Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bünyesinde 1994 yılında kurulmuş ve 1995 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımız 4 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 12 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde Perinatoloji ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi bilim dalları ile Yardımla Üreme Teknikleri Merkezi mevcuttur.

Perinatoloji bilim dalında 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Perinatoloji bilim dalında yüksek riskli gebeliklerin taraması, tanısı ve yönetimi gerçekleştirilmekte, invaziv fetal girişimler yapılmaktadır. Preeklampsi, gestasyonel diabetes mellitus, preterm doğum, çoğul gebelikler ve gebelikte karşılaşılan maternal sistemik hastalıklar gibi yüksek risk oluşturan gebeliklerin yönetimi ve kromozal anomaliler ile konjenital anomali düşünülen gebelerin tarama-tanı ve invaziv fetal girişimleri yapılmaktadır. Bu gebelerimize ait materyaller Tıbbi Genetik anabilim dalında incelenmekte ve gerekli genetik danışma hizmeti verilmektedir. Bu olgular gebelik süresince ve postpartum dönemde Neonatoloji bilim dalı, Beyin ve Sinir cerrahisi anabilim dalı ve Çocuk Cerrahisi anabilim dalı ile birlikte değerlendirilmektedir.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi bilim dalında 2 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi bilim dalı tarafından maligne ve premaligne olguların pre-operatif tanı ve değerlendirilmesi, muayene ve tetkik işlemleri, kolposkopik incelemeleri, cerrahi girişimleri ile postoperatif takipleri gerçekleştirilmektedir. Onkolojik ameliyatlarda hem klasik, hem de laparoskopik yöntemler uygulanmaktadır. Cerrahi tedavinin ardından olgular, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleri ile birlikte değerlendirilmekte ve gerekli hallerde kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Yardımla Üreme Teknikleri Merkezimizde 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Yardımla Üreme Teknikleri Merkezimizde infertil çiftlere gerekli muayene, ultrasonografik inceleme, laboratuvar tetkikleri, histerosalpingografi, histeroskopik ve laparoskopik müdahaleler yapılmaktadır. Gerekli tetkiklerin ardından tedavi planlanan hastalara yumurta takibi, ovulasyon indüksiyonu-intrauterin inseminasyon, kontrollü ovarian hiperstimülasyon,oosit toplama- embriyo transferi, dondurulmuş-çözündürülmüş embryo transferi ve üroloji anabilim dalı ile ortak değerlendirilen hastalara testis biyopsisi ile sperm elde etme yöntemleri uygulanmaktadır.

Ürojinekoloji bölümünde idrar kaçırması ve genital organlarda sarkma yakınması ile başvuran hastalara gerekli fizik muayene ve tetkikler yapılmaktadır. Üroloji anabilim dalı tarafından ürodinamik incelemeleri gerçekleştirilen hastalara askı ameliyatları, kapalı veya açık yöntemle inkontinans ameliyatları yapılmaktadır.

Genel jinekoloji bölümünde tüm jinekolojik girişimler klasik yöntem, laparoskopik ve histeroskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Polikliniklerimize başvuran gebelere, jinekolojik yakınmaları olan hastalara, menopoz, infertilite ve idrar kaçırma yakınmaları ile başvuran tüm hastalara, malign patoloji düşünülen hastalara fizik muayene, ileri tetkik ve tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Hastalara yapılan işlemler arasında servikal smear ve genital kültür alımı, koposkopi, endometrial ve servikal biyopsi alınması, transvaginal ve tansabdominal ultrasonografik inceleme, histerosalpingografi, sonohisterografi yer almaktadır. Ayrıca hastalara ayaktan tanı ve tedavi amacı ile mikrohisteroskopi uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımızda Temmuz 2012 tarihine kadar 24 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ünvanını kazanmışlardır.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.İzzet YÜCESOY (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Aydın ÇORAKÇI

Prof.Dr.Gülseren YÜCESOY

Prof.Dr.Birol VURAL

Doç.Dr.Ahmet Yiğit ÇAKIROĞLU

Doç.Dr.Emek DOĞER

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03