Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Anatomi Laboratuvar Sunumları

Anatomi Lab 1 Thorax Ön Duvarı
Anatomi Lab 2 - Kalp Maket
Burun ve Pharynx Saggital Kesit
Larynx Maket
Boyun Kökü Maket
Böbrek
Duodenum-Pankreas-Dalak ve Etrafındaki Damarlar
Kalın Barsaklar Maketi
Mide Piyes
Cavum Oris ve İlgili Yapılar
GIS Damarları ve Karın Arka Duvarı
Mesane ve Üretra
Pelvis ve Perine
Endokrin Sistem Anatomisi
Erkek Genital
Kadın Genital
Medulla Spinalis
MSS Damarları
Ventriküler Sistem ve BOS Dolaşımı Beyin Sapı
Cerebellum Kadavra
Cerebellum Maket
Diencephalon
Dural Sinüsler ve Kranyal Sinirler
Fossa Temporalis-Pterygopalatina-Infratemporalis
Göz Anatomisi
Kulak Anatomisi
Medulla Spinalis
Telencephalon Kadavra
Telencephalon Maket
Telencephalon Plastine Kadavra
Transvers Kesit Maket
Uyluk ve Bacak Ön ve Lateral Bölgeler