Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız Tarihçesi:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalının kurulması 1994 yılında ilk öğretim üyesi olarak atanan Doç.Dr. Süreyya Ceylan tarafından sağlanmıştır. Bu dönemde atanan iki TUS ve bir Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans programında üç asistanla mezuniyet sonrası eğitim programı da başlatılmıştır.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kuruluş ve yapılanma çalışmalarına ilk olarak Derince Temel Tıp Bilimleri binasında ve prefabrik dersliklerde 41 öğrenciyle başlamıştır. 1994'den itibaren Eğitim-Öğretim programı, ders ve laboratuar görevlendirmeleri yapılmıştır. Rutin Işık Mikroskobi ve İmmunohisokimya Laboratuarları ve öğrenci laboratuarları oluşturularak yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar, Histoloji ve Embriyolojide yeni ve kapsamlı eğitim programlarının oluşturulması süreci yaşanmıştır. Batı Karadeniz Üniversiteleri işbirliği kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ile 2012 yılı itabari ile ortak doktora programı ve 2014 yılı itibari ile ortak yüksek lisans programı yürütülmektedir. Anabilim dalımızda mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında 2 TUS, 8 Yüksek Lisans, 4 Doktora Eğitimi tamamlanmıştır.

Bugün Anabilim Dalımız:

2014-2015 Eğitim-öğretim yılında 3 Profesör, 2 Doçent ve 4’ü Araştırma Görevlisi kadrosunda 7 Doktora ve 2 Yüksek lisans öğrencisi ile eğitim öğretim çalışmalarını ve araştırmalarını yürütmektedir. Anabilim Dalımızda Yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Histoloji hücre, doku ve organların yapısını mikroskobik düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Mikroskobik çalışmalarda elde edilen bulgular, hücre ve dokuları inceleyebilmek üzere histolojik preparat hazırlama teknikleri ve mikroskoplarla yapılır. Histoloji, tıp öğrenimi ve araştırma alanlarında hücre, doku ve organların yapısı yanı sıra yapı ile işlev arasındaki ilişkiyi konu olarak ele alır; doku yapısında anormal durumların değerlendirilmesine olanak sağlar ve patoloji derslerini kavramayı kolaylaştırır. Hücre ve dokuda normal işleyişin bozulması ya da azalması hücrenin mikroskobik görünümünde değişimlere yol açar.

Embriyoloji, dişi üreme hücresi olan oositin (yumurta hücresinin) erkek üreme hücresi olan spermle döllenmesi sonucu oluşan zigottan itibaren doğuma kadar olan 38-42 haftalık gelişim sürecini inceler ve araştırır. Tek bir hücreden nasıl farklı doku ve organların gelişerek karmaşık çok hücreli insan organizmasının meydana geldiğini; doku ve organların gelişmesiyle beraber işlev görmeye başlayan organizmanın temel özelliklerini; anormal gelişmenin altında yatan nedenleri; dokuların yenilenmesi, çoğalması, büyümesi ve bazı tümörlerin oluşması gibi patolojik olguları; immunolojik olayları ve embriyonik yaşamla ilişkili olan oto-imnun hastalıkların kökenlerini açıklığa kavuşturur. Bu nedenle Embriyoloji Temel Tıp Bilimleri içinde yer aldığı gibi klinik bilim dallarından özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Pediatrik Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Uroloji, Endokrinoloji ile ortak konuları kapsamaktadır.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı hücre, doku, organ düzeyinde ışık mikroskobik olarak histokimyasal ve immunohistokimyasal araştırmalarını temel ve klinik bilim dallarıyla ortak olarak yürütmektedir. Anabilim dalımız ve diğer Anabilim dallarıyla ortak olarak tamamlanmış ve devam etmekte olan araştırma projeleri mevcuttur ve bu araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ve çeşitli dergilerde yayınlamıştır.

Araştırma Alanlarımız:

• Sinir bilimleri (Neuroscience)

• Üreme biyolojisi, tüp bebek ve endokrin sistem

• Hücre kültürü, kök hücre çalışmaları

• Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Çalışmaları

Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-Dönem II öğrencilerine ve Diş Hekimliği Fakültesi II.-III.sınıf öğrencilerine, Sağlık Yüksek Okulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji Eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda Lisansüstü seviyede Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Süreyya CEYLAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Melda Yardımoğlu YILMAZ

Prof.Dr.Serdar FİLİZ

Prof.Dr.Süheyla GONCA

Doç.Dr.Yusufhan YAZIR

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03