Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Vizyonumuz – Misyonumuz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı koruyucu ruh sağlığı ve tedavi hizmetleri anlamında sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.

Amacımız hastanemizin sahip olduğu olanakları en etkili şekilde kullanarak, koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetleri ve eğitim araştırma hizmetlerini en iyi şekilde verebilmektir.


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerine Ne Sunmaktadır?

Bölümümüz uzmanlık öğrencilerine yapılandırılmış bir program dahilinde eğitim vermektedir. Yeni başlayan asistanımız ilk bir yılını serviste hasta takip ederek geçirmekte; bu süre içinde servis sorumlusu öğretim üyesi gözetiminde hasta izlemektedir. Yeni başlayan her araştırma görevlisinden düzenli olarak stajyer derslerine girmesi beklenmektedir. Serviste Salı günleri Duygudurum Birimi, Çarşamba günleri Anksiyete Bozuklukları, Madde Bağımlılığı viziti ve Travma Birimi viziti, Cuma günleri Psikotik Hastalıklar Birimi viziti yapılmakta olup ayrıca her gün servis sorumlusu öğretim görevlisi eşliğinde genel servis viziti yapılmaktadır. Servis eğitimini tamamlayan asistan eğitimine 1 yıl süreyle polikliniğimizde devam etmektedir. Polikliniğimizde birim sorumlu öğretim üyeleri süpervizyonunda hasta izlemektedir. Poliklinikte ise Pazartesi günleri cinsel terapi süpervizyonu, Salı günleri psikotik hastalıklar birimi süpervizyonu, Çarşamba günleri adli vaka toplantısı, Perşembe duygudurum birimi süpervizyonu toplantıları yapılmaktadır. Servisimizde haftanın üç günü genel anestezi eşliğinde elektrokonvülsif tedavi araştırma görevlilerimizce uygulanmaktadır.

Servis ve poliklinik eğitimlerini tamamlayan asistanlarımız geri kalan sürelerini konsültan hekim ve servis sorumlusu olarak tamamlamaktadır. Konsültan hekimliği müddetince düzenli olarak birim sorumlusu öğretim üyemiz ile vizitlere katılmakta; seçilmiş hasta gruplarıyla (onkoloji ve hematoloji hastaları, obez hastalar vb.) yapılan grup psikoterapilerine katılmaktadır. Ayrıca Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde tarafımıza verilen poliklinikte onkoloji hastalarına ve yakınlarına düzenli poliklinik hizmeti ve destekleyici terapi de konsültan hekimimizce verilmektedir. Servis sorumluluğu sürecinde de bir servisi yürütebilme yetisini kazanabilmesi planlanmaktadır.

Asistan hekimlerimiz eğitimlerinin son üç aylarını anabilim dalımızda bulunan akademik araştırmalar bürosunda akademik çalışmalarla ilgilenerek geçirmekte; böylece makale yazma, poster hazırlama gibi akademik alanda da yeterliliklerini arttırılmaktadırlar.

Perşembe sabahları toplantı salonumuzda semineri olgu ve makale sunumlarımız (her hafta düzenli olarak) yapılmaktadır. Aynı gün kurul toplantımız ve büyük vizitimiz de yapılmaktadır. Her asistandan yıl içinde en az 2 olgu sunumu ve 2 seminer hazırlanması beklenmektedir. Yılda iki kez bölümümüzde araştırma görevlileri için değerlendirme sınavı düzenlenmektedir.

Araştırma görevlileri asistanlıklarının ilk ayında refakat nöbeti tutarlar. Eğitimlerinin geri kalan süresi boyunca da bölümümüzdeki diğer araştırma görevlileri ile eşit sayıda nöbet tutmaktadırlar. Bölümümüzde nöbet tutmak da asistan eğitiminin bir parçası olarak görülmekte olup nöbetlerinde gerekli gördükleri durumlarda o günün icapçı nöbetçi asistanı ve ilgili öğretim üyesine kolaylıkla ulaşabilirler.

Kliniğimizde eğitim alan asistanlar 4 ay nöroloji, 4 ay çocuk ruh sağlığı ve 1 ay acil servis eğitimlerini ilgili bölümlerde rotasyon yaparak almaktadır.

