Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Şubat 1995’te Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’ in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlaması ile kuruldu. Kasım 1995’te 2 yenidoğan, 3 süt çocuğu ve 5 büyük çocuk yatağı ile yataklı servis hizmetine başlandı.

1997-1999 arasındaki dönemde 17 yatak kapasitesine ulaşan çocuk servisinde yenidoğan, enfeksiyon, endokrinoloji ve diyabet, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve genel pediatri hastaları izlenmekteydi. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra kullanılmaz hale gelen çocuk servisi, 650 m2’ lik prefabrik bir mekanda yeniden yapılandırıldı. Bu mekanda 19 yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım, 22 çocuk ve 4 çocuk acil yatağı ile hizmet verildi. 2000 yılında Neonatoloji, Enfeksiyon, Endokrinoloji ve Diyabet, Nefroloji ve Hematoloji Bilim Dalları kuruldu. Günümüze kadar olan süreçte de Pediatrik Onkoloji, Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji, Allerji ve Klinik İmmunoloji, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalları kuruldu. Ocak 2007’de ise 4 yataklı Çocuk Yoğun Bakım servisi hizmet vermeye başladı.

Haziran 2005’te Umuttepe kampusuna taşındıktan sonra 25 Yenidoğan ve Yenidoğan yoğun bakım, 34 Genel Pediatri, 16 Hematoloji ve Onkoloji, 6 Çocuk Yoğun Bakım ve 6 adet Acil gözlem olmak üzere 87 adet hasta yatağına sahip olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Kliniğimizde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra prematüre ve yenidoğan yoğun bakımı, endokrinoloji (diyabet, hormon bozuklukları, büyüme-gelişme gerilikleri), hematoloji (çocukluk çağı kansızlıkları, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, hemofili ve lösemi), onkoloji (çocukluk çağı lenfomaları, kanserleri ve tümörleri teşhis ve tedavisi), nefroloji ve romatoloji (böbrek ve idrar yolu hastalıkları, eklem ve bağ dokusu hastalıkları), kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları teşhis ve tedavisi), gelişim nörolojisi, solunum yolu hastalıkları-astım (solunum fonksiyon testleri, allerji testleri yapılmakta) ve gastroenteroloji (mide, bağırsak, karaciğer hastalıkları) gibi özel konularda da hizmet verilmektedir.

Yenidoğan ve çocuk ünitemizde solunum desteği gereken hastalar için ventilatörler, hasta takibi için monitörler, pulse oksimetreler, kan gazı ölçüm cihazı bulunmaktadır. Çocuklarımızın anne karnından başlayarak tıbbi kontrol ve tedavilerinin gereğince yapılması sağlıklı bir yaşamın temelidir. Anabilim Dalımız bu prensipten yola çıkarak hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Sayfa Başı

Bilim Dalları
Neonatoloji Bilim Dalı


Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi 1997 de, Yenidoğan ve Prematüre bebek takip polikliniği 2000 yılında açıldı. 10 mekanik ventilatör, 1 yüksek frekanslı ventilatör ve nitrik oksit tedavi ünitesi, 8 Açık küvöz, 10 kapalı küvöz ve 2 transport küvözü, amplitüt EEG, hasta başı USG/Ekokardiografi cihazı, transkütan oksijen-karbondioksit monitörü, 5 yoğun fototerapi, 8 fototerapi cihazı ve toplam 20 yenidoğan yoğunbakım, 4 anne yanı yatağı kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitemizde çok küçük prematüreler, sürfaktan uygulamaları, ventilatör desteği, parenteral beslenme gibi yöntemler kullanılarak deneyimli uzmanlarca yaşatılabilmektedir. Yenidoğan sarılığında fototerapi ve kan değişimi tedavileri uygulanmaktadır. Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan bebeklerin anne eğitimleri veya az sorunlu bebeklerin tedavileri için genel pediatri içinde ayrılmış odalarda hastalar izlenebilmektedir.

