Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Anabilim dalımızda aşağıdaki bilim dalları kurulmuş olup hizmet vermektedir.


Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları: Tiroid bezi, hipofiz, böbreküstü bezi hastalıkları, diabet (şeker hastalığı) ve obezite (şişmanlık), osteoporoz (kemik erimesi) tanı ve tedavisi, her türlü hormon tetkiki yapılmaktadır.


Gastroenteroloji: Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, mide, yemek borusu, ince ve kalın barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Mide (gastroskopi), kalın barsak (kolonoskopi) ve safra yolları endoskopisi (ERCP), sarılık tetkikleri, pHmetre (yemek borusundaki asit miktarının ölçülmesi) ve karaciğer biopsisi yapılabilmektedir.


Hematoloji: Kan hastalıkları (anemi, akut ve kronik lösemiler) tanı ve tedavisi için hizmet vermektedir. Kan tetkikleri ve kemik iliği incelemesi yapılabilmektedir.


Nefroloji: Böbrekler ve idrar yolları hastalıkları ve yüksek tansiyon ile ilgilenmektedir. Kan ve idrar tahlilleri, kontrastlı böbrek filmi, ultrasonografi ve böbrek biopsisi yapılabilmektedir. Hemodiyaliz ünitesinde deneyimli doktor ve hemşireler hizmet vermektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi yapılabilmektedir. Böbrek nakli ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.


Romatoloji: İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit ve diğerleri), omurganın iltihaplı romatizması (ankilozan spondilit), yumuşak doku romatizması, kas, damarlar ve bağ dokusunun sistemik iltihabi romatizmal hastalıkları (miyozit, vaskülit, lupus, skleroderma), osteoartroz (kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi) ve gut hastalığının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


Tıbbi Onkoloji: Kanserin tanısı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Kanserli hastalara kemoterapi (kanserin ilaçla tedavisi) uygulanmaktadır.

Bilim Dalları
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Prof.Dr. Berrin Çetinarslan tarafından kurulmuştur. Bilim dalı bünyesinde diyabet, obezite, metabolik sendrom, dislipidemiler, tirod bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, adrenal bez hastalıkları, osteoporoz, ve metabolik kemik hastalıkları, erkek ve kadın gonadal bozuklukları başta olmak üzere çeşitli hormonal ve metabolik bozuklukların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bilim dalımız bünyesinde diyabet, obezite ve diğer endokrin hastalıklar için 3 ayrı poliklinik her gün hizmet vermektedir. Hastalıkların tanısı için her türlü dinamik test uygulanmakta, gerekli görülen hastalar kliniğimize yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedir. Haftada bir gün (Perşembe saat 13.00-15.00) poliklinik hastalarımıza, gerekirse ultrasonografi eşliğinde TİİAB yapılmaktadır.

Diyabet ve obezite polikliniğimizde görevli iki hemşiremiz tarafından, başvuran ve muayeneleri yapılan hastalarımızın açlık ve tokluk plazma glukozları, antropometrik ölçümleri ve vücut yağ oranları ölçülüp, dosyalarına kaydedilmektedir. Ayrıca, polikliniğimizde OGTT de yapılabilmektedir.

Polikliniğimize başvuran hastalarımızın Diyabet eğitimi bireysel olarak doktor ve eğitim hemşiresi, beslenme uzmanı ile sağlanmaktadır. Ayrıca dört hafta süren grup eğitimleri ise doktor, eğitim hemşirelerimiz, beslenme uzmanı ve psikiyatrist, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanı işbirliği ile düzenli olarak sürdürülmektedir. Bu seminerleri başarıyla tamamlayan hastalarımıza diyabet eğitim sertifikası verilmektedir. Metabolik kontrolu iyi olan hastalarımız arasından kura ile belirlenen bir hastamız "ayın hastası" seçilerek ödüllendirilmektedir.

Sayfa Başı

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı

Diyalizde Sağlıklı Yaşam İçin Besinlerin Demineralizasyonu

Hemodiyaliz Hastalarında Hiperkalsemi Sorunu

Hemodiyaliz Hastalarında Hiperpotasemi Sorunu

Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yetmezliği ve TedavisiÖğrenci Sunumları

Böbrek Hastalıklarının Tanısı

Diabetus Mellitrusta Görülebilen Diğer Böbrek Hastalıkları

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Renal Replasman Tedavisi

Diyabetik Nefropati

Diyabetik Nefropatinin Klinik Evreleri

Diyabetik Nefropatinin Patogenezi

Diyabetik Nefropati Tedavisi1. 16 Mart 2008 Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi Toplantıları

Adinamik Kemik Hastalığı

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sekonder Hiperparatiroidi

Üremik Vasküler Kalsifikasyon2. 1 Haziran 2008 Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi Toplantıları

