Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

GENEL BİLGİ

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1996 yılında Prof. Dr. Cumali Aktolun tarafından kurulmuştur. 1999 yılından itibaren Nükleer Tıp Ünitesi ile görüntüleme ve tedavi hizmeti vermeye başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Prof.Cumali Aktolun, 2001-2008 yılları arasında Doç.Dr.Fatma Berk anabilim dalı başkanlıklarını yürütmüşlerdir.


Anabilim Dalımızda bugüne kadar (2014 yılı) 6 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak nükleer tıp uzmanı ünvanı almaya hak kazanmıştır. Halen 3 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, bir radyofarmasi teknisyeni, 6 cihaz teknisyeni, 1 hemşire, 1 sağlık memuru, 3 sekreter ve 2 yardımcı personel ile çalışmakta olan Nükleer Tıp Ünitemiz; bünyesindeki iki adet SPECT kamera, PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografi), tiroit uptake probu, efor cihazı, kemik mineral dansitometrisi, ultrason, gama probe, C-14 üre nefes testi, yüksek doz iyot tedavi ünitesi (tiroit Ca için) ve diğer destek ekipmanları ile nükleer tıbbın tüm alanlarında başvuran hastalara en iyi hizmeti verebilmeyi, klinik araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası tıp literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçları (radyofarmasötik) kullanan bir tıp disiplindir. Sintigrafik tetkikler ile çeşitli hastalıkların tanısı için organların fonksiyonları fizyolojik olarak görüntülenmektedir. Ünitemizde tiroit, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organ ve sistemin sintigrafik görüntülenmesi yapılmaktadır. Kemik mineral dansitometrisi sayesinde sıklıkla menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan osteoporoz ve buna bağlı oluşabilecek kırık riskleri hesaplanmaktadır. PET-BT cihazımız ile sıklıkla onkolojik olmak üzere kardiyak ve nörolojik hastalıklarda görüntüleme yapılmaktadır. Tanısal işlemlerin yanı sıra çeşitli radyonüklid tedaviler uygulanmaktadır. Bunlar arasında radyoaktif iyot (hipertiroidi ve Ca tedavisi), kemik metastazlarına yönelik ağrı palyasyonu, radyonüklid sinovyektomi, karaciğer metastazlarında mikroküre tedavileri sayılabilir.


Tel: +90 (262) 303 80 68, 8071 (Anabilim Dalı Sekreterlik),
+90 (262) 303 80 74 (Randevu Sekreterlik)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı,
Umuttepe Yerleşkesi, 41380 KOCAELİSayfa Başı

 

MEZUNİYET ÖNCESİ NÜKLEER TIP EĞİTİMİ

Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerine aşağıdaki program doğrultusunda stajlar içerisinde birer gün teorik ve pratik nükleer tıp dersleri anlatılmaktadır.


Pediatri Stajı içinde;            Pediatrik Nükleer Tıp Uygulamaları
Kardiyoloji Stajı içinde;        Kardiyolojik Nükleer Tıp Uygulamaları
Genel Cerrahi Stajı içinde;   Cerrahide Nükleer Tıp Uygulamaları

Sayfa Başı

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Nükleer Tıp Anabilim Dalı TUS ile uzmanlık öğrencisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimleri sırasında sıcak oda, gama kamera, PET-BT, tedavi çalışmaları alanlarında bölüm içi rotasyon yaptıkları gibi Radyoloji (4 ay), Tıbbi Onkoloji (2 ay), Radyasyon Onkolojisi (1 ay), Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (1 ay), Kardiyoloji (1 ay) olmak üzere toplam 9 ay dış rotasyonları da uygulanmaktadır.

Sayfa Başı

 

