Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2007 yılı itibarıyla 4 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bugüne kadar Anabilim Dalında 6 yüksek lisans, 2 doktora ve 1 uzmanlık tezi tamamlanmış olup 3 doktora ve 2 uzmanlık tezi tamamlanmak üzeredir. . Anabilim Dalında in-vivo ve in-vitro araştırmalar yapılabilen 2 laboratuvar bulunmaktadır.

Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda sunacak; ülkenin ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde doğru,dürüst,ve tutarlı davranışlar sergileyen bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem IV öğrencilerine Klinik Farmakoloji ve Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik öğrencilerine de Farmakoloji dersi verilmektedir.

Ayrıca kentte hekimlere, eczacılara, diş hekimlerine ve diğer meslek kuruluşlarına, bazı sivil toplum örgütlerine talepleri karşılığında ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Donanımları

-İn-vitro izole organ banyo sistemleri, bilgisayarlı veri kayıt sistemi,stimülatörler, poligraf

-Analjezik ve antiinflamatuvar aktivite tayini için gerekli donanımlar,- İn vivo kan basıncı ölçüm cihazı,

-Davranış modelleri (+ labirent düzeneği, zorunlu yüzdürme silindirleri, bilgisayarlı lokomotor aktivite cihazı),

-Öğrenme ve bellek düzenekleri (pasif sakınma aleti, + labirent düzeneği, üç panelli pist düzeneği)

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Güner ULAK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Tijen UTKAN

Prof.Dr.Faruk ERDEN

Prof.Dr.Füruzan YILDIZ AKAR

Doç.Dr.İpek KOMSUOĞLU ÇELİKYURT

Doç.Dr.Oğuz MUTLU

Doç.Dr.Semil Selcen GÖÇMEZ

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03