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğan bebeklerin doğduğu andan itibaren izlemleri Yenidoğan ünitesi tarafından yapılmaktadır. Doğum sonrası her türlü acil girişime olanak sağlayan bebek ünitesinde ilk muayeneleri yapılan ve rutin laboratuar tetkikleri alınan bebekler sağlıklı iseler annelerin yanında, günümüzde en tercih edilen bakım yöntemi olan ‘rooming in’ prensibine uygun olarak izlenmektedirler. Ciddi sağlık problemi olanlar kliniğimiz prematüre ve yenidoğan ünitesine alınmaktadırlar.

Neonatoloji Bilim Dalı faaliyetleri kapsamında multidisipliner yaklaşım prensibiyle her ayın sonunda cuma günü Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalı ile Perinatoloji toplantıları yapılarak yeni gelişmeler gözden geçirilmekte ortak protokoller üretilmektedir. Her hafta cuma günleri Neonataloji Yan Dal Asistanı eğitim programı çerçevesinde Neonatoloji Bilim Dalının temel derslerini içeren konular ve güncel makaleler tartışılmaktadır. Neonatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Kocaeli ili başta olmak üzere “Yenidoğan canlandırma kursları”nın düzenlenmesinde ve Kocaeli ili bebek ölümlerinin incelenmesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte aktif olarak çalışmaktadır.

Yine hastanemizde doğan tüm bebeklere “Bebek Dostu Hastane” olarak anne sütü eğitimi, fenilketonüri, TSH taraması, biotinidaz eksikliği ve işitme tarama proğramı hizmetleri yenidoğan ekibince verilmektedir. Anne sütü eğitimi doğum yapmış anneye her emzirme sırasında, bu iş için eğitimli ve değişmeyen hemşire tarafından yapılmaktadır.Neonatoloji Bilim Dalında Verilen Hizmetler


Poliklinik Hizmetleri:

Haftanın her mesai günü saat 9.00 - 17.00 arasında yenidoğan bebekler, prematüre bebek ve term riskli bebeklerin ayaktan takibi ve Anne sütü eğitimi.


Klinik Hizmetleri:

Hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilmesi gereken hastalar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenmektedir.


Yenidoğan İşitme Tarama Ünitesi:

Yenidoğan işitme tarama programı sertifikası olan deneyimli personel tarafından Otoakustik emisyon ve tarama BERA testleri yapılmaktadır.

 

Sayfa Başı

 

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 1997’de Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından kuruldu. Endokrin ve diyabet ekibinde bir profesör, 1doçent, 3 yan dal araştırma görevlisi ve 2 hemşire görev yapmaktadır. Bilim dalı bünyesinde büyüme geriliği, diyabet, obesite, ambigius genitale, tiroid bezi hastalıkları, metabolik kemik hastalıkları ve rikets, metabolik semdrom, puberte bozuklukları başta olmak üzere çocuklarda görülen hormonal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bilim dalımız çocukluk çağı diyabeti ve D vitamini yetersizliği konularında ulusal projeler katılmakta ve her yıl İznik’te diyabetli çocuklar için kamp düzenlemektedir. Bilim Dalının desteği ile diyabetli çocuklar ve gençlere yönelik www.arkadasimdiyabet.com isimli web sitesi hizmet vermektedir. Bölgemizdeki diyabetli çocuk ve ailelerine yönelik düzenli eğitimler yapılmaktadır.


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalında Verilen Hizmetler
Poliklinik hizmetleri:
  1. Pazartesi, perşembe ve Cuma günleri saat 9.00 – 16.00 arasında genel endokrinoloji hastalarının ayaktan muayeneleri,
  2. Çarşamba günü saat 09.00-16.00 arasında diyabet polikliniği,
  3. Salı günü saat 09.00-12.00 arasında endokrin testleri,
  4. Cuma günü bilim dalı eğitimi yapılmaktadır.

Klinik hizmetleri:

Hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilmesi gereken hastalar Çocuk Kliniği’nde izlenmektedir.

