Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Bölüm Sekreterlikleri


Feride KURAK
Dahili Tıp Bilimler Bölüm Sekreteri

Tel: 0262 303 81 81
E-Posta: kurak.feride@hotmail.com


Serap ALTINTAŞ
Cerrahi ve Temel Tıp Bilimler Bölüm Sekreteri
Tel:
0262 303 70 20
E-Posta:altintasserap@hotmail.com
GörevTanımı:
  • Akademik personelin ek ders formlarını ve performans c formları ile nöbet puantajlarının zamanında dekanlık makamına iletilmesini sağlamak.
  • Yılda İki kez yapılan Akademik Bölüm Kurulu sonuçlarının ve yıl sonunda Anabilim Dallarının faaliyet raporlarının Dekanlık Makamına sunmak.
  • Akademik aşama kaydeden öğretim üyelerinin bilimsel dosyalarının incelenmek üzere Akademik Yükseltme ve Değerlendirme komisyonunu yönlendirmek ve sonucun dekanlık makamına iletilmesini sağlamak.
  • Yardımcı doçent görev süre takiplerinin yapılacak gerekli yazışmaları yapmak.
  • Bölümümüze bağlı akademik personel ile araştırma görevlilerinin Yurtiçi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmelerinde alınan yönetim kurulu kararlarının gereğini yapmak.
  • Bölüm Başkanına gelen gizli dosyaların, soruşturma ve ön inceleme raporlarının Dekanlık Makamına zamanında ve eksiksiz bildirimini sağlamak.
  • Anabilim Dallarının; günlü, ivedi yazılarının takip edilmesi, cevaplarının yazılmalarını sağlamak ve zamanında Dekanlığa iletilmek üzere bölüm yazılarını yazmak,
  • Anabilim Dallarında görevli araştırma görevlilerinden uzmanlığını alanların uzmanlık belgelerini ve sınav tutanaklarını yazmak ve hazırlamak, dekanlık makamına iletmek.
  • Anabilim Dallarından gelen öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ait yıllık izin, sağlık raporları, her türlü görevlendirmelerde evrakların kontrollerini yapıp eksiksiz olarak dekanlık makamına iletmek.
  • Bölüm Başkanının vereceği her türlü işleri yapmak.

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03