Bölümümüz sadece Kocaeli’ye hizmet vermemekte; çevre şehirlerden de (Sakarya, Düzce, Yalova, İstanbul) gelen hastalar tedavi olabilmek amacıyla kliniğimize başvurmaktadır. Bölümümüzde eğitimini tamamlayan araştırma görevlisi eğitim süresi boyunca hemen her spektrumdan hasta tedavisinde yer almakta ve deneyim kazanmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği Kocaeli Şubesi bölgemizde etkin olarak hizmet vermekte ve düzenli kurs ve eğitim etkinlikleri yürütmektedir. Araştırma görevlilerimizin bu kurs ve eğitimlere katılması teşvik edilmekte; bu kurs ve eğitimlerle ilgili bölüm içinde geçerli bir kredilendirme sistemi uygulanmaktadır.

Sayfa Başı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hastalara Ne Sunmaktadır?

Bölümümüz kurulduğu günden beri şehrimizin ihtiyaç duyduğu tedavi edici hizmetler ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini sunmak için çalışmaktadır. Bölümümüz bütün psikiyatrik hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Tedavi ve iyileştirim hizmetleri her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyesi öncülüğünde çalışma birimleri aracılığı ile yürütülmektedir. Bu birimler; Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi, Anksiyete Bozuklukları Çalışma Birimi, Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi, Ergen ve Gençlik Psikiyatrisi Çalışma Birimi, Ruhsal Travma Birimi, Cinsel İşlev Bozuklukları Çalışma Birimi, Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi, Cinsel Kimlik Bozukluğu Çalışma Birimi, Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Çalışma Birimleridir.

Polikliniğimiz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinik Binası içinde yer almakta ve beş birim polikliniği, bir toplantı odası, arşiv, 2 psikolog odası; 1 psikoterapist ile hizmet vermektedir. Polikliniğimize başvuran hastaların ilk değerlendirmeleri yapılmakta; gerekli görülen psikolojik testleri tamamlanmakta; sonrasında hasta hastalığı konusunda uzmanlaşmış olan ilgili birimce izlenmektedir. Psikiyatrik tedavi ilaç tedavisi ve bireysel psikoterapi ile yürütülmektedir.

Polikliniğimize hastanemiz internet sitesinden randevu alınabildiği gibi; randevusu olmayan hastalara da polikliniğimize başvurdukları gün içinde tedavi hizmeti verilmektedir.

Yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımızın tedavisi 21 yataklı kapalı servisimizde sürdürülmektedir. Servisimizde ilaç tedavisi ve bireysel psikoterapiye ek olarak grup psikoterapisi ve elektrokonvulsif tedavi de uygulanmaktadır.

Servisimizin çalışma ilkeleri geçtiğimiz yıldaki gibi devam etmiş ve alt birim dallarında uzmanlaşma sürecine devam etmiştir. Duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, travma başlıklarında olmak üzere bu alanlarda odaklanan dört öğretim üyesi servis hizmetlerini yürütmektedir. Üç öğretim üyesi vizitlerini haftanın farklı günlerinde yapmakta olup ayrıca servisin genel bir sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır ve her gün genel servis viziti yapılmaktadır.

Servisimizde odalarımız ikişer kişilik olup bir adet de özel odamız bulunmaktadır. Her odada banyo bulunmaktadır. Hastaların vakit geçirebilmeleri için masa tenisi, satranç, langırt gibi etkinlikler mevcuttur. Ayrıca servisimizdeki uğraşı odasında hastalarımıza resim, el işi gibi çeşitli beceriler de kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gündüz odamızda ise hastalarımızın sosyalleşebilmeleri amaçlanmış olup ayrıca bu odada hastalarımız TV izleyebilmektedirler. Servisimizde her gün günaydın toplantıları, haftada bir kez de grup terapisi yapılmaktadır.

Psikiyatri servisi yataklarından bir tanesi tıbbi bakıma gereksinim duyabilecek hastalar için ayrılmıştır. Kliniğimizde yatarak tedavi olan hastaların tedavisinde genel anestezi altında elektrokonvülzif tedavi kullanılabilmektedir.