 

Sayfa Başı

 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Ağustos 2000’de kurulan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, aşağıdaki temel etkinlikleri yürütmektedir:

  • Bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle hastanemize getirilen, genel çocuk polikliniği ve diğer çocuk hastalıkları yandal polikliniklerinde görülen ve bilim dalımıza yönlendirilen hastaları bilim dalı polikliniğinde değerlendirmek, izlemek
  • Bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle hastanemize getirilen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın servislerine (çocuk, hematoloji-onkoloji, yenidoğan ve yoğun bakım) ya da diğer anabilim dallarının servislerine yatırılan hastaları izlemek, taburculukları ertesinde bilim dalı polikliniğinde değerlendirmek
  • Hastanemizde yatan 0-18 yaşındaki hastaların alması planlanan veya almakta olduğu antibiyotiklerin uygunluk denetimini yapmak ve antibiyotik tedavilerini onaylamak
  • Çocukluk çağının en sık görülen hastalık kümesi olan enfeksiyon hastalıkları konusunda öğrencilerin, intörn doktorların ve araştırma görevlilerinin eğitimlerine, kuramsal dersler, uygulamalı eğitim saatleri ve hastabaşı vizitlerinde katkıda bulunmak
  • Çocuk enfeksiyon hastalıkları alanında, gerektiğinde diğer bilim ve anabilim dallarıyla işbirliği içinde, araştırmalar yapmak, makaleler yazmak
  • Halkımızın enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili güncel konulardaki bilgisini artırıcı etkinliklerde bulunmak

 

Sayfa Başı

 

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 2000 yılında Dr. Nazan Sarper tarafından kuruldu. Bilim dalı bünyesinde ilk dönemde tanı ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar: Çocukluk çağı kansızlıkları, hemofili ve diğer pıhtılaşma bozuklukları (trombosit hastalıkları), lösemiler ve diğer çocukluk çağı kanserleriydi. 2003 yılında Dr.Funda Çorapçıoğlu’nun aramıza katılmasıyla Çocuk Onkoloji Bilim Dalı da kuruldu ve çocukluk çağı kanserleri bu bilim dalınca izlenmeye başlandı.


Çocuk Hematoloji Bilim Dalınca verilen hasta hizmetleri
  1. Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 9:00 – 16:30 arasında poliklinik hizmetleri verilmekte ve tüm başvuran hastalar randevusuz aynı gün muayene edilmektedir.
  2. İlk kez Hematolojiye sevk edilen hastalar poliklinik günleri dışında da aynı gün muayene edilmektedir.
  3. Hematoloji-Onkoloji servisindeki 8 yatakta genellikle lösemili hastalar yatarak tedavi görmektedir. Lösemi dışı hematoloji hastaları genel pediatri ve çocuk acil servislerine yatırılarak izlenmektedir. Hematoloji-Onkoloji servisinin sorumlu hemşiresi Esma Çakmak ve Deneyimli ve özverili bir hemşire ekibi tarafından kemoterapiler uygulanmaktadır. Servis bünyesinde 2007 yılından beri hizmet veren hastane ilköğretim okulu uzun yatan hastaların eğitimindeki aksamaları önlemekte ve hastalara moral desteği de sağlamaktadır. Hastane kan bankasından 24 saat kan ve kan ürünü desteği sağlanabilmekte ve 2007 yılından beri lösemili hastaların radyoterapi tedavileri de hastanemizde yapılmaktadır.
  4. Kronik anemisi olan hastaların transfüzyonları (Akdeniz anemisi gibi) transfüzyon odasında gerçekleştirilmektedir.
  5. Genetik geçişli kronik anemilerde (Akdeniz anemisi gibi) ve hemofililerde ailelere genetik danışmanlık verilmekte ve bilim dalınca hazırlanan broşürler ve konferanslarla hastalar ve aileleri bilgilendirilmektedir. Prof.Dr.Nazan Sarper’in kurucusu ve başkanı olduğu Kocaeli Hemofili derneği de web sitesi ve diğer etkinliklerle hemofili hastalarının eğitimine katkıda bulunmaktadır.
  6. Kemik iliği nakline aday hastaların gerekli hazırlıkları yapılarak kemik iliği nakil birimleri ile iletişim sağlanmakta ve nakil ünitelerine sevkleri gerçekleştirilmektedir.
  7. 2011 yılında, hematoloji, ortopedi, nükleer tıp, radyodiagnostik, fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim dalları öğretim üyelerinin katılımıyla hemofili konseyinin oluşturulması sağlanmış, hemofili hastalarının eklem sorunlarının tedavisine çok disiplinli yaklaşım ile radyosinovektomi, artroskopik sinovektomi gibi işlemler başlatılmıştır.
  8. Hemofili hastalarının cerrahi girişimleri, ilgili bilim dalları ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Hematoloji Bilim Dalında gerçekleştirilen eğitim aktiviteleri ve diğer aktiviteler
  1. Tıp Fakültesi dönem III, IV ve VI teorik ve pratik hematoloji eğitimleri
  2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları araştırma görevlilerinin ve Hematoloji Yan dal araştırma görevlilerinin teorik, hasta başı ve mikroskop eğitimleri, tez çalışmaları. Halen iki Hematoloji Uzmanı (Dr.Emine Zengin ve Suar Çakı Kılıç) mezun edilmiştir. Yeni yan dal araştırma görevlilerinin eğitimleri (Dr.Sema Aylan Gelen) devam etmektedir.
  3. Kök Hücre merkezinde düzenlenen lisansüstü eğitimde hematoloji dersleri verilmektedir.
  4. Hemofili ilaçları ile ilgili uluslararası Faz III klinik araştırmaya katılınmıştır.
  5. Bilim dalımız kesintisiz her yıl SCI’ye giren dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlar yapmaktadır, hematoloji kitabında bölüm yazmıştır, ulusal kongrelerde konuşmalar yapılmıştır.
  6. Hastanemiz ilköğretim okulu öğretmenlerinin organizasyonunda, lösemiden iyileşmiş hastalarımızla, son yıllarda çevre ilköğretim okullarının ve hastane kreşinin de katkısıyla Fakültemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği her yıl düzenlenmektedir.

