Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Görev Tanımları / Formlar

Ders Kurulu Başkanın Görev Tanımı

Danışman Öğretim Üyesinin Görev Tanımı

Dönem Koordinatörü ve Yardımcılarının Görev Tanımı

Erasmus Koordinatörlüğü Görev Tanımı

Farabi Koordinatörlüğü Görev Tanımı

Hekimliğe Hazırlık Programı

İntibak Komisyonu Görev Tanımı

Mevlana Koordinatörlüğü Görev Tanımı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu Çalışma Kuralları

Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonunun Görev Tanımı

Ölçme Değerlendirme Kurulunun Görev Tanımı

Probleme Dayalı Öğrenme Kurulu Görev Tanımı

Sürekli Gelişim Koordinatörlüğü Görev Tanımı

Salon Başkanı ve Sınav Gözetmenlerinin Görevleri

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03