Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, halen 3 profesör, 2 yardımcı doçent doktor ve 5 araştırma görevlisi Anabilim dalımızda görev yapmaktadır. Yataklı hasta servisi 14 yataklıdır. Ayaktan tedavi hizmetlerinde 2 genel amaçlı poliklinik ve 3 özel poliklinik (Behçet hastalığı, psoriasis ve deri lenfomaları) hizmet vermektedir. Bölümümüzde foto(kemo) terapi, elektrokoterizasyon, kriyoterapi, iyontoforez, dermoskopik inceleme, insizyonel ve eksizyonel deri biyopsisi, deri yama testleri, Alexandrite lazer epilasyon ve kimyasal peeling uygulamaları yapılmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda Yapılan İşlemler:

BİYOPSİ:Tanıyı doğrulamak için veya kesin tanı konulamayan durumlarda ayırıcı tanı amacıyla lezyonlu deriden bir parça alınarak mikroskop altında incelenmesi dermatolojide sık kullanılan bir işlemdir. İşlemden önce biyopsi alanı bir antiseptik solüsyonla temizlendikten sonra bölgesel uyuşturucu iğne enjekte edilir. Daha sonra kalem benzeri steril bir alet yardımıyla deriden ufak bir parça çıkartılır. Kanama durduktan sonra bölge kapatılır. Bazen bu işlem cerrahi aletler ile yapılmakta ve uygun dikiş materyali ile dikilmektedir.

DERMOSKOPİ: Özellikle pigmentli deri lezyonlarının tanısı ve ayırdedilmesinde kullanılan yöntem derinin intravital mikroskopik incelemesi olarak tanımlanabilir. Pigmente deri lezyonlarının tanısında yeni olanaklar sağlaması nedeniyle dermatoskopi son yıllarda ‘Dermatoonkoloji’ ve ‘Nevus İzlem Poliklinikleri’nde rutin olarak uygulanmaya başlanmıştır. Doğuştan olan veya sonradan çıkan nevusların takibinde ve pigmente (renkli) deri tümörlerinin erken tanısında kullanılan bir yöntemdir. İnceleme dermoskop denilen cihaz lezyonlu deriye temas ettirilerek yapılır. Basit, hızlı, pratik ve ucuz bir yöntemdir. Herhangi bir yan etkisi yoktur.

FOTOTERAPİ: Güneş ışığının bir parçası olan ultraviyole ışınlarının yapay olarak üretilerek bazı deri hastalıklarının tedavisi kullanıldığı bir yöntemdir.Yapay ultraviyole ışıkları tedavide tek başına kullanılırsa bu yönteme fototerapi, kişinin güneşe olan hassasiyetini arttıracak bazı ilaçların ardından kullanılırsa fotokemoterapi (PUVA) denilmektedir. Foto(kemo)terapi psoriasis, atopik dermatit, alopesi areata, kutanöz T hücreli lenfoma (Mikozis fungoides) ve bir takım başka deri hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan bir tedavi yöntemidir. Sistem hastaların içine girebilecekleri ultraviyole ışını veren bir kabinden oluşur. Küçük alanlar tedavi edilmek isteniyorsa lokal PUVA cihazı kullanılabilir.Tedavi genellikle haftada 2-3 seans şeklinde düzenlenir. Hastalar gözlerini korumak amacıyla tedavi sırasında her zaman özel bir gözlük takmalıdırlar.

KRİYOTERAPİ: hastalıklı bölgenin dondurularak tahrip edildiği dermatolojide sık kullanılan bir tedavi şeklidir. Bölümümüzde kriyoterapi için açık sprey cihazı ve -195.6 oC ısısı olan sıvı azot kullanılmaktadır. Öncesinde bölgeyi uyuşturma gerekmemesi ve kolay uygulanması bu tedavi yönteminin avantajlarıdır. Sıvı azot hastalıklı doku üzerinde bir donma halkası oluşturanc kadar hastalıklı doku üzerine püskürtülür. Tedavi için bir uygulama yeterli olmazsa, uygulama 2-4 hafta aralarla tekrarlanabilir. Tedavi sırasında ve sonrasında bölgesel ağrı beklenen bir etkidir. Ayrıca tedavi sonrasında uygulanan bölgede ağrı, şişme, su toplaması ve beyaz ya da kahverengi bir izle iyileşme olabilir. Kriyoterapi verrü, seboreik keratoz, aktinik keratoz, kallus, keloid gibi dermatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

ELEKTROKOTERİZASYON: Bir metalin elektrik enerjisiyle ısıtılarak dokunun dağlanmasını sağlayan, verrü, skin tag, pyojenik granülom, seboreik keratoz, milia gibi dermatolojik bazı hastalıkların tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. İşlem öncesinde bölge antiseptik bir solüsyonla temizlendikten sonra ağrı duymamanız amacıyla uyuşturulur. İşlem sonrasında enfeksiyon kapmaması amacıyla bölgeye birkaç gün su temas ettirmemeniz ve doktorunuz tarafından verilen antibiyotikli kremi sürmeniz önerilecektir. Bu işlemin de bazı olası riskleri vardır. Anestezik maddeye bağlı allerjik reaksiyonlar, kanama, yara yeri enfeksiyonu, iyileşirken bölgede beyaz ya da kahverengi bir iz kalması, lezyonun tamamen yakılamayıp kısmen sebat etmesi ya da tekrarlaması, işlem sırasında veya sonrasında ağrı, işlem bölgesine komşu dokuların hasarı gibi yan etkiler gelişebilmektedir.

İYONTOFOREZ: Elektrik akımı kullanılarak deri içine çeşitli iyonların girişini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde aşırı terleme başta olmak üzere birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Uygulamada el ve ayakların terleyen bölgelerini kaplayacak şekilde ılık su ile dolu plastik leğenler kullanılır. Elektriksel akım su içindeki elektrotlar ile sağlanır ve galvanometrik araçla akım verilir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Rebiay KIRAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Nilgün SAYMAN BİLEN

Prof.Dr.Dilek BAYRAMGÜRLER

Doç.Dr.Aysun Şikar AKTÜRK

Doç.Dr.Evren ODYAKMAZ DEMİRSOY

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03