Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup şu anda dört profesör, bir doçent ve bir uzman hekim olmak üzere toplam altı öğretim görevlisi; dokuz asistan; beş hemşire ve altı yardımcı personel ile hizmet vermektedır.

Anabilim Dalımız bünyesinde servisimizde yataklı tedavi hizmetleri, poliklinikte ayakta tedavi hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri sunulmakta, Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmaları yürütülmekte ve Tıp Fakültesi öğrenci ve asistan eğitimi verilmektedir.

15 Yataklı servisimizde hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması ayrıca hastanenin tüm servislerinde yatan hastaların enfeksiyon konsultasyonlarıyla takibi ; antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması; uzun süreli hastanede yatan, altta yatan hastalığı ve hastalığı olan hastalarda enfeksiyon gelişiminin önlenmesi; hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda eğitilmesinin sağlanması sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Poliklinik hizmetleri kapsamında hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, başta Hepatit B olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması, hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın biçimde eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasını sağlamak poliklinik hizmetlerimizin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda kendi hastalarımızın yanı sıra yoğun bakım ünitesindeki hastaların mikrobiyolojik tetkikleri ve diğer tüm servislerde yatan hastaların kan kültürü tetkikleri yapılmaktadır. Bununla birlikte, moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından yürütülen Enfeksiyon Kontrol Komitesi hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması ve salgınların önlenmesi için gereken politikaları belirlemekte ve izlenmesi gereken yöntemlere dair talimatları hazırlamaktadır. Komitemiz ayrıca, hastane enfeksiyonu kontrol önlemleri konusunda öğretim görevlilerinin, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin bilgilendirmesine yönelik toplantılar yapmaktadır. Bunun yanı sıra Komite, hastane enfeksiyon sürveyansının yapılmasını sağlayarak, sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması için çalışmaktadır. Hastanemiz ayrıca Sağlık Bakanlığının enfeksiyon kontrol hemşiresi eğitimi için seçtiği hastanelerden birisidir.

Anabilim Dalımızda Tıp fakültesi 3.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerine ve asistan doktorlar için eğitim verilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak hastane personelini standart önlemler hakkında ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bilgilendirmek ve bu hastalıklara karşı aşılamak da çalışmalarımız arasında yer almaktadır.

Bölümümüze ulaşmak için:
0262 303 70 84
0262 303 70 50

Sayfa Başı

Eğitim

Dönem III Ders Programı

Dönem V Ders Programı

Uzmanlık Öğrencisi Ders Programı

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Eğitim Programı

 

Çalışmalarımız

Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı (Tetkik İstek Formu)

Merak Ettikleriniz

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalara Bakılıyor?:

Ateşi olan tüm hastalar, sarılığı olanlar, gizli sarılığı olanlar, nezle, grip, boğaz iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu, deri ve deri altı dokusunun iltihapları, diyabetik ayak enfeksiyonları, HIV/AIDS şüpheli veya tanılı hastalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tifo, dizanteri, tetanoz, kuduz şüpheli ısırıklar, iltihaplı ishaller, Kırım Kongo kanamalı ateşi olan hastalar, kene tutunmaları, tularemi gibi mikroplarla oluşan her türlü iltihabi hastalıklar.


Gerektiğinde Hastaneye Yatış Mümkünmü?

15 yataklı servisimize yatması gereken hastalar yatırılarak teşhis ve tedavi edilmektedir.


Özel Odanız Varmı?

2 adet tek kişilik özel odamız mevcuttur, Başhekimlikçe belirlenen bir fark ödenerek yatış mümkün.


Sizin Bölümde Zona, Kızamık, Suçiçeği Gibi Hastalar' da Yatırılıyormu?

Son yıllarda gerçekten de erişkin yaş grubunda da suçiçeği, kızamık gibi hastalıklar görülüyor ve çocuklara göre daha seyrediyor. Tabii ki bu hastalar bizim hastamız, buylaşıcı olduğu için de başka servislerde yatması sakıncalı. Bu hastaların ilk muayeneleri polikliniğimizde yapılır, yatması gerekenler yatırılır. Zona aynı şekilde bizim hastalığımızdır ve bulaşıcıdır, enfeksiyon servisinde yatması gerekir.

 

Sayfa Başı


Gebelerdeki Enfeksiyonlara' da Bakıyormusunuz? Tokso Şüpheli Hastalar Size Gelse Doğru Olurmu?

Tam da yerine gelmiş olurlar, hem gebelerdeki enfeksiyonlar, hem de bebeğe bulaşabilen enfeksiyonlar bizim uzmanlık konumuz.


Seyahate Gidileceği Zaman Size Gelsek Bizi Aydınlatırmısınız?

Gidilecek ülkede bulaşabilecek enfeksiyonlara internet ağından ulaşarak, aşı veya ilaç tedavi önerileri ile, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilgileri alabilirsiniz.


Anjin, Nezle, Grip Olduğumuzda Gelebilirmiyiz Size?

Bu tip hastalıkların asıl muayene yeri Enfeksiyon Hastalıklarıdır, en iyi ve doğru hizmeti alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulaşma ve korunma yöntemleri konusunda da bilgilendirilirsiniz.


İshal, Dizanteri Gibi Hastalıklarla İlgileniyormusunuz?

Mikrobik ishaller ve dizanteri enfeksiyonun başlıca hastalıklarıdır. Etkene yönelik inceleme, tanı ve tedavi bizim işimiz.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Birsen MUTLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Sıla AKHAN

Prof.Dr.Ayşe WILLKE TOPCU

Dr.Öğr.Üyesi Emel AZAK KARALİ

Dr.Öğr.Üyesi Özlem GÜLER

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03