Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Dönem 6 İntörn Hekimler Ara Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Dönem 6 yarıyıl değerlendirme toplantısı 26 Aralık 2017 Hastane Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Zafer UTKAN, dekan yardımcıları Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ ve Prof. Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Devrim DÜNDAR, Prof. Dr. Nazım MUTLU, Prof. Dr. Aslıhan POLAT, Prof. Dr. Murat PEKDEMİR, Prof. Dr. Birsen MUTLU, Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Yiğit ÇAKIROĞLU, Dönem 6 Koordinatörlüğü’nü temsilen Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN, Dönem 6 öğrenci temsilcisi Int. Dr. Sümeyra Nur ÖZDEMİR ve Dönem 6 öğrencileri katıldı.

Toplantı Prof. Dr. Zafer UTKAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Dönem 6 Koordinatörlüğü adına Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN öğrencilerden alınan geri bildirimleri özetledi. Ardından söz alan Int. Dr. Sümeyra Nur ÖZDEMİR, stajlar bazında olumlu ve olumsuz yönleri içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Serbest tartışma bölümünde öğrencilerden alınan geri bildirimlerde aşağıdaki noktaların üzerinde duruldu:

  • Bazı stajlarda, staj sorumlusu öğretim üyeleri ve anabilim dalı başkanları tarafından staj içeriği ve öğrenim hedefleriyle ilgili bilgilendirme yapılmadığı belirtildi.
  • Staj içeriklerinin ve görev tanımlamalarının daha net yapılması gerektiği, gerekliyse bu konudaki yönerge ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gerektiğinden bahsedildi.
  • İntörn doktorların bazı servislerde dinlenme alanlarının oldukça kısıtlı olduğu, bu alanların her staj için ayrı düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
  • Bazı bölümlerde dosya çıkartma, dosya yerleştirme, hasta çağırma, NST takibi, EKG çekilmesi, USG raporlarının yazılması gibi rutin işler nedeniyle eğitime süre kalmadığından bahsedildi.
  • Poliklinikte sorumlu hekimlerle birlikte hasta görülmesi ve değerlendirmesinin stajlardaki en faydalı noktalardan biri olduğunun; servisteki rutin işlerin takibi, radyolojik tetkiklerin hızlandırılması, sonuçların hasta dosyalarına işlenmesi gibi görevlerinse eğitimlerine çok katkısı olmadığı düşüncesi paylaşıldı.
  • İntörn hekimlerin, bölümlerdeki hiyerarşik yerde uygun yerde durmadıkları, personel, hemşire ve asistan hekimlerin gözünde saygı görmek istedikleri belirtildi.
  • Bazı bölümlerde tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle, intörn hekimlerin çalışmakta zorlandıklarından söz edildi.
  • Kağıda sonuç işleme gibi zaman alıcı işlerdense, tabletle hasta sonucu takibi gibi daha iyi zaman tasarrufu sağlayan yöntemlere geçilmesi gerektiği belirtildi.
  • İç Hastalıkları’nın bazı bölümlerinde mesai saatlerinde kan alma ve kan şekeri bakma gibi işlerin hemşireler tarafından yapılması istendi.
  • Halk Sağlığı stajı sırasında fabrikalara ve ASM-TSM’lere ulaşımın sorun olabildiği, bu nedenle araç temininin uygun olabileceği belirtildi.
  • Genel Cerrahi ve Acil Tıp bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin intörn hekimlere olumlu yaklaştıkları ve stajların eğitici geçtiği belirtildi.

Öğretim üyelerinin görüşlerinin de alınması sonrasında toplantı sonlandırıldı.
27 Aralık 2017

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03