Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Teknik Hizmetler


Mehmet KOLAY
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:


Onur Remzi UĞRASIZ
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:


Ahmet ÖZDEMİR
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:
Görev Tanımı:
 • Kendine verilen tıbbi cihaz bakım onarımına ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak.
 • Tıbbi alet ve cihazların bakım onarımını yapmak
 • Kalibrasyon ( Ayarları yapma, test etme) işlemini yapma
 • Onarımı yapılamayan cihazlar için yetkili servise haber vermek
 • Görev alınana giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak
 • Verilen iş programının koordinasyon ve emniyetle yürütülmesini sağlamak
 • Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz, düzenli tutmak ve korumak
 • Kendine verilen elektrik sistemine ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz bir şekilde ve güvenle yapmak
 • Görev alanıyla ilgili ölçüm, çizim ve proje çalışmalarına katılmak
 • Tamiri olmayan sistemleri gidermek
 • Günlük iş bitiminde kullanılan makinalar sarf edelin malzemenin cins, miktarı, kalitesi, yapılan iş, kullanılan iş gücünün ve mesleki dağılımını gösteren raporu tanzim etmek ve amirin bilgisine sunmak
 • Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak
 • Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli tutmak ve korumak
 • Kendine verilen metal işleri ve demir doğramaya ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak
 • Yapılan çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, sonuç ve tespitleri tutanak veya raporla belgeleyerek gereğini yapmak ve amirlere bilgi vermek
 • Lavabo, yer sifonu, pisuar gibi tıkanıklıkları açmak
 • Arızalı muslukları tamir etmek
 • Su deposunu kontrol etmek
 • Sıcak ve soğuk su sisteminin tamir bakım ve onarımını yapmak
 • Ahşap aksamların tamirini ve yenilemesini yapmak
 • Kapı kollarının tamirini yapmak
 • Kilitli kapı ve dolapları açmak
 • Kapılara yeni barel takmak
 • Ahşap aksamları ısı ve neme karşı koruyucu önlemler almak
 • Kırılan camları yenilemek
 • Kullanılan makine ve teçhizatın kontrolünü yapmak
 • Kendine verilen iklimlendirme sistemi ve klimaya ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak
 • Klima santrallerinin filtrelerini ve kayışlarını değiştirmek
 • Açma kapama sistemlerini kontrol etmek
 • Rulman, lastik ve mil bakımlarını yapmak
 • Isıtma soğutma serpantinlerini temizlemek, tamir etmek ve değiştirmek
 • Pislik tutucuları temizlemek
 • Klima üfleme ve emiş ayarlarını yapmak
 • Split ( pencere) klima tamiri yapmak
 • Kaloriferleri yakmak
 • Sıcak su devridaim pompasını çalıştırmak
 • Vanaları açıp kazan içerisine su doldurup sıcak suyun serpantinlerindeki devridaim miktarını ayarlamak
 • Muayyen zamanlarda suyun serpantine giriş ve çıkış değerlerini termometrelerden tespit etmek
 • İş bitiminde kontrol cihazının ve ısıtma sisteminin bakım onarımını yapmak
 • Kalorifer tesisatındaki arızalarını gidermek
 • Yakıtları tasarruflu kullanmak
 • Kendine verilen otomasyon sistemine ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde ve güvenle yapmak
 • Otomasyon sistemindeki ısı ve basınç ayarlarını sağlamak
 • Menfezlerdeki debiyi ölçmek gerekirse ayar yapmak
 • Isıtma ve soğutma taleplerine cevap vermek
 • Tamirat yapılacak klima santralini durdurmak
 • Vakum pompası ve basınçlı hav pompasını çalıştırmak
 • Basınç ve yağ kontrolü yapmak
 • Filtreleri kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek
 • Havayı depolamak
 • Hava kurutularak filtre edilmesini sağlamak ve sisteme vermek
 • Tesisat arızalarını yapmak
 • Yedek tüpleri sürekli hazır bulundurmak
 • Tüpleri kullanırken basınç kontrolü yapmak

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03