Servisimizde haftanın her günü 13:00 – 14:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilmekte olup bu saatler dışında güvenlik nedeniyle hasta ziyaretine izin verilmemektedir. Kliniğimiz kapalı psikiyatri servisi nitelikleri taşımakta olup servisimizde sürekli güvenlik görevlisi bulunmaktadır.Sayfa Başı

Çalışma Birimlerimiz

Tedavi ve eğitim hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi amacıyla bölümümüz içinde ilgili öğretim üyelerinin sorumluluğunda çalışma birimleri oluşturulmuştur.


1) Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi

Psikotik Bozukluklar Birimimiz Prof. Dr. Mustafa Yıldız sorumluluğunda çalışmalarını sürdürmektedir. Birimimiz polikliniğimize başvuran ve serviste yatmakta olan psikotik bozukluk tanılı hastalarımıza ilaç tedavisi, psikoterapi ve ruhsal iyileştirim hizmetleri vermekte olup bu alanda yetkin psikiyatristler yetiştirebilmek amacıyla eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Birimimizce Cuma günleri haftalık servis viziti yapılmakta; Salı günleri ise poliklinik danışma saati yürütülmektedir. Düzenli olarak uygulanan haftalık kitap okuma saatlerinde birim sorumlusu öğretim üyesinin gözetmenliğinde kuramsal eğitim yapılmaktadır. Birimimiz bir araştırmanın ihtisas süresi boyunca en az 40 şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastanın tedavisini üstlenmesini amaçlamaktadır. Bu eğitim çalışmaları ile araştırma görevlilerinin psikotik bozukluğu olan hastaların tedavisinin her aşamasında (hasta görüşmeleri / tedavi / eğitim, aile görüşmeleri / tedavi / eğitim) ve ölçek uygulamaları (PANSS, S-A EPS Ölçeği, AIMS, UKU, SİÖ, CDÖ vb.) konularında yetkinleşmeleri, psikotik bozukluklarla ilgili güncel bilgilere sahip olmaları ve psikotik bozukluklar konusunda bilimsel çalışmalara katılabilecek donanımda olmaları hedeflenmektedir.


2) Anksiyete Bozuklukları Çalışma Birimi

Anksiyete Bozuklukları biririmiz Prof. Dr. Ümit Tural sorumluluğunca çalışmalarını sürdürmektedir. İlgili çalışma birimimiz anksiyete bozukluğu tanısı ile polikliniğimize başvuran ve servisimizde yatmakta olan hastalarımıza ilaç tedavisi ve psikoterapi hizmetleri vermektedir.

İlgili birimimizce polikliniğimize başvuran anksiyete bozukluğu hastaları ön değerlendirmesi sonrasında Anksiyete Bozuklukları Polikliniğimize yönlendirilmekte ve tedavileri Prof. Dr. Ümit Tural danışmanlığında düzenlenip sürdürülmektedir. Gerekli görülen hastalarımızın da servise atışları yapılarak tedavileri yapılmaktadır. Birimimizce Çarşamba günleri servis viziti yapılmakta ve yatan hastalar bu vizitte değerlendirilmektedirler.

Sayfa Başı


3) Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi

Duygudurum bozuklukları majör depresif bozukluk, bipolar duygudurum bozukluğu, distimik bozukluk, siklotimik bozukluk gibi bir grup hastalığı kapsamaktadır.

Major depresif bozukluk her sekiz kişinin birinde hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkmakta olup bazı kaynaklarda ‘psikiyatrinin nezlesi’ olarak isimlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 yılı ve sonrasında majör depresif bozukluğun en fazla iş gücü yapacak hastalık olmasını beklemektedir. Bu kadar sık görülmekte ve ciddi sonuçları olan bu hastalığın tedavisi ile ilgili sonuçlar ise yüz güldürücüdür.

Duygudurum Bozuklukları Birimimiz Doç. Dr. Aslıhan Polat sorumluğunda servisimizde yatan ve polikliniğimize başvuran duygudurum bozukluğu tanılı hastalarımıza hizmet vermektedir. Polikliniğimize başvuran duygudurum bozukluğu olan hastalarımız ilk değerlendirmelerinin ardından Duygudurum Bozuklukları Polikliniğimize yönlendirilmekte ve ilgili polikliniğimizde hastalarımıza ilaç tedavisi ve bireysel psikoterapi hizmeti birimimiz bünyesinde verilmektedir. Gerekli görülmesi halinde hastalarımız servisimize yatırılmakta tedavisi yatışında sürdürülmektedir. Salı günleri servis viziti yapılmakta; perşembe günleri ise poliklinik danışma saatleri birimimizce sürdürülmektedir.


4) Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimi

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimi Prof. Dr. Ümit Tural sorumluluğunda alkol, sigara ve madde kullanım bozukluğu olan hastalarımızın ilaç tedavileri ve psikoterapilerinin etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla Madde kullanım bozuklukları polikliniğimizde hastalarımıza tedavi hizmeti verilmekte; gerekli görülen hastalarımız se servisimizde yatırılarak tedavi edilmektedir.

Birimimizce alkol, madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Alkol bağımlılığı nedeniyle başvuran hastalarımıza tedavi sürecinde kentimizde etkin şekilde çalışmalarını yürütmekte olan Adsız Alkolikler Grubu ile iletişime geçmesine yardımcı olunmaktadır.

Sayfa Başı


5) Ruhsal Travma Birimi

Ruhsal travma kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilerdir. Toplum içinde ruhsal travmaya yol açan olaylar çok yaygındır. Araştırmalar her iki kişiden birinin bu tür olaylarla hayatında en az bir kere karşılaştığını göstermektedir. Ruhsal travmalardan sonra en sık görülen iki hastalık: depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur.

17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve sadece bölgemizi değil ülkenin tümünü etkileyen bir felaket yaşanmıştır. Bu felaket sonrasında yaşanan kayıplar, acılar ve yaşantılar insanlarda ruhsal yönden büyük bir travmaya yol açmıştır. Felaketin hemen ardından anabilim dalımız tarafından Psikososyal Hizmet Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi oluşturularak halkımıza yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Özellikle bu deprem sonrası ruhsal travma alanına yoğun bir ilgi artışı olmuş ve alanın gereksinimleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ruhsal travma alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla bölümümüzde Prof. Dr. A Tamer Aker sorumluluğunda Ruhsal Travma Birimi kurulmuştur.

Birimimizce poliklinik ve servisimizdeki ruhsal travma hastalarına tedavi edici hizmetler etkin şekilde verilmektedir.

Ruhsal Travma Birimi’nce Ruhsal Travma Yüksek Lisans Eğitimi Programı da başlatılmıştır. Bölümümüz ilgili birim aracılığıyla bölümümüz Ruhsal Travma Kongreleri’nin düzenleyici kurumları arasında yer almıştır.


6) Ergen ve Gençlik Psikiyatrisi Çalışma Birimi

Ergen Birimimiz Prof. Dr. Bülent Coşkun sorumluluğunda çalışmalarını sürdürmektedir. Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSH) Anabilim Dalı arasında varılan anlaşmaya göre 16 yaşa kadar olan gençler ÇERSH Anabilin Dalı’nda, 18 yaş üzerindeki gençler de Psikiyatri Anabilim Dalı’nda değerlendirilmektedir. 16-18 yaşlar arasında olan gençler ise her iki ana bilim dalı tarafından ele alınabilmektedir.

Başvurular, daha çok genel psikiyatri polikliniğinden gelmekte, Psikoz ve Duygudurum Bozuklukları Birimleri tarafından izlenen gençlerin dışında kalan gençler bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri ve grup çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Ayrıca, belli aralıklarla söyleşi, müzik dinletisi, birlikte film seyredip tartışma gibi etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Başvuran gençlerin önemli bir kısmında sınav kaygısı, aile içi ilişkilerde zorluklar, okul başarısızlığı, uyum sorunları gibi konular öne çıkmakta, arada yeme sorunları ve cinsel sorunlar da başvuru nedeni olabilmektedir. Birimimizce grup çalışmaları da planlanmaktadır. Ayrıca, ailenin tüm bireylerine açık aile içi ilişkilerin TV dizileri kullanılarak işlendiği ‘İnsana ve Aileye Bakış’ söyleşileri yapılmakta, özel konulara değinilmeyen bu söyleşilerde ele alınan konular bireysel görüşmelerde kişiye ya da aileye özel biçimde yeniden yorumlanmaktadır.

