KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

ASİSTAN KARNESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu:

 

Komisyon Üyeleri

 

Başkan

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Fotoğraf

ADI SOYADI

 

BABA ADI

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

SİCİL NO

 

MEDENİ HALİ

 

ASKERLİK DURUMU

 

MEZUN OLDUĞU LİSE

 

BİTİRDİĞİ TIP FAKÜLTESİ VE YILI

 

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

ALDIĞI TUS PUANI

 

BİLDİĞİ YABANCI DİL (KPDS, UDS, Toefl VE DERECESİ)

 

ASİSTANLIĞA BAŞLAMA TARİHİ

 

 

Uyum Dönemi: Göreve başlama tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde eğitim komisyonunca görevlendirilmiş öğretim üyesi/üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına Uyum Dönemi İçeriği:

 

ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

 

A) KATILIMI ZORUNLU LİSANSÜSTÜ DERSLER

DERSİN ADI

DÖNEMİ

Genel Histoloji (Hücre ve Dokular)

1. YARIYIL

Genel Embriyoloji
Klasik Işık Mikroskopi Teknikleri
Özel Histoloji (Organlar)

2. YARIYIL

Özel Embriyoloji
Özel Boyama Teknikleri
Deneysel bir Çalışmanın Plânlanması

3. YARIYIL

İmmünohistokimyasal Teknikler
Biyomedikal İstatistiksel Yöntemler
Bilimsel bir Çalışmanın Yazılması ve Yayınlanması
Hücre Kültürü Teknikleri

 

B) KATILIMI ZORUNLU LABORATUVAR UYGULAMALARI

DERSİN ADI

DÖNEMİ

Işık Mikroskopi Laboratuarı Uygulamaları

*Hüre ve hücre içi elemanları belirleyen özel boyamalar,

*Bağ doku elemanlarını belirleyen özel ikili-üçlü boyamalar,

*Sinir dokusu elemanların ve uzantılarını belirleyen sinir özel boyamalar,

*Lenforetiküler ve hemopoietik doku elemanlarını belirleyen özel boyalar,

*Histofizyolojik temele dayalı özel boyamalar.

1 ve 2. YARIYILLAR

İmmünohistokimyasal Tekniklerin Uygulanması

3. ve 4. YARIYILLAR

Hücre kültürü teknikleri

3 ve 4. YARIYILLAR

 

C) KATILIMI ZORUNLU SEMİNER VE MAKALE SUNUMLARI 

SUNUMUN ADI

DÖNEMİ

SEMİNER

1. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

2. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

3. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

TEZ PROJESİ SUNUMU

4. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

5. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

6. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

7. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

SEMİNER

8. YARIYIL

MAKALE SUNUMU

 

D) ZORUNLU PROJE KATILIMI

 

PROJEDEKİ KONUMU

DÖNEMİ

Projede Katılımcı

5 ve 6. YARIYILLARIN SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

 

E) ZORUNLU KONGRE VE/VEYA SEMPOZYUM KATILIMI

 

KONGREDEKİ KONUMU

DÖNEMİ

Kongre veya Sempozyum Katılım

8 yarıyıl süresince en az dört kongreye katılmalı

Kongre veya Sempozyum Sunum

8 yarıyıl süresince en az bir poster, bir sözlü sunum gerçekleştirmeli

 

F) ZORUNLU YURTDIŞI MAKALE KATILIMI

 

KONUMU

DÖNEMİ

SCI kayıtlı Dergide Yurtdışı Makale

7 veya 8.. YARIYIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

 

G) ZORUNLU TEZ HAZIRLAMA VE TAMAMLAMA

 

KONUMU

DÖNEMİ

Tez konusu belirleme, planlama, projelendirme

4. YARIYIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

Tez çalışmasının tamamlanması

YASAL SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMALI

 

H) ZORUNLU İÇ VE DIŞ ROTASYONLAR

 

ROTASYON

DÖNEMİ

Patoloji ABD 1 ay

(genel patoloji)

İç Rotasyon

5. YARIYIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

 

 

 

SEÇMELİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMI

 

Zorunlu Eğitim Programına ek olarak Ana Bilim Dalları EĞİTİM KOMİSYONU ÖNERİSİ İLE ANA BİLİM DALI AKADEMİK KURULU tarafından belirlenecek EĞİTİMİ İÇERİR. Bu eğitim kapsamında yer alacak ders, uygulama ve rotasyonlar aşağıda önerildiği şekilde düzenlenmelidir.

 

 

A) SEÇMELİ DERS VE UYGULAMALAR

 

DERSİN ADI

DÖNEMİ

SEÇMELİ DERS

HER YARIYIL İÇİN ZORUNLU DERSE EK OLAN BİR SEÇMELİ DERS BELİRLENEBİLİR

SEÇMELİ UYGULAMA

HER YARIYIL İÇİN ZORUNLU DERSE EK OLAN BİR SEÇMELİ UYGULAMA BELİRLENEBİLİR

 

B) SEÇMELİ İÇ VE DIŞ ROTASYONLAR

 

ROTASYON

DÖNEMİ

İleri araştırma Teknikleri

(Süre seçilen tekniğe ya da tekniklere uygun olmalı.)

