Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Bürosu


Merve MOLLAOĞLU
Tel: 0262 303 79 62
E-Posta:busemmerve@hotmail.com


Yasemin KARAARSLAN
Tel: 0262 303 70 14
E-Posta:yasemin.karaarslan@yahoo.com


Meltem CANSIZ
Tel: 0262 303 70 14
E-Posta:meltem.cansizzz@outlook.com


Ece TELLİ KOLDEMİR
Tel: 0262 303 70 14
E-Posta: ecetelli@gmail.com

Görev Tanımı:
 • Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,
 • Günlü ve ivedi yazıları takip etmek,
 • Fakülte kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak,
 • Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,
 • Azerbaycan’dan eğitim almaya gelen doktorların yazışmalarını yapmak, kayıtlarını tutmak,
 • Üniversitemizin çeşitli Fakülte ve Yüksekokullarından gelen ders görevlendirme talepleri yazılarını ilgili Anabilim dallarına yazmak, takibini yapmak.
 • Üniversite Senato kararları ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını dosyalamak,,
 • YÖK’ten gelen yazıları dosyalamak,
 • Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
 • Gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak, bilgisayara kaydetmek,
 • Fakülteye gelen broşür ve kitap gibi dokümanları teslim almak,

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03