Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuarı 2006 yılında faaliyete geçmiştir. 2008 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Genetik Hastalıklar Ruhsatlı Tanı Merkezi ünvanını almıştır. Ülkemizde ilk, "Gen Çipleriyle Gen Anlatım Analizleri" gerçekleştiren merkez olan anabilim dalımız, yine "Gen Çipleriyle array CGH Kromozom Analizlerine" de ülkemizde ve çevre coğrafyalarda ilk başlayan merkezdir.

Ülkemizin en gelişmiş birkaç genetik laboratuvarından biri olan anabilim dalımız bünyesindeki Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik, İleri Moleküler Tanı, Prenatal ve Kanser Genetik Tanı Laboratuvarları en yeni teknolojiyle donatılmış durumda olup, prenatal tanıdan post mortem analizlere kadar çok geniş bir alanda bilinen nerdeyse tüm genetik yöntemlerin hastalıkların tanısında uygulanmasına olanak sağlamaktadırlar. Anabilim dalımız dahilindeki laboratuvarlar ve rutin hizmet alanları aşağıdaki gibidir.


Sitogenetik Laboratuvarı:

Sitogenetik Laboratuvarı'nda yapısal ve/veya sayısal nedenli kromozomal bozuklara bağlı genetik hastalıklara doğum sonrası ( postnatal ) tanı koyabilmek için hasta bireylerden veya yakınlarından alınan periferik kan materyallerinden sitogenetik testler yapılmakta ve rutin şekilde kromozom analizi gerçekleştirilmektedir.


Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı:

Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı'nda rutin konvansiyonel sitogenetik uygulamalara nazaran doğum sonrası ( postnatal ) tanıda daha hassas ve hızlı şekilde daha fazla hücreyi analiz etmemize olanak sağlayan Floresan İnSitu Hibridizasyon (FISH) ve görsel analiz sistemleri bulunmaktadır.


İleri Moleküler Dizileme ve Karyotiplendirme Laboratuvarı:

Merkezimizde, sitogenetik test listemize ilaveten nadiren görülen genetik bozukluklar için hastalarda veya yakınlarında tüm insan genomunu daha hassas ve hızlı inceleyip, tanı koyabilmemize imkan sağlayan en son teknoloji ürünü Yeni Nesil Dizi Analizi, array-CGH, Dizi Analizi, Kantitatif Real Time PCR cihazlarının kullanıldığı DNA veya RNA testleri yapılmaktadır.


Doğum Öncesi (PRENATAL) Genetik Tanı Laboratuvarı:

Merkezimizde , kalıtımsal hastalıkları bulunan hastalara ve klinik endikasyonu taşıyan bireylere sağlıklı çocuk sahibi olma şansını vermek için amniyosentez / kordosentez / fetal kan materyalerinde ileri moleküler karyotipleme ve konvansiyonel sitogenetik analiz teknolojilerini kullanarak doğum öncesi genetik tanı uygulamaları gerçekleştirilmektedir.


Kanser Genetiği Laboratuvarı:

Özellikle lösemi, meme ve over kanserlerine yatkınlık yaratan genlerdeki değişiklikler ile yapısal ve/veya sayısal kromozomal bozukları belirleyecek sitogenetik ve ileri moleküler testlerimiz mevcuttur.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Hakan SAVLI  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Naci ÇİNE

Dr.Öğr.Üyesi Kudret Esen GÜMÜŞLÜ

Dr.Öğr.Üyesi Seda EREN KESKİN

Dr.Öğr.Üyesi Deniz SÜNNETÇİOĞLU AKKOYUNLU

Sayfa Başı

 

Bölümümüz

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03