Hedefler

Hematoloji Bilim dalındaki öğretim üyesi sayısı arttırılarak kemik iliği nakil ünitesinin kurulması

Sayfa Başı

 

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 2000 yılında kurulmuş olup çocukluk çağında görülen yüksek kan basıncı, böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Yataklı tedavi bölümü, sürekli ayaktan periton diyalizi ünitesi mevcut olan bilim dalında hemodiyaliz gereken çocuklar, hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde Çocuk Nefroloji Bilim Dalının elemanları tarafından izlenmektedir. Kronik böbrek yetmezliği ve kronik periton diyalizi yapılan hastalar ve aileleri için düzenli eğitimler yapılmaktadır.

Hastalara ait bilgilerin düzenli kayıtlarla saklanmasını amaçlayan Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Arşivi bulunmakta olup, hizmetler Çocuk Nefroloji uzmanı iki öğretim üyesi, bir yan dal araştırma görevlisi, bir rotasyoner pediatri araştırma görevlisi, bir intern doktor, bir çocuk nefroloji hemşiresi ve bir periton diyalizi hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Çocuk Nefroloji Polikliniği başvuruları için http://onlinerandevu.kocaeli.edu.tr/webappointment/ den randevu alınması gerekmektedir.

Cuma günleri bilim dalı eğitim günü olduğundan poliklinik hizmeti verilmemektedir.

Sayfa Başı

 

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Çocuk Romatoloji ile ilgili hizmetler Nisan 2002’den itibaren Çocuk Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde verilmiş, 31.5.2011’de Dr. Zelal Ekinci’nin Çocuk Romatoloji Uzmanı ünvanını almasından sonra Çocuk Romatoloji Bilim Dalı kurulmuştur.

Hizmetler Çocuk Romatoloji Uzmanı bir öğretim üyesi, bir yandal asistanı, bir rotasyoner pediatri araştırma görevlisi ve bir intern doktor tarafından yürütülmektedir. Çocukluk çağında görülen eklem ve bağ dokusu hastalıklarının tanı, tedavi ve izleminin yanı sıra, ailevi Akdeniz ateşi ve juvenil idiopatik artritli hastalar ve aileleri için yılda iki kez eğitimler yapılmaktadır. Hasta bilgilerinin düzenli kayıtlarla saklanabilmesi için özel arşivi mevcuttur. Juvenil idiopatik artritli hastaların tedavisi için eklem içi enjeksiyon uygulamaları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı servisinde Salı ve Perşembe günleri yapılmaktadır. Çarşamba ve Cuma günleri ise poliklinik hizmetleri verilmekte olup,
http://onlinerandevu.kocaeli.edu.tr/webappointment/ randevu almaları gerekmektedir


Bilim Dalı Ekibi:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zelal Ekinci

