine verilecek kimlik kartını takmak zorundadır. Staj öncesi yerleştirmede belli kliniklerde öğrenci yoğunluğu olması durumunda, görevli öğretim üyeleri danışmanlığında öğrencinin de isteyeceği başka bir bölümde staj yapılması mümkündür. Staj sırasında ilgili anabilim dalında, anabilim dalının belirlediği şekilde her öğrencinin danışman öğretim üyesi olacak, öğrenciyi yönlendirecek ve devamını denetleyecektir. Stajda devam zorunludur. Staj sırasında öğrencilerden gözlemcilik dışında uygun hizmetlere yardımcı olmaları, yapılan araştırmalarda ve tıp ile direk ilgili toplumsal duyarlık projelerinde görev almaları istenebilir. Staj sonunda öğrencilerin geri bildirim tarzında yazılı bir rapor teslim etmeleri (stajla ilgili olumlu ve olumsuz deneyimler, öneriler ve staj sırasında onları en çok etkileyen olgu veya olay) istenmektedir. Gönüllü yaz stajı başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin tercih ettikleri bilim dallarına yerleştirilme işlemleri not ortalamaları dikkate alınarak bilgisayar programı ile yapılmaktadır.

2013 Yaz Stajı  2013 Yaz Stajı   2016 Yaz Stajı   2016-2017 Yaz Stajı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03