Tetkik ve Tedaviler
UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ

 • Onkolojik PET-BT
 • Beyin PET-BT
 • Kalp PET-BT (miyokard metabolizma)
 • Tiroit sintigrafisi
 • Tiroit uptake testi
 • I-131 tüm vücut tarama
 • Paratiroit sintigrafisi
 • Dinamik-Statik böbrek sintigrafisi (MAG3)
 • Böbrek korteks sintigrafisi (DMSA)
 • Radyonüklid sistoüreterografi
 • Kemik sintigrafisi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Radyonüklid ventrikülografi (MUGA)
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinel lenf nodu işaretleme
 • Gamma probe çalışmaları (paratiroit, tiroit)
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi (SPECT)
 • Sisternografi
 • BOS kaçağı tayini
 • BOS şant değerlendirmesi
 • GİS kanama odası saptanması
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • Gastroözefagial reflü incelemesi
 • Meckel divertikülü sintigrafisi
 • Hepatobiliyer sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Somatostatin reseptör görüntüleme (Octreotide)
 • DMSA-V tümör görüntüleme
 • MIBG sintigrafisi
 • Tükürük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafisi
 • İşaretli RBC (eritrosit) sintigrafisi
 • Sintimammografi
 • C-14 üre nefes testi
UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • Radyoaktif iyot tedavisi (hipertroidi ve guatr tedavisi)
 • Radyoaktif iyot tedavisi (tiroit kanserleri ablasyonu ve metastaz tedavisi)
 • Radyonüklid sinevyektomi (Hemofilik ve diğer sinovyal hipertrofiler)
 • Radyonüklid kemik ağrı palyasyonu (kemik metastazı ağrı tedavisi)
 • Radyonüklid mikroküre tedavisi (Karaciğer metastazları tedavisi)
TETKİK/TEDAVİ HAZIRLIKLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
  1. Tetkik ve tedaviler için randevu almanız gerekmektedir.
  2. Acil vakalar dışında her tetkikin yapıldığı belirli bir gün veya günler vardır.
  3. Sizi takip eden doktorunuz tarafından doldurulmuş ve onaylanmış Nükleer tıp istek formu ile randevu sekreterliğimizden randevumuzu alabilirsiniz.
  4. Tetkik ve tedaviler için özel hazırlık gerektiğinden telefon ile randevu verilmemektedir.
  5. Gerekli hazırlıkların yer aldığı bilgilendirme ve onam formu randevu alınırken size verilecektir. Onam formu tarafınızca imzalanmadan randevu verilemez.
  6. Nükleer tıp tetkik ve tedavileri radyasyon içerdiğinden hamileler için zararlıdır. Çok gerekli haller dışında hamilelere uygulanmamaktadır.
   HAMİLE İSENİZ veya HAMİLELİK ŞÜPHENİZ VARSA mutlaka bizi uyarın.
  7. Uygulanan bazı radyoaktif ilaçlar anne sütüne geçtiği için bebek için zararlı olabilir. BEBEĞİNİZE ANNE SÜTÜ VERİYOR İSENİZ BİZİ UYARIN.
  8. Tetkikler hastaya damar yolu veya ağızdan düşük dozda radyoaktif ilaç verilerek yapılmaktadır.
  9. Genellikle uygulanan radyoaktif ilaçların ciddi yan etkisi ve alerjisi yoktur.
  10. Tetkik günü randevu saatinde, randevu kartınız ve varsa eski tetkikleriniz ile başvurun. Sekreterimiz gerekli işlemleri yaptıktan sonra nükleer tıp dosyanız hazırlanacak ve ilgili hekime yönlendirileceksiniz. Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz. Sizden alınan film ve raporlar tetkik sonucunuzla birlikte geri iade edilecektir.
  11. İlgili hekim sizinle görüştükten sonra tetkik işlemleriniz başlayacaktır.
  12. Gerekli durumlarda hemşire tarafından hastaya radyoaktif ilaç enjeksiyonu yapılacaktır.
  13. Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen ilacın vücutta yeterli düzeyde yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi tüm tetkiklere göre değişmektedir. Bazı tetikler birkaç seansta tamamlanmaktadır. Enjeksiyonunuz yapıldıktan sonra hekim/hemşire tarafından size bilgi verilecektir.
  14. Bekleme süresi boyunca etrafa radyoaktif ışınlar yayacağınızdan radyoaktif bekleme salonunda oturunuz. Çekim zamanı geldiğinde cihaz teknisyeni tarafından çağırılacaksınız.
  15. Tüm tetkiklerin çekim süreleri birbirinden farklı olduğu için bekleme süreleri de farklıdır. Ancak acil hasta geldiğinde bu süreler değişebilir.
  16. Lütfen randevu saatine ve enjeksiyon sonrası çekim saatine uyunuz. Randevu saatine uymadığınız zaman bir sonraki hasta çekime alınabilir veya bazı durumlarda çekiminizin iptal edilmesi gerekebilir.
  17. Çekiminiz tamamlandıktan sonra hamile kadınlardan ve 1 yaşının altındaki çocuklardan belli bir süre uzak kalmanız gerekmektedir. Bu süre hakkında bilgiyi cihaz teknisyeni/hemşireden alabilirsiniz.
  18. Cihaz teknisyeni tetkikiniz bittiğinde size sonuç alma kartı verecektir. Bu kartla birlikte, belirtilen gün ve saatte sonuç raporunuzu alabilirsiniz. Ayrıca tüm tetkik görüntü ve sonuçları hastanedeki bilgisayar sistemi üzerinden (PACS) görülebilmektedir. Bu nedenle PET-BT dışındaki tetkikler için film verilmemektedir.
  19. Radyonüklid tedaviler için gerekli detaylı bilgi randevu sekreteri, hekimlerimiz tarafından verilecektir.

Sayfa Başı

 

Fotoğraflar

Poliklinik


Efor


Gama Kamera


İyot Oda 1


İyot Oda 2


İyot Oda 3


PET-BT 1


PET-BT 2


Rapor Oda 1


Rapor Oda 2


Sıcak Oda


Uptake Probe


Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Hakan DEMİR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Serkan İŞGÖREN

Doç.Dr.Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03