Yan Dal Asistanı: Uz. Dr. Kübra Öztürk

Rotasyoner: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı (2 aylık rotasyonlar ile)

Bölüm Hemşiresi: Semra Eskin

Sayfa Başı

 

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Mart 2003 tarihinde Dr. Funda Çorapcıoğlu tarafından kurulmuştur. Çocuk Onkolojisi Bilim alanı Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalar, beyin tümörleri, nöroblastom, yumuşak doku ve kemik tümörleri, karaciğer ve germ hücreleri ile ilgili kanserler, histiositozlar, retinoblastom, Wilms tümörü gibi çocukluk çağı kanserlerinden oluşmaktadır. Ayrıca kansere yatkınlık yaratan kalıtsal hastalıklar ve hemanjiyom, lenfanjiyom gibi benign tümörler de Çocuk Onkoloji Bilim Dalı tarafından izlenmektedir.


Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı yataklı servis hasta izlemi:

Bilim Dalı servisinde 4 oda ve 8 yatak kapasiteli, içinde banyo, tuvalet, klima, buzdolabı, televizyon ve refakatçi için dinlenme grubu bulunan odalarda hasta takibi yapılmaktadır. Kanserli çocukların tedavisi Uzman Hemşire Esma Çakmak sorumluluğunda kemoterapi alanında deneyimli bir hemşire ve sağlık personeli kadrosu tarafından yapılmaktadır. Hasta yoğunluğu nedeniyle kemoterapi dışındaki gerekçelerle yatması gereken hastalar, bazı durumlarda Çocuk Servisinden de hizmet almaktadırlar. Onkoloji ekibinin hasta takip ve izlemi servis konsültanının denetiminde çalışma ve tatil günlerinin tümünde kesintisiz sürmektedir. Tüm tanı ve tedavi sürecinde Radyoloji, Çocuk Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Nükleer Tıp Anabilim Dalları ve Pediatrinin diğer departmanlarının desteği alınmaktadır.


Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı ayaktan hasta izlemi:

Çocuk Onkolojisi polikliniği Salı ve Cuma günleri saat 9.30’dan itibaren randevusuz hasta kabul etmektedir. Poliklinik hizmeti, Morfoloji Binası Çocuk Onkoloji poliklinik odasında verilmektedir. Ayaktan kısa süreli tedaviler yine aynı birimde deneyimli hemşireler tarafından yapılmakta olup, çocukların güzel vakit geçirmesi amacıyla televizyon, atari, oyun bölümleri bulunmaktadır.


Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı multidisipliner hasta izlemi:

Çocuk Onkolojisi Bilim Alanı onkoloji ile ilgili diğer branşların görüş ve tedavi katkılarının önemli olduğu bir alan olması nedeniyle, hastaların tedavi planları ve izlem kararları her hafta Perşembe günleri yapılan “Pediatrik Tümör Konseyi”’nde tartışılmaktadır. Konseylerde Çocuk Onkolojisi çalışanları dışında, radyoloji, patoloji, çocuk cerrahisi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp sürekli olarak katılmakta, gerekli durumlarda ortopedi, beyin cerrahisi, göz ve diğer cerrahi branşlarda onkoloji ile ilgili hekimler konseye davet edilmektedir.


Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı çalışma takvimi:

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı’nın haftalık çalışma takvimi aşağıda tablodaki gibidir. Ayrıca ayda bir kez Perşembe günleri Kocaeli Pediatrik Onkoloji Grubu olgu sunumu / Semineri yapılmaktadır.

Pazartesi Servis viziti Aile Görüşmeleri Rapor Düzenlemeleri
Salı Servis viziti Poliklinik
Çarşamba Servis viziti Eğitim Toplantıları
Perşembe Servis viziti Pediatrik Tümör Konseyi Seminer ve makale anlatımı
Cuma Servis viziti Poliklinik Büyük Vizit

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı araştırma görevlisi eğitim hedefleri:
  • Pediatri ihtisası sürecinde tüm araştırma görevlilerinin Çocuk Onkoloji rotasyon süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.
  • Bu süre içinde asistanların hasta izleminin yanı sıra eğitime de aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
  • Asistan eğitimi çerçevesinde onkoloji rotasyonu süresince her asistan haftada bir kez konsey hastalarını sunmaktadır.
  • Her araştırma görevlisi ayda bir kez seminer ve makale hazırlamaktadır.
  • Rotasyon süresince asistanlardan bilimsel yazı yazımını öğrenmesi amacıyla poster, vaka sunumu veya klinik araştırma planlamasına ve yürütülmesine katılması beklenmektedir.