Sayfa Başı


7) Konsültasyon ve Liyezon Çalışma Birimi

Bu birimimiz Prof. Dr. Ümit Tural ve Doç. Dr. İrem Yaluğ Ulubil sorumluluğunda hizmet vermekte olup bir konsültasyon asistanı ve bir intörn doktor birim hizmetinde yer almaktadır.

Bu birimimiz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin herhangi bir biriminde yatarak tedavi gören tüm hastalar, hasta yakınları ve bu hastalara hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu birimimizde hizmet veren çalışanların hedefi hastaları tedavi etmek olduğu kadar sağlık çalışanlarının ruhsal sorunlar ve bozukluklar konusunda farkındalığının ve kavrayışının arttırılması ve iki hizmetin de beraberce sunulmasıdır.

Birimimiz konsültan hekimlerimiz ve birim sorumlusu öğretim üyemiz ile düzenli olarak vizitlerini sürdürmekte; seçilmiş hasta gruplarıyla (onkoloji hastaları, obez hastalar vb.) yapılan grup psikoterapileri yapmaktadır. Ayrıca Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde tarafımıza verilen poliklinikte onkoloji hastalarına ve yakınlarına düzenli poliklinik hizmeti ve destekleyici terapi hizmeti vermektedir.


8) Cinsel İşlev Bozuklukları Çalışma Birimi

Vajinismus, erken boşalma (prematür ejakülasyon), sertleşme güçlüğü, haz almama gibi cinsel işlev bozuklukları toplumda sık görülmektedir. Ancak cinsel işlev bozukluğu yaşayan çiftler uzun süre bunu sır olarak saklamakta, yakınlarına ve hekimlere açılmamakta ve genellikle kendiliğinden düzelmesini beklemektedirler. Tedavi olmaya karar verdiklerinde ise genellikle psikiyatri dışı tedavi yöntemlerine yönelmektedirler ve bunun sonucunda kalıcı bir iyileşmeye ulaşamamaktadırlar. Bununla beraber cinsel işlev bozuklukları ‘’Cinsel terapi’’ ile yüksek oranlarda iyileşmektedir. Örnek olarak herhangi bir ilaç ya da operasyonla tedavisi mümkün olmayan vajinismus cinsel terapi ile 6-10 seansta %90’ı aşan bir tedavi başarı oranı ile tedavi edilebilmektedir.

Kliniğimizde pek çok çift 2010 yılından beri hizmet vermekte olan Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniğimizde başarıyla tedavi edilmiştir. Kentimizde kurumsal olarak cinsel terapi hizmeti veren başka tedavi merkezi bulunmamaktadır.

Hastalarımıza etkin ve yapılandırılmış cinsel terapi hizmeti verebilmek ve bu konuda hekim ve terapist yetiştirilmesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak Anabilim Dalımıza bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları Birimi Yrd. Doç. Dr. Cem Cerit öncülüğünde 2013 yılı içinde kurulmuştur. Polikliniğimizde Cinsel terapi eğitimli hekimlerimiz cinsel işlev bozuklukları tedavisi için Yrd. Doç. Dr. Cem Cerit süpervizyonunda cinsel terapi hizmeti vermektedir. Ayrıca birimimiz cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapiler alanında eğitim, araştırma çalışmalarını yürütmekte ve bu alanda eğitilmiş psikiyatri uzmanları yetiştirmek için çaba harcamaktadır.

Sayfa Başı


9) Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi

Dünyada kadınlar şiddet, yoksulluk, aşırı iş yükü gibi olumsuz yaşantılarla ve zorlayıcı nedenlerle stresle daha fazla karşılaşmakta ve psikolojik sorunlar daha yaygın görülmektedir. Kadınlarda yaşam boyu depresyon görülme sıklığı, erkeklerin yaklaşık 1.7-2.7 katıdır. Kadın ruh sağlığı ile ilgili farkındalık koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri için önemlidir.

Kadın ruh sağlığı alanında araştırma, eğitim ve tedavi faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla bölümümüzde Doç. Dr. Aslıhan Polat sorumluluğunda Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi kurulmuştur.

