Eğiticilerin Eğitimi ve Akademik Gelişim Programları

   
  • İletişim Becerileri Kursu

  • Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu

  • Kan ve Kan Ürünleri Kursu

  • Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik Kursu

  • Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors