Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Kütüphane


Şef Hülya ALTAN
Kütüphane Sorumlusu
Tel: 0262 303 84 03
hulya.altan@kocaeli.edu.tr


Sevinç ASLAN
Tel: 0262 303 84 02
sevinc.aslan@kocaeli.edu.tr


Ayşe Nilay DENİZ
Tel: 0262 303 84 02
nlydeniz@yahoo.com
Görev Tanımı:
 • Kullanıcı üye kayıtlarının yapılması, var olan kayıtların aktifleştirilmesi,
 • Kütüphanede bulunan eser ve kaynakların ödünç ve iade işlemlerinin yapılması,
 • Ayırtma işlemi yapılmış kitapların ayırtan kullanıcılara ayrılması,
 • Katalog tarama hizmeti ile eser ve konu taraması konusunda bilgilendirmek ve eser ve konu taramasında yardımcı olmak,
 • Veri Tabanına uzaktan erişim konusunda bilgilendirmek ve Veri Tabanı Taramaları konusunda yardımcı olmak,
 • Raflarda aradığı eseri bulamayan okuyucuya yardımcı olmak,
 • İlişik kesme işlemleri için üye bilgilerinin kontrolü, ilişik kesme işlemleri,
 • Kataloglama ve sınıflandırma hizmeti için Merkez Kütüphane ile koordineli çalışma yapmak,
 • İade ile gelen ve Merkez Kütüphane tarafından kataloğa girip etiketlenmiş kitapların kütüphane raflarına LC sınıflama sistemine uygun yerleştirilmesi,
 • Raflardaki yayınların düzenli olarak kontrol edilip düzenlenmesi,
 • Tezlerin kabulü ve Merkez kütüphaneye kataloglanmak üzere gönderilmesi. Kataloğa giren tezlerin bölümlere uygun raf dizimlerinin yapılması,
 • Kullanıcıları tezlerden, tez izinlerine göre yararlandırma,
 • Koleksiyon geliştirme-sağlama hizmeti vermek,
 • Kütüphanemize kayıtlı kitap ve materyallerin sayımlarının yapılması,
 • Sayım sonucunda tespit edilmiş kayıp ve yıpranmış kitaplar ile materyalin kayıttan düşülmesi için Merkez Kütüphaneye bilgi vermek,
 • Cilt onarımına gidecek kitapların belirlenerek listelenmesi, katalog bilgilerinin düzenlenmesi için Merkez Kütüphaneye gönderilmesi, onarım işlemlerinin takip edilmesi,
 • Kütüphane yazılımının (Yordam BT) ve bilgisayar ve donanımlarının onarımlarının yaptırılmasını sağlamak,
 • Kütüphane materyallerinin kütüphane dışına çıkışı konusunda güvenliği sağlamak,
 • Kullanıcıların masaları etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak,
 • Kütüphane panosunun güncel tutulması,
 • Diğer üniversite ve kuruluşlardan dağıtım yoluyla gelen süreli yayınların teşhir raflarına yerleştirilmesi,
 • Kütüphanemize bağış olarak veya dağıtım yoluyla gelen kitapların seçilmesi. Katalog kaydı için Merkez Kütüphaneye gönderilmesi,
 • Kontroller sonucu kütüphanemizde kullanılmayacağını belirlediğimiz bağış kitapların öğrencilerimize veya talepte bulunan başka kurumlara dağıtımının yapılması,
 • Kitap, basılı veya elektronik dergi sipariş isteklerinde rehberlik etmek,
 • Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetlerinde bulunma (Kütüphaneler arası ödünç verme - yayın temin etme)
 • Temizlik, bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kütüphanede sıcaklık, aydınlatma ve ses konusunda iyi bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamak amacı ile gerekli teknik birimlerle iletişim kurmak,
 • Kütüphanede kullanılacak araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç maddelerinin temin edilmesini sağlamak,
 • Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ne şekilde çalışacakları ve gereksinim duyulan sayıları konusunda ön çalışma yapıp Fakülte Yönetimine ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığına talep için yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin başvurularını almak. Çalıştırılacak öğrencilerin seçimi için Fakülte Yönetimince kurulan komisyona başvuru formlarını iletmek ve bilgi vermek. Komisyonun belirlediği öğrenci isimlerini Sağlık Kültür Daire Başkanlığına iletilmesi konusunda yazışmaların yapılması
 • SGK girişleri, ödeme işlemleri vb. için Muhasebe birimince ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığınca kullanılacak belgelerin çalışacak kısmi zamanlı öğrencilerden alınarak ilgili birimlere tesliminin yapılması,
 • Çalışacak öğrencilerin koordinasyonunu sağlamak ve kendilerini görevleri konusunda bilgilendirmek, görev süreleri boyunca takiplerini yapmak,
 • Kütüphane ile ilgili yazışmaların yapılması.

 

Sayfa Başı

 

BİDEM (Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi)Emel AYDINLIK
Web Sorumlusu

Tel: 0262 303 85 62
E-Posta: emelaydinlik@hotmail.com

 

 

Görev Tanımı:
 • Tıp Fakültesi Web sayfası için haber, duyuru ve etkinlik girişlerinin yapılması
 • Tıp Fakültesi Anabilim Dallarının sayfalarının içeriklerinin güncellenmesi
 • Kocaeli Üniversitesi Web sayfasında tıp fakültesine ait duyuru ve etkinliklerini yayınlamak
 • Bidem salonunda sınavlar öncesi bilgisayarların hazırlanması
 • Bidem’in kullanıcıların kullanımına uygun olmasını sağlamak
 • Server’a gerekli programları yüklemek
 • Terminallerin bakımını yapmak
 • Arızalı terminallerin tamiri için takipte bulunmak
 • Sınavlarda sınav dokümanlarının sisteme atılması
 • Öğrencilerin dokümanlarını disk ortamına aktarmak

 

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03