Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı’nda yıllara göre işlem sayısı

İşlemler
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Toplam olgu sayısı
8880
9243
10072
10424
11588
14700
16116
Biyopsi
5250
4550
5042
5499
6251
8467
9506
Otopsi
 
28
13
6
14
22
18
Toplam sitoloji
3630
4693
5030
4925
5337
6233
6610
İİAB – serviks dışı
 
1631
1079
1564
2105
2943
3755
Jinekolojik sitoloji
 
3062
3951
3361
3232
3290
2855
Frozen kesit - İOK
 
110
143
235
265
325
180
İmmünohistokimya
 
325
358
632
687
597
 
İmmünofloresan
 
 
 
 
 
114
114
Konsültasyon
 
 
 
 
256
413
364
  • Patoloji Anabilim Dalı’nda yılda ortalama 9500 biyopsi, 6500 sitoloji materyali incelenmektedir. İnceleme ve konsültasyon amacıyla Fakültemiz dışından gönderilen materyaller de rapor edilmektedir.
  • İntraoperatif inceleme amacıyla dondurularak kesit alınabilmektedir.
  • Gerekli durumlarda olguların histopatolojik incelemelerine ek olarak histokimyasal, immünositokimyasal ve immünohistokimyasal inceleme yapılabilmektedir.
  • Vücut sıvılarının sitolojik incelemesi amacıyla sitospin cihazı kullanılmaktadır. Effüzyon sitolojisi, Balgam, İdrar, BOS, batın yıkama sıvısı incelemeleri yapılmaktadır.
  • Başka bölümlerde gerçekleştirilen ince iğne aspirasyon sitoloji materyalleri incelendiği gibi Anabilim Dalımızda da ele gelen yüzeyel kitlelere aspirasyon yapılmaktadır.
  • Raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenmekte, yine biyopsilere ait parafin bloklar ve tüm lamlar arşivde saklanmaktadır.
  • Tıp Fakültesi 2. ve 3. Sınıfları yanında Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencilerine Patoloji dersleri verilmektedir.
  • Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencileri ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Anabilim Dalımızda uygulamalı eğitim görmektedir.
  • Dermatoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahi Anabilim dalları ile düzenli aralıklarla ortak toplantılar yapılmaktadır. Erişkin ve Çocuk Onkoloji Konsey toplantılarına da katılım sağlanmaktadır.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Demir Kürşat YILDIZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Bahar MÜEZZİNOĞLU

Prof.Dr.Yeşim Saliha GÜRBÜZ

Prof.Dr.Nadir PAKSOY

Prof.Dr.Sevgiye KAÇAR ÖZKARA

Doç.Dr.Çiğdem VURAL

Doç.Dr.Bora GÜREL

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03