Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bu dönemde Biyokimya anabilim dalı iki öğretim üyesi ile kurulmuş olup, 1. ve 2. sınıf biyokimya dersleri ve pratikleri anabilim dalı tarafından verilmiştir. Beş yüksek lisans ve bir ihtisas öğrencisi eğitime başlamış ve bir öğretim görevlisinin katılmasıyla kadrosunu oluşturmuştur. Rutin Biyokimya hastane hizmetleri ise bu dönemde Biyokimya anabilim dalı öğretim üyeleri ve asistanları tarafından anabilim dalına bağlı olarak sürdürülmüştür.

Bugüne kadar anabilim dalında 6 yüksek lisans ve 5 ihtisas tezi tamamlanmıştır. Anabilim dalında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları devam etmektedir. Anabilim dalında tamamlanmış ve devam etmekte olan çeşitli projeler mevcuttur. Bu araştırmaların büyük bir kısmı ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlamıştır.

2002 yılında Doç. Dr. Sevinç KUŞKAY anabilim dalı başkanlığına görevlendirilmiştir. Biyokimya Anabilim dalı halen 1 profesör, 4 doçent ve 3 ihtisas öğrencisiyle biyokimya dersleri, öğrenci pratikleri, lisansüstü eğitimi ve çeşitli konularda moleküler çalışmalarla hizmet vermektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Hale MARAL KIR (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Meltem Özlen DİLLİOĞLUGİL

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Ceyla ERALDEMİR

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03