Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Kasım 2000’de Dr. Binnaz SARPER tarafından kurulmuş, 2007 yılında tedavi ünitesi kurulana kadar poliklinik ve konsültasyon hizmetleri yürütülmüştür. Günümüzde iki eksternal, bir brakiterapi, iki planlama ünitesi, iki poliklinik ve 14 yatak ile yılda yaklaşık 2000 hastaya ayaktan ya da yatarak onkoloji hizmeti verilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü'müzde kanser tanısı almış hastaların tedavi ve takibi modern tıbbın gerektirdiği gelişmiş teknik olanaklardan yararlanılarak yapılmaktadır. Bölümümüzde uygulanan radyoterapi hizmetleri, öğretim üye ve görevlileri, radyoterapi fiziği uzmanları, araştırma görevlileri, teknisyenler ve hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. Radyasyon Onkolojisi anabilim dalı ve tedavi ünitesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bodrum katında yer almaktadır. 14 yataklı servisimiz morfoloji binası 2. Ve 3. Katında özel oda ya da iki yataklı odalar şeklinde hizmet vermektedir. Poliklinik hizmetlerimiz morfoloji binası birinci katta Cuma hariç haftanın dört günü verilmektedir.

Merkezimizde Eksternal (dışarıdan) ve brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) tedavi olanakları bulunmaktadır.

Eksternal tedaviler için iki ayrı cihaz kullanılmaktadır. Bunlar yeni teknoloji Lineer Hızlandırıcı cihazları olup, 6 MV, 18 MV düzeyinde X-ışınları ve 6 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Böylece derin ve yüzeyel tümörlerin tedavisi mümkün olmaktadır..

Brakiterapide ise ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihaz bulunmaktadır. Bu cihazlarla başta jinekolojik tümörler ve baş-boyun tümörleri olmak üzere birçok tümöre yakın mesafeden ışınlama yolu ile yüksek tedavi dozu emniyetli bir şekilde verilebilmektedir. Her iki cihaz da benzerleri arasında en modern teknolojiye sahiptir.

Bölümümüzde ayrıca hastaları tedaviye hazırlık amacıyla alan belirlenmesinde kullanılan 2 adet simülatör (Konvansiyonel simülatör ve BT simülatör) ve bir adet C-kollu X-ışını cihazı bulunmaktadır.

Tedavilerimizi sağlıklı ve ayrıntılı bir şekilde planladığımız gelişmiş, üç boyutlu planlama ve IMRT (Yoğunluk ayarlı radyoterapi) rapi) yapma özelliğinde bilgisayarlı tedavi planlama cihazı bulunmaktadır. Yüksek kalitede bir tedavi için gerekli olan kapsamlı, teknik altyapı ve ağ (network) sistemi anabilim dalımızın donanımını tamamlamaktadır.


Bölümümüzde Yapılan Tedavi Uygulamaları:

Hastanın değerlendirilmesi
Tedavi hazırlığı ve simülasyon
Eksternal tedavi uygulamaları
Brakiterapi


Hastanın Değerlendirilmesi:

Bölümümüzde tedavi olmak üzere gönderilen veya doğrudan başvuran hastalar anabilim dalımız öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri tarafından muayene edilip, laboratuar ve radyolojik tetkikleri, ameliyat ve patoloji raporları incelenerek değerlendirilir. Tedavi edilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinde, hastaya gerekli bilgi verilerek, tedavi hazırlığı yapmak üzere randevu verilir.


Tedavi Hazırlığı ve Simülasyon:

Tedavi öncesi hazırlık iki bölümden oluşur. Simülasyon öncesi hazırlık ve simülasyon. Tedavi öncesi hazırlık aşamasında gerektiğinde hastanın tedavi sırasında hareketsiz kalabilmesini sağlayan kişiye özel termo-plastik baş ve boyun maskeleri, hastanın vücudunun şeklini alabilen özel yataklar hazırlanır. Gerekli olan durumlarda bilgisayarlı tomografi cihazında tedavi planlama amaçlı tomografi kesitleri alınır. Bu işlem sırasında hastanın radyoterapi sırasında kullanacağı maske, tedavi yatağı gibi yardımcı düzeneklerde kullanılacağı için bu tetkikin hastanemizin bilgisayarlı tomografisinde doktorlarımız veya teknisyenlerimiz gözetiminde yapılması gerekmektedir. Bölümümüzdeki tedavi planlama bilgisayarına aktarılan hastaya ait bilgisayarlı tomografi bilgilerini kullanarak en uygun planlama gerçekleştirilir.

Bu işlemler belirli bir süre alacağı için hastaya simülasyon için randevu verilir.

Simülasyon işlemi tedavi cihazlarındaki şartlar sağlanarak radyasyon uygulanacak alanların belirlenmesidir. Simülasyon için gelen hasta teknisyenler tarafından karşılanır, gerekli bilgi verildikten sonra, doktorlarımız gözetiminde simülasyon yapılır. Simülasyon sırasında hastanın hareket etmemesi önem taşır. Çocuk hastalarımızın yanında, başlangıçta anne-babalarının kalması gerektiğinde özel önlem alarak (kurşun yelek giydirilerek) bu sağlanabilir. Kendi başına hareketsiz kalamayacak hastalar için anestezi anabilim dalının gözetiminde sedasyon uygulanır.Hasta tedavi masasına yatırıldıktan sonra uygun tekniklerle tedavi alanları belirlenir. İşlem sonrası vücudun tedavi edilen yerlerine özel kalemlerle veya işaret bantları ile özel işaretler konulur. Bu işlemden sonra, tedaviye kadar ve tedavi sırasında bu işaretlerin muhafaza edilmesi önem taşır. Hastalar rahatça yıkanabilir ancak bu işaretlerin çıkmaması ve tedavi alanlarında cildin tahriş olmaması için bu bölgelerin fazla miktarda sıcak suyla yıkanmaması, liflenmemesi ve keselenmemesi önerilir.