Girişimsel Nefroloji Damara Ulaşım Sorunları

AV Fistül Görüntüleme ve Endovasküler Tedavi

Video 13. Yoğun Bakımlarda Akut Böbrek Yetmezliği - 7 Mart 2009 Derbent Oteli

Akut Böbrek Yetmezliğinde Beslenme

Akut Böbrek Hasarı Tanım, Sınıflama, Erken Tanı Biyolojik Göstergeleri

Akut Böbrek Yetmezliğinde Diyaliz Dışındaki Tedavi Yöntemleri

YBÜ de Sepsis Dışı AKI Nedenleri

Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni Olarak Sepsis ve Sırs

Risk Factors For AKI

RENAL REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS WITH SEPSIS AND ACUTE KIDNEY INJURY

Sayfa Başı

Romatoloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuş olup poliklinik hizmeti vermektedir ve gerektiğinde hastayı yatırarak tedavi etmektedir.

İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit), omurganın iltihaplı romatizması (ankilozan spondilit), yumuşak doku romatizması (fibromiyalji, tendinit, bursit vb), kas, damarlar ve bağ dokusunun sistemik iltihabi romatizmal hastalıkları (miyozit, vaskülit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma), osteoartroz (kireçlenme), gut hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi ve Behçet Hastalığı’nın tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Vücudumuzun hareket etmesini sağayan kaslar, kemikler, eklemler ve bağlarda ön planda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şekil bozukluğuna neden olan hastalıkların tümüne romatizma adı verilmektedir. Romatizma tek bir hastalık olmayıp 200’e yakın hastalık bu sınıflama içinde yer almaktadır.

Romatizmal hastalıklar kadınlarda daha sık görülmektedir ve sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Bununla birlikte erkeklerde daha sık görülen (gut, ankilozan spondilit) ya da daha ziyade gençlerde görülen (sistemik lupus eritematozus) romatizmal hastalıklar da vardır. Romatizmal hastalıklar çocukluk çağında da görülebilir.

Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmemektedir. Genellikle bulaşıcı değildir. Bir kısmında genetik yatkınlık önem taşır. Bazı iltihaplı romatizmal hastalıklar iç organlarımızı (akciğer, böbrek, beyin vb) etkileyebilir.

Romatizmal hastalıklarda en uygun tedavinin yapılabilmesi için ilk aşamada hastalığa doğru teşhis konulması gereklidir. Bazen erken dönemde kesin tanı konulması güç olabilir ve hastanın bir süre izlenmesi gerekebilir. Hastalığın belirtileri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Romatizmal hastalıkların bir kısmında hastalık uzun süre devam edebilir (kronik). Bu durumda tedavinin de uzun süreceğini ve sürekli doktor kontrolünde olunması gerektiğini unutmamalıdır. Yapılan tedavi hastalığı tamamen ortadan kaldırmasa dahi yaşamını ağrısız ve rahat sürdürmesini sağlar ve hastalık nedeniyle ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların gelişmesini engeller.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Sadettin HÜLAGÜ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Berrin ÇETİNARSLAN ARSLAN

Prof.Dr.Kazım UYGUN

Prof.Dr.Betül KALENDER GÖNÜLLÜ

Prof.Dr.Zeynep CANTÜRK

Prof.Dr.Ayşe ERGÜNEY CEFLE

Prof.Dr.Abdullah HACIHANEFİOĞLU

Prof.Dr.İlhan TARKUN

Prof.Dr.Erkan DERVİŞOĞLU

Prof.Dr.Altay ÇELEBİ

Doç.Dr.Ayten YAZICI

Doç.Dr.Pınar TARKUN

Doç.Dr.Devrim ÇABUK

Doç.Dr.Umut KEFELİ

Doç.Dr.Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU

Doç.Dr.Özgür MEHTAP

Dr.Öğr.Üyesi Necmi EREN

Dr.Öğr.Üyesi Göktuğ ŞİRİN

Dr.Öğr.Üyesi Ali Erkan DUMAN

Dr.Öğr.Üyesi Alev SELEK

Dr.Öğr.Üyesi Hasan YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Sibel GÖKÇAY BEK

Uzm.Dr.Ayfer GEDÜK

Sayfa Başı

 

Haberler

Prof.Dr. Ömer Şentürk’ün Kitabı Yayınlandı.. Prof.Dr. Ömer Şentürk’ün Kitabı Yayınlandı..
Toplumumuzda giderek görülme sıklığı artan İnflamatuvar Barsak Hastalığı farklı branşlardan hekimleri ilgilendiren ve multidisipliner bir yaklaşımı gerektiren hastalıkların başında gelmektedir. [devamı]

  

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03