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı yandal uzmanlık öğrencisi eğitim hedefleri:

“Türk Pediatrik Onkoloji Grubu”’nun önerdiği eğitim programı temel alınmaktadır. Yan dal asistanı; hasta izlemi, konsey olgu tartışmaları ve bilimsel etkinliklerin yanı sıra alanının ilgili bulunduğu diğer bilim dalları rotasyon ve koordine çalışmalarını da yapmaktadır.


Sosyal Hizmetler:
  • Onkoloji bölümümüzde çocuklarımız eğitim sürecinde geri kalmamaları amacıyla tek öğretmenli ilköğretim okulu hizmet vermektedir.
  • Gerekli durumlarda çocuk psikiyatristleri ve psikologlar tarafından çocuklarımıza destek verilmektedir.
  • Ayrıca hasta anne-babaları için çok zor olan bu tanı ve tedavi sürecinde, ebeveynlerin “posttravmatik stres sendromu” yönünden izlemleri, konuda uzman erişkin psikiyatristler tarafından yapılmaktadır.

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı bilimsel faaliyetler:

Haftalık ve aylık aktivitelerin yanı sıra, ilki 2 Kasım 2006’da yapılan KOUPOG Eğitim seminerleri her yıl düzenleri olarak yapılmakta ve Kocaeli ili ve çevresindeki hekimlere çocukluk çağı kanserleri ile ilgili bilgi ve deneyim aktarılarak erken tanı olanağı sağlanması hedeflenmektedir.


İletişim:

Adres: Çocuk Onkoloji Kliniği, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, 2. kat. Umuttepe/Kocaeli

Tel: (0 262) 303 85 85, (0 262) 303 86 89

Faks: (0 262) 303 70 03

Sayfa Başı

 

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
TARİHÇE

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Prof. Dr. Abdulkadir Babaoğlu tarafından Nisan 2005 tarihinde kurulmuştur. Zaman içerisinde gelişerek poliklinik hizmetleri ile birlikte elektrokardiyografi, ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, tilt testi ve Holter laboratuarları hizmete girmiştir. Efor testleri erişkin Kardiyoloji bölümünde yapılmaktadır. Ağustos 2013 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Murat Deveci ikinci öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Aralık 2013 tarihinden itibaren Pediatrik Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi işlemi gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Hastalarımıza Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki yataklar kullanılarak yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakımdaki hastalar için poliklinikteki cihazlara ek olarak bir ekokardiyografi cihazı daha mevcuttur.

Bilim Dalımızda halen 2 ekokardiyografi cihazı, 2 elektrokardiyografi cihazı ve 5 adet EKG holter analiz sistemi, 2 adet event recorder (olay kaydedici) ve 1 adet tilt testi donanımı bulunmaktadır. Bilim Dalımızda konjenital kalp hastalıkları, edinsel kalp hastalıkları ve ritim problemlerinin tümüne yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısına olanak veren fetal ekokardiyografi hizmeti de verilmektedir.


Çalışma Düzeni:
  • Poliklinik: Haftanın her günü, 09:00-16:30
  • Ekokardiyografi: Haftanın her günü, 09:00-16:30
  • Fetal Ekokardiyografi: Salı haricinde haftanın her günü, 09:00-16:30
  • Ritm Holter: Haftanın her günü, 09:00-16:30
  • TILT Testi: Çarşamba günleri, 09:00-16:30
  • Efor Testi: Çarşamba günleri, 09:00-16:30
  • Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi: Salı günleri, 09:00-15:00
  • Eğitim Toplantısı: (Seminer ve Literatür Tartışması): Perşembe günleri, 13:00-14:00
  • Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Konseyi: Cuma günleri, 13:00-14:00

Bilim Dalı Ekibi:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir BABAOĞLU

Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECİ

Yan Dal Asistanları: Uz. Dr. Özlem KAYABEY, Uz. Dr. Okan TUĞRAL

Rotasyoner: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı (3 aylık rotasyonlar ile)

EKG ve Holter Teknisyeni: Özgül KARADENİZ

Bölüm Sekreteri: Sibel SARI


Koü Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Asistan Eğitimi

Yan dal asistanı kardiyoloji kliniğinde 4-5 kişiden oluşan intörnlerin ve asistanların lideri durumundadır.