İç ya da Dış Rotasyon

(Tercihen yurtdışı olmalı)

8. YARIYIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

 

Yardımlı Üreme Teknikleri 6 ay

Dış Rotasyon

7. YARIYIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR 

 

 

Zorunlu Dersler

Asistanın Eğitim Dönemi                      :  .Yarıyıl

DERSİN ADI

SONUÇ

TARİH

ÖĞRETİM ÜYESİ İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA BİLİM DALI BAŞKANI ONAYI:

TARİH:

Seçmeli Dersler                                   :

Asistanın Eğitim Dönemi                   :  .Yarıyıl

DERSİN ADI

SONUÇ

TARİH

ÖĞRETİM ÜYESİ İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA BİLİM DALI BAŞKANI ONAYI:

TARİH:

 

 

Zorunlu Uygulamanın Adı                 : Işık Mikroskopi Teknikleri

Asistanın Eğitim Dönemi                  : .Yarıyıl 

 

DEĞERLENDİRME

 

Değerlendirme ölçeği    : (0) yapılmadı, (1) yetersiz, (2) geliştirilmesi gerekir, (3) yardımlı yapabilir, (4) kendi başına uygulayabilir.

 

Uygulama

Tarih

Uygulama sayısı

Değerlendirme Sonucu

Öğretim Üyesi imzası

 

SOLÜSYON HAZIRLAMA

 

 

DENEY HAYVANI DISEKSIYONU

 

 

FIKSASYON

               a) İmmersiyon yöntemi

               b) Perfüzyon yöntemi

 

 

DOKU TAKIBI

 

 

BLOK HAZIRLAMA

 

 

KESIT ALMA

 

BOYAMA

 

KAPATMA

 

 

FOTOMİKROSKOPİ

 

ANA BİLİM DALI BAŞKANI ONAYI:

TARİH:

 

 

Zorunlu Uygulamanın Adı                 : Hücre Kültürü Teknikleri

Asistanın Dönemi                               :    .Yarıyıl

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ölçeği    : (0) yapılmadı, (1) yetersiz, (2) geliştirilmesi gerekir, (3) yardımlı yapabilir, (4) kendi başına uygulayabilir.

 

Beceri/Uygulama

Tarih

Uygulama sayısı

Değerlendirme Sonucu

Öğretim Üyesi imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA BİLİM DALI BAŞKANI ONAYI:

TARİH:

 

 

 

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI SEMİNER, MAKALE SUNUMU

Sunduğu Makale ya da Seminer Adı

Tarih

Sorumlu Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUM DEĞERLENDİRME FORMU

 

Sunum tarihi                 :

Sunum türü                   :

Sunumun konusu :

 

Değerlendirme ölçeği   : (0) yapılmadı, (1) yetersiz, (2) geliştirilmesi gerekir, (3)başarılı).

 

 

Sunum Sırasında Gözlenenler

Değerlendirme

Etkili bir giriş

 

Sunumun amaçlarını açıklama

 

Görsel-işitsel araçları kullanma becerisi

 

Sesini ayarlama

 

Dinleyiciler ile göz teması kurma

 

Soruları yanıtlama

 

Sunum sırasındaki coşku ve heyecan

 

Sunum konusunun eğiticiliği

 

Dinleyicilerin ilgisini çekme

 

Konusuna hakim olma

 

Sunum süresini ayarlama

 

Sunumun sonunda etkili bir özet yapma

 

 

Ek görüşler:

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendiren ...................................................

 


 

 

Bilimsel Çalışmaları

Yayınlar*

Başlık

Yazarlar

Türü

Basıldığı Yer

Yayın Yılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre/Sempozyum Katılımı*

Kongre/Sempozyum

Sunumun Başlığı

Sunum Türü

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Katılımı

Projenin Adı

Projedeki Görevi

Destekleyen Kuruluş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç ve Dış Seminer/Panel Katılımı

Seminer/Panel

Sunumun Başlığı

Sunum Yeri

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BELGELENMELİDİR.

Anabilim Dalı Başkanı

 

 

Öğrenci Eğitimine Katkı ve Katılım

 

Eğitimin Türü

Katkı ya da Katılımın Tanımı

Gözlemci

öğretim üyesi

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katıldığı Kurslar ve Eğitim Programları

 

Kurs/Eğitim Programının Adı

Düzenleyenler

Tarih

Katılım Türü

(Eğitici,eğitici yardımcısı, aktif katılımcı, gözlemci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotasyonlar

 

Rotasyon Yapılan Yer

 

 

Birim Sorumlusu

 

 

Birim Eğitiminden Sorumlu uzman/öğretim üyesi

 

Rotasyon Başlangıç ve Bitiş tarihleri

 

Varsa Sunduğu Makale Seminer Ve Tarihi

 

Varsa Rotasyon süresince katkıda bulunulan araştırma / çalışma(lar)

 

Rotasyonun Birim Sorumlusu Tarafından Onayı

 

 

Rotasyonun Değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK TEZİ KONUSU ÖNERİ FORMU

 

Önerinin başlığı

 

Tez Danışmanı:

 

Tezin Konusu (konunun dayandığı kaynak bilgiler ışığında irdelenmesi, hipotezin kurulmasi, amacın belirtilmesi, kullanılacak yöntemin detaylandırılması, inceleme parametreleri, beklentiler ve bilime katkısı.belirtilecek, kaynaklar eklenecek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN

Öğretim üyesi/üyeleri

 

DEĞERLENDİRME SONUCU

(Not ve derecesi, başarılı-başarısız)

 

1. yarıyıl

 

 

 

2. yarıyıl

 

 

 

3. yarıyıl

 

 

 

4. yarıyıl

 

 

 

5. yarıyıl

 

 

 

6. yarıyıl

 

 

 

7. yarıyıl

 

 

 

8. yarıyıl

 

 

 

                                   

         ANA BİLİM DALI BAŞKANININ ONAYI