Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Ve İzlem Karnesi

 

Karne Sahibinin

Adı Soyadı: 

......................................................................................................

Kurum Sicil No: 

......................................................................................................

Eğitime Başladığı Tarih:

......................................................................................................

 

Adres:

...............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

Tel:

...................................................

 

email: 

........................................

 

Danışman Öğretim Üyesi

AD Başkanı

Adı Soyadı:

.....................................

Adı Soyadı:

.....................................

     İmza:

     İmza:

 

 

Bölüm I: KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı: 

......................................................................................................

Doğum Yeri ve Tarihi: 

......................................................................................................

Medeni Hali:

......................................................................................................

Askerlik Durumu:

......................................................................................................

 Mezun Olduğu Tıp Fakültesi:

......................................................................................................

 Başlangıç ve Mezuniyet Tarihleri: 

......................................................................................................

Tıp Eğitimi Boyunca Aldığı Burslar ve Ödüller:

.............................................................................................

 

.............................................................................................

Katıldığı Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Programları:

.............................................................................................

 

.............................................................................................

Daha Önce Çalıştığı Kurumlar ve Görevi:

.............................................................................................

 

.............................................................................................

Kazanılan TUS Dönemi ve Puanı:

.............................................................................................

Bildiği Yabancı Diller:

.............................................................................................

Yabancı Dil Düzeyi (Sınav Sonuçları):

.............................................................................................

 

 

Bölüm II: ROTASYONLAR

 

İç Rotasyonlar

Klinik

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

Bölüm II: ROTASYONLAR

 

İç Rotasyonlar

Poliklinik 

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

Bölüm II: ROTASYONLAR

 

İç Rotasyonlar

Özel Poliklinikler

 

                                Behçet Polikliniği

 

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

                                Nevus Polikliniği

 

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Bölüm II: ROTASYONLAR

 

İç Rotasyonlar

Özel Poliklinikler 

 

                                Fototerapi/Fotokemoterapi

 

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

                             

 

 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Sorumlu Öğretim Üyesi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Bölüm II: ROTASYONLAR

 

Zorunlu Dış Rotasyonlar: 

Rotasyon

Süre

Yapıldığı Yer

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

İlgili AD Başkanının İmzası

İç Hastalıkları

3 ay

 

 

 

Klinik Mik. İnf. Hast.

3 ay

 

 

 

 

 Ek Dış Rotasyonlar :

Rotasyon

Süre

Yapıldığı Yer

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

İlgili AD Başkanının İmzası

Plas ve Rek. Cer.

 

 

 

 

 Patoloji

 

 

 

 

 Pediatri

 

 

 

 

 

İsteğe Bağlı Rotasyonlar

Rotasyon

Süre

Yapıldığı Yer

Başlangıç-Bitiş Tarihleri

İlgili AD Başkanının İmzası

Lepra

 

 

 

 

Venereoloji

 

 

 

 


 

Next >>