1. Yıl Eğitimi

Birinci yılda amaç, yatan ve ayaktan izlenen çok sayıda hasta görerek klinik kararların nasıl verildiğini öğrenmektir.

Kardiyoloji servisi: Asistan ile birlikte sabah vizitini yaparak konsültan pediatrik kardiyolog ile birlikte hastanın tetkiklerini ve tedavisini ayarlar.

Kardiyoloji polikliniği: Uzman kardiyolog ile birlikte poliklinik çalışmalarına katılır. Öykü, fizik muayene, elektrokardiyografi ve telekardiyografi değerlendirmeyi öğrenir. Aritmi ile gelen hastaları değerlendirir. Holter, TILT ve egzersiz testi sonuçlarını değerlendirmeyi öğrenir. Kardiyoversiyon uygulamalarına katılır.

Ekokardiyografi: Birinci yılın ikinci yarısında haftada 2 gün ekokardiyografi çalışmalarını izler.

Kateter laboratuarı: Haftada bir gün bir uzman kardiyolog eşliğinde kateterizasyona girer. Birinci yıl yan dal asistanının sorumlulukları olgunun hazırlanması, işlemden bir gün önce aileye bilgi verilerek imza alınması, uzman kardiyolog ile birlikte kateterizasyon ve günün sonunda verilerin gözden geçirilmesidir. Zamanla tam olarak hemodinamik ve anjiyografik değerlendirmeyi öğrenir.

Konsey toplantısı: Haftada yarım gün kardiyoloji uzmanı denetiminde konsey toplantısını hazırlar ve sunar.

Konsültasyonlar: Çocuk kliniğinin diğer bölümlerinde ve diğer kliniklerde yatan hastaları pediatrik kardiyolog ile birlikte konsülte eder.

Araştırma eğitimi: Haftalık makale ve seminer toplantılarına katılır. Bir uzman kardiyolog denetiminde klinik araştırmaya katılır. Birinci yılın sonunda tez konusunu belirler.

Birinci yılın sonunda yan dal asistanları, çocuk kardiyoloji kliniğinin alt dallarında çalışmış ve genel olarak bir merkezde çocuk kardiyolojisinin nasıl yürütüldüğünü öğrenmiş olurlar.


2. Yıl Eğitimi

İkinci yılda amaç teknik ve zihinsel hünerleri artırmaktır. Servis vizitleri uzman kardiyolog gözetiminde olur. Çocuk kliniği ve diğer kliniklerden istenen konsültasyonları neticelendirir.

Ekokardiyografi: Bir uzman kardiyolog ile birlikte ekokardiyografi yapar. Ekokardiyografi işleminde aktif rol alır ve haftada birkaç yarım gününü ekokardiyografide geçirerek deneyim kazanır.
Transözefageal ekokardiyografi ve fetal ekokardiyografi incelemelerine katılır.

Kateter laboratuarı: Kateter çalışmalarının planlanmasında daha fazla sorumluluk alır. Diagnostik kateterleri tek başına yapabilecek düzeye gelmelidir. Girişimsel işlemlerde daha fazla görev alır.
Araştırma eğitimi ikinci yılda devam eder. Tez çalışmasını yürütür.


3. Yıl Eğitimi

Amaç ilk 2 yılda elde ettiği bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Transözefageal ve fetal ekokardiyografi yapabilir duruma gelmelidir.

Kateter laboratuarında standart girişimsel işleri yapabilir duruma gelmelidir.

Tez çalışmalarını bitirir.

Üçüncü yılın sonunda bir çocuk kardiyoloji birimini idare edebilecek duruma gelir.


