Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji; Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji bilim dallarından oluşan geniş kapsamlı bir bilimdalıdır. Anabilim Dalında, hastalıkların mikrobiyolojik tanımlanması ile rutin hasta hizmeti verilir. İnsan sağlığı ile ilişkili mikroorganizmaların tanımlanmaları, hastalık oluşturma mekanizmalarının aydınlatılması, antimikrobiyallere karşı direnç gelişiminin araştırılması, mikroorganizmalara karşı vücudun savunma mekanizmalarının tanımlanması başlıca çalışma alanlarını oluşturur.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Recep Bingöl tarafından kurulmuştur. 1999-2007 yılları arasında Prof. Dr. Volkan Dündar, 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. Recep Bingöl Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. Halen Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini Prof. Dr. Aynur Karadenizli yürütmektedir. Anabilim Dalı akademik kadrosunda; 1 profesör, 6 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı, KOÜ Tıp Fakültesi 1997 yılında eğitim ve öğretime başlaması ile birlikte Dönem I, II ve III öğrencilerine tıbbi mikrobiyoloji derslerini ve bu derslerin pratik uygulama eğitimlerini vermektedir. Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile gelen araştırma görevlilerine 4 yıl süren eğitim programları çerçevesinde mesleki yeterlilik diploması kazandırmaktadır. Ayrıca Sağlık bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.

Anabilim Dalı Bakteriyoloji laboratuarında tıbbi önemi olan mikroorganizmaların tanımlanması, direnç genlerinin belirlenmesi ve tiplendirilmesi ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Viroloji laboratuvarında bazı virusların hücre kültürleri yapılmakta ve moleküler yöntemlerle tanımlanmaktadır. Bakteriyoloji, Mikoloji ve Parazitoloji alanında araştırmalar yanısıra rutin hizmet verilmektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Fetiye KOLAYLI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Aynur YAZICI KARADENİZLİ

Prof.Dr.Sema Aşkın KEÇELİ

Prof.Dr.Fatma BUDAK

Prof.Dr.Zeki YUMUK

Prof.Dr.Devrim ÖZTÜRK DÜNDAR

Prof.Dr.Gülden Zeynep SÖNMEZ TAMER

Dr.Öğr.Üyesi Erdener BALIKÇI

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03