Birimimiz başvuran hastalarımız için bireysel ve grup psikoterapisi hizmeti vermektedir. Ayrıca bu alanla ilgili farkındalık arttırıcı etkinliklerde yer almakta, bu konuda yetkin psikiyatristler yetiştirebilmek amacıyla bölüm içi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Adet öncesi gerginlik sendromu, çalışan annenin zorlukları, gebelikle ilişkili ruhsal sorunlar, menapoz ile ilgili ruhsal sorunlar başvuran hastalarımıza destek verdiğimiz kimi alanlardır.


10) Cinsel Kimlik Bozuklukları Çalışma Birimi

Cinsel Kimlik Bozukluğu kişinin kendi biyolojik cinsiyetinden kalıcı olarak rahatsızlık duyması ile karakterizedir. Kişi, çocukluğundan itibaren kendi cinsel kimliğini reddedip karşı cinsin cinsel kimliğine uygun tutum, davranış ve rolleri benimser. Karşı cins gibi giyinmek, oynamak ve davranmak ister. Israrla, cinsiyetini değişmek ister.

Terapiler, ilaç ya da hormon tedavileriyle bu bozukluğu tedavi edebilmek, kişinin kendi biyolojik cinsiyetini reddedişini değiştirmek mümkün değildir. Uygun olgularda ‘cinsiyet değiştirme operasyonu’ uygulanabilir. Ancak cinsiyet değiştirme operasyonlarına, kişi ancak ciddi bir psikolojik hazırlık ve psikoterapi sürecinden geçtikten, böylesi büyük bir değişime tam olarak hazırlandıktan sonra, bu alanlarda uzman hekimlerin onayı sonrası girişilmelidir. Aksi takdirde, dönüşü olmayan bir süreçte, bu operasyonu olan kişiler ve yakın çevreleri büyük güçlükler yaşayabilmektedirler.

‘Cinsiyet değiştirme operasyonları’ ülkemizde sadece birkaç merkezde uygulanabilmektedir. Hastanemiz de bu merkezlerden birisi olup, Plastik Cerrahi ve Üroloji Anabilim Dalları bu operasyonları başarıyla uygulanmaktadır. Hastalara bu süreçle ilgili Plastik Cerrahi, Üroloji, Endokrinoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları ve Psikiyatri Anabilim Dalı’nca multidisipliner olarak hizmet verilmektedir. Ülkenin farklı yerlerinden pek çok hasta bu operasyon ile hastanemizde tedavi edilmişlerdir.

Cinsel Kimlik Bozukluğu çalışma Birimi Doç. Dr. Aslıhan Polat süpervizyonunda bu süreçle ilgili psikoterapi ve izlem hizmeti verilmektedir. Operasyon için gerekli raporun amaçlanması amacıyla cinsel kimlik bozukluğu olan hastaların gerekli sağlık kurulu raporu süreci birimimizce sürdürülmektedir. Ayrıca hastalarımıza süreç içinde yaşadıkları güçlükler ile baş edebilmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Cinsel kimlik bozukluğu hastalarımızla grup terapileri de yürütülmektedir. Bölümümüz bu süreçte dünyaca kabül gören Uluslararası Harry Benjamin Cinsiyet Disforisi Birliği programını uygulanmaktadır.


11) Adli Psikiyatri Çalışma Birimi

Adli Psikiyatri Çalışma Birimi Prof. Dr. Ahmet Tamer Aker süpervizyonunda hizmet vermektedir. Çeşitli adli süreçler amacıyla bölümümüze yönlendirilmiş hastaların muayeneleri bu çalışma birimimiz aracılığı ile yapılmakta; ilgili raporlar sağlık kurulumuza da sunularak hazırlanmaktadır. Ek olarak Adli Psikiyatri Çalışma Birimi hastaların değerlendirilmesi amacıyla hastanemiz Adli Tıp Anabilim Dalı ile toplantılar düzenlemektedir. Ayrıca birimimiz adli psikiyatri alanında uzmanlık öğrencilerinin eğitim çalışmalarını da yürütmektedir.

Sayfa Başı


Psikoloji Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

Kurumumuzun poliklinik hizmetleri ve yatan hasta hizmetleri içerisinde sunulabilen değişik psikolojik ölçme değerlendirme hizmetlerinde bulunmaktadır.