İletişim:

Randevu için: 0 262 3037500

Ekokardiyografi: 0 262 3038035

Poliklinik: 0 262 3038733

Dr. Kadir Babaoğlu: 0 262 3037225 babaogluk@yahoo.com

Dr. Murat Deveci: 0 262 3037210 m4deveci@yahoo.com

Sayfa Başı

 

Çocuk Allerji Klinik İmmünoloji
  • Kocaeli Çocuk -Klinik İmmünoloji bilim dalı başkanı Prof. Dr. Metin Aydoğan
  • Yandal uzmanlık eğitimi alan uzman doktorlar: Uzm. Dr. Tuğba Çöğurlü
  • Allerji laboratuvarında görev yapan hemşire Zeynep Er Turan, Hemşire Ayşe Beker
  • Kocaeli Çocuk Allerji-Klinik İmmünoloji polikliniğinde bakılan ortalama yıllık hasta sayısı 8000’dir.
  • Allerji polikliniğinde uygulanan tedavi ve yapılan testler:
  • Subkutan İmmünoterapi
  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
  • Cilt Prik Testleri (İnhalen allerjenler ve Gıda allerjenleri ile)
  • Gıda Provakasyon Testi
  • Lokal Anestezik İlaçlar İle Provakasyon Testi
  • Diğer İlaç Provakasyon Testleri
  • Metakolin Bronş Provakasyon Testi

İletişim:

Randevu için: 0 262 3037500

Poliklinik: 0 262 3037304

Sayfa Başı

 

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Çocuk Nörolojisi Birimi 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren Dr. Bülent Kara tarafından yürütülmektedir. Bilim Dalı kurulması aşaması henüz tamamlanmamıştır. Çocuk Nörolojisi Birim’i bünyesinde epilepsi, psiko-sosyal-motor gerilik, nörometabolik hastalıklar, yapısal beyin anomalileri, yaygın gelişimsel bozukluklar, nöro-müsküler hastalıklar, demiyelinizan hastalıklar gibi çocuklarda sık görülebilen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


Çocuk Nörolojisi Birimi Poliklinik hizmetleri

Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 09.00 – 12.30 arasında yeni hasta ve daha önce görülmüş hastaların izlemleri yapılmaktadır.

Çarşamba günleri 09.00-12.00 arasında laboratuvar sonuçları değerlendirilmektedir.

Cuma günü bilim dalı eğitim toplantıları yapılmaktadır.


Klinik hizmetleri

Hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilmesi gereken hastalar Çocuk Kliniği’nde izlenmektedir.

Sayfa Başı

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı


Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde 2010 yılından bu yana fleksibl bronkoskopi, solunum fonksiyon testi, cilt testi, ter testi, 24 saatlik pH monitörizasyonu yapılmakta; tüberküloz, kistik firozis, bronşiektazi, astım, primer siliyer diskinezi, konjenital hava yolu anomalileri gibi tanılar almış hastalar izlenmektedir.
Fleksibl Bronkoskopi ÜnitesiÇocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü Çalışma Programı:

Poliklinik (Randevu ile): Pazartesi, Perşembe 09.00 – 16.00, Salı 14.00 – 16.00

Fleksibl bronkoskopi (Randevu ile): Çarşamba günleri

Eğitim toplantıları: Cuma günleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine yatırılan ilgili hastalar günlük olarak tetkik ve takip edilmektedir.

Poliklinik randevusu için telefon numarası: 02623037304

Sayfa Başı

Haberler

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı "Çocuk Nefroloji Yandal Eğitimi" konusunda "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi" Aldı
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nın “Çocuk Nefroloji Yandal Eğitimi” konusunda Çocuk Nefroloji Derneği ve Türk Tabibleri Birlği tarafından belirlenen ölçütleri karşıladığı görülmüş ve 5 yıl için geçerli olacak “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” verilmiştir. [devamı]

 

Konuk Konuşmacı

Dr. Talat PARMAN'ın konuşma metni için tıklayınız...

Dr. Zeyyat PARMAN'ın konuşma metni için tıklayınız...

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:


BİLİM DALLARI
  1. Neonatoloji Bilim Dalı

  2. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

  3. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

  4. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

  5. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

  6. Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

  7. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

  8. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

  9. Çocuk Allerji Klinik İmmünoloji Bilim Dalı

  10. Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

  11. Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

  12. Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

  Genel Pediatri

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03