Eksternal Tedavi Uygulamaları:

Eksternal tedaviler çevreye radyasyon yayılımı olmaması için özel olarak yapılan kalın duvarlı odalar içinde yer alır ve dışarıdan teknisyenin oturduğu bir kumanda odasından idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme imkanı veren diyafon sistemi bulunur.

Hasta tedavi odasına alındıktan sonra soyunma kabinlerinde tedavi bölgesini açıkta bırakacak şekilde doktor ve teknisyenlerin uygun gördüğü şekilde hazırlanır. Hasta tedavi masasına yatırılır. Tedavi için hastanın tedavi masasına simülatördeki gibi yerleştirilmesinden sonra varsa maske, tedavi yatağı gibi şartlar sağlanır. Doktor, radyoterapi fiziği uzmanı ve teknisyenler önceden belirlenmiş olan tedavi alanlarına göre gerekli işlemleri yapar ve ekip cihaz odasından çıktıktan sonra tedavi başlatılır.

Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez. Radyasyonun verildiği anda, hafif, ince devamlı bir ses duyulabilir. Tedavi genellikle 2-10 dakika sürebilir. Birden fazla alan varsa bu süre uzayabilir. Cihaz, gerektiğinde hasta etrafında dönebilir. Tedavi sırasında hastanın hareket etmemesi çok önemlidir. Tedavi bittikten sonra hasta teknisyen tarafından cihaz odasından çıkarılır, hastaya sonraki tedaviler için randevu verilir.

Tedaviler hastaya uygulanacak tedavi protokolüne göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle haftada 5 gün (pazartesi-cuma) olmak üzere, toplam 1-7 hafta arasında değişir. Özel durumlarda günde 2 –3 tedavi uygulaması da yapılabilir.


Brakiterapi:

Brakiterapi sözcüğü yakından tedavi anlamına gelir. Radyoaktif kaynakların doğrudan organ ve vücut boşluklarına, doku içerisine yerleştirilmesi ile uygulanır. Farklı uygulama yöntemleri olan brakiterapi yöntemi için anabilim dalımızda ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihazlar bulunmaktadır.

Brakiterapi uygulanacak hasta tedavi için randevusuna geldikten sonra brakiterapi hemşiresi tarafından bilgilendirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak hafif bir sakinleştirici iğne ya da genel anestezi yapılır. Doktorlar tarafından tedavinin uygulanacağı bölgeye radyoaktif kaynak içermeyen bazı aplikatörler yerleştirilir. Hasta uygulamadan sonra simülatöre alınır. Simülatörde bazı röntgen tetkikleri yapılıp, hasta beklemek üzere brakiterapi bölümüne alınır.

Radyoterapi fiziği uzmanları ve doktorlar tarafından yapılan bilgisayarlı tedavi planlamasından sonra hasta tedavi odasına alınır. Hasta üzerindeki aplikatörlerle tedavi cihazı arasındaki bağlantılar sağlandıktan sonra tedavi ekibi dışarı çıkar ve tedavi başlatılır. Brakiterapi sırasında çevreye radyasyon yayılımı olmaması için kalın duvarlı odalar içinde yapılır ve dışarıda hemşirelerin oturduğu bir kumanda odasından idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme olanağı veren diyafon sistemi bulunur. Radyoaktif kaynak korumasından çıkıp hastaya önceden uygulanmış olan aplikatörlerin içine gider ve ışınlama işlemi başlar. Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez ancak hafif bir titreşim algılanabilir. Tedavi genellikle 1-20 dakika sürebilir, bu sürede hastanın hareket etmemesi önemlidir. Tedavi bittikten sonra hasta cihaz odasından çıkarılır, sonraki tedavi için randevusu verilir.


Doktorlarımız ve Radyoterapi Fiziği Uzmanlarımız:

Prof. Dr. Görkem AKSU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Binnaz SARPER
Yrd. Doç. Dr. Eda Yirmibeşoğlu ERKAL
Dr. Doğu CANOĞLU
Dr. Özlem AY
Dr. Hatice HALİS
Dr. Sinan KARABEY

Radyoterapi Fiziği Uzmanlarımız:

Fiz. Tülay MEYDANCI
Fiz. Ahmet KARAYEL
Fiz. Berna TIRPANCI

Radyoterapi fiziği uzmanlarının görevleri bölümümüzde bulunan tüm tedavi cihazlarının kalibrasyonu ve kalite kontrolü, simülasyon ve tedavi planlaması cihazlarının kalite kontrolü, elle veya bilgisayar yardımı ile tedavi planlamasını yapmak, radyasyon güvenliğini sağlamak ve eğitim vermektir.


Randevu Almak İçin :

İlk muayene ve kontrol randevuları Radyasyon Onkolojisi Bölümü'müzün Poliklinik Sekreterliği’nden poliklinik muayene ve kontrol randevuları verilir. Randevu almaya lütfen varsa hastalığınızla ilgili tüm raporlar (ameliyat, epikriz), radyolojik tetkikler ve patoloji preparatlarını getiriniz.

Simülasyon ve tedavi randevuları Bu randevular muayene sonucu değerlendirilen hastalara doktorlarımız tarafından verilmektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Maksut Görkem AKSU  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Emine Binnaz ÇELEBİOĞLU SARPER

Doç.Dr. Eda YİRMİBEŞOĞLU ERKAL

Uzm.Dr. Deniz ÇELİK

Uzm.Dr. Özlem AY

Sayfa Başı

 

Bölümümüz

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03