 • MMPI
 • TAT
 • Rorschach
 • Kent E. G. Y. Ve Porteus Zeka Testleri
 • Wais R Zeka Testi
 • SCID-I ve SCID II Yapılandırılmış Klinik Görüşme testleri
 • Nörokognitif Testler (Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testleri)
 • Diğer
 
İlişkili Olduğumuz Birimler

1) Toplum Ruh Sağlığı Birimi (TORSAB)

Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi, 1996’da Kocaeli Üniversitesi Senatosu kararı ile Prof. Dr. Bülent Coşkun sorumluluğunda kurulmuştur. TORSAB’ın etkin biçimde çalışmalarına başlaması Marmara Depremi sonrasında gerçekleşmiştir.

Toplum Ruh Sağlığı Birimi’nin kuruluş amacı, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili programların geliştirilip uygulanmasına öncülük etmek olarak tanımlanmıştır. Bu genel amaç için öncelikle Kocaeli İlinde ve gerekli görüldüğünde de ulusal ve uluslararası düzeyde, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması ve yapılan çalışmalara katkıda bulunulması hedeflenilmektedir.

Ayrıca Toplum Ruh Sağlığı Birimi ile Psikiyatri Anabilim Dalı işbirliği ile hastane içinde iletişim becerilerini arttırmak amacıyla iki haftada bir çalışanların ve öğrencilerin katıldığı düzenli toplantılar düzenlenmektedir.


http://www.toplumruhsagligi.org/

Sayfa Başı


2) Gündüz Hastanesi

Ülkemizde ilk kez ayrı bir mekanda hizmet veren Gündüz Hastanesi uygulaması Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na bağlı olarak 1 Mart 2004 tarihinde İkinci Evimiz adıyla uygulamaya geçmiş, çeşitli zorluklar ve ekonomik nedenlerle 2008 yılında hizmetlerine son vermek zorunda kalmıştır. Birimimiz yaklaşık 100 hastaya iyileştirim ve tıbbi tedavi hizmeti verebilecek kapasitede çalışmış olup, psikoz polikliniği yanı sıra tedavi hizmetleri, ruhsal-toplumsal iyileştirim, uğraşı, eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik çalışmaları sürdürmüştür.


http://tip.kocaeli.edu.tr/ruhrehab/index.htm


3) Türkiye Psikiyatri Derneği Kocaeli Şubesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Kocaeli Şubesi aracılığı ile bölgemizde (Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri) aktif olarak temsil edilmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Kocaeli Şubesi özellikle son iki yıldır eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiş olup hemen her ay en az 2 bilimsel toplantı düzenlemektedir. Bölümümüz bölüm içinde geçerli bir kredilendirme sistemi uygulamakta; böylece asistanlarımızın bu toplantılarını katılımlarını teşvik etmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimiz de TPD Kocaeli Şubesi’ndeki bu bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak yer almaktadırlar.


http://www.psikiyatri.org.tr/


4) İzmit Bizimbahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği

Kentimizde aktif olarak hizmet vermekte olan ve şizofreni hastaları yakınlarınca örgütlenen İzmit Bizimbahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği’nde bölümümüz Psikotik Bozukluklar Birimi haftada bir düzenli ruhsal iyileştirim çalışmaları yürütmektedir.


http://izmitbizimbahce.org/

Sayfa Başı


5) Adsız Alkolikler İzmit Elele Grubu

Adsız Alkolikler alkol bağımlılığı olan bireylere yardımcı olabilmek amacıyla kurulmuş olan bir kardeşlik kuruluşudur. Tedavi amacıyla kliniğimize başvuran alkol bağımlılığı hastalarımızın Kentimizde bulunan Elele Grubu ile iletişimleri sağlanmaktadır.


http://www.adsizalkolikler.com/

İletişim Bilgileri

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 3038219 (Poliklinik)
       +90 (262) 3038981 (Yataklı Servis)


Klinik Uygulama Alanları
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Madde Kullanım Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Ergenlik Döneme Özgü Sorunları
 • Somatoform Bozukluklar
 • 1 Dissosiyatif Bozukluklar
 • Dürtü – Kontrol Bozuklukları
 • Uyum Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Deliryum, Demans, ve Amnestik Ve Diğer Bilişsel Bozukluklar
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Ruhsal Bozukluklar
 • Diğer
 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Mustafa YILDIZ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Ümit TURAL

Doç.Dr.Aslıhan POLAT

Doç.Dr.Cem CERİT

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03