Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tüm laboratuvar çalışmalarının yıllara göre gelişimi

 

  • Patoloji Anabilim Dal'ında yılda ortalama 16000 biyopsi, 7500 sitoloji materyali incelenmektedir. Inceleme ve konsültasyon amacıyla Fakültemiz dışından gönderilen materyaller de rapor edilmektedir.
  • intraoperatif inceleme amacıyla dondurularak kesit alınabilmektedir.
  • Gerekli durumlarda olguların histopatolojik incelemelerine ek olarak histokimyasal, immünositokimyasal ve immünohistokimyasal inceleme yapılabilmektedir.
  • 2017 yılından itibaren FISH yönetimiyle solid tümörler için moleküler testler yapılmaya başlanmıştır.
  • Vücut sıvılanrının sitolojik incelemesi amacıyla sitospin cihazı kullanılmaktadır. Effrüzyon sitolojisi, balgam, idrar, BOS, batın yıkama sıvısı incelemeleri yapılmaktadır.
  • Başka bölümlerde gerçekleştirilen ince iğne aspirasyon sitoloji materyalleri incelendiği gibi Radyoloji bölümünde akciğer kitlelerine yapılan transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsilerinde hasta başı değerlendirme yapılmaktadlr.

  • Raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenmekte, yine biyopsilere ait parafin bloklar ve tüm lamlar arşivde saklanmaktadır.
  • Tıp Fakültesi 2. ve 3. Sınıfları yanında Diş Hekimliği, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda Tıbbi Laboratuvar Bölümü oğrencilerine Patoloji dersleri verilmektedir.
  • Toraks Maligniteleri, Jinekolojik Onkoloji ve Genel Cerrahi Onkoloji Konsey toplantılarına da katılım sağlanmaktadır.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Sevgiye KAÇAR ÖZKARA (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Yeşim Saliha GÜRBÜZ

Prof.Dr.Nadir PAKSOY

Prof.Dr.Demir Kürşat YILDIZ

Doç.Dr.Çiğdem VURAL

Doç.Dr.Bora GÜREL

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03