Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

http://www.kounrs.org

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ekim 1994 tarihinde Doç. Dr. Savaş Ceylan’ın Anabilim Dalı Başkanlığına atanmasıyla kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nın aktif klinik nöroşirürji hizmetleri, ilk ameliyatın Kasım 1995 tarihinde SSK Kocaeli Hastanesi’nin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis olunan 100 yataklı kısmında gerçekleştirilmesiyle başlamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremden sonra SSK Hastane binasının kullanılmaz hale gelmesiyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık iki yıl prefabrik yapılarda hizmet vermiştir. Haziran 2002’de inşa edilen 150 yatak kapasiteli Rotary Hastanesine geçilmiş ve burada Nöroşirürji Anabilim Dalı 13 yatakla hizmet vermeye devam etmiştir. Haziran 2005 tarihinde Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesindeki Tıp Fakültesi Hastanesine taşınılmış olup, Nöroşirürji Anabilim Dalı halen burada 20 yataklı klinikte çalışmalarına devam etmektedir. 2005 ve 2006 seneleri itibarıyla yıllık ameliyat sayısı 600 civarında olup bunların yaklaşık 400’ünü (A) ve (B) grubu özellik isteyen ameliyatlar oluşturmaktadır.


Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda:

  • Beyin damarlarına ait anevrizmaların (balonlaşma) ve arteriovenöz malformasyonların (damar yumakları) yol açtığı kanamalar
  • Beyin ve kafatasına ait tüm tümörler ve kistler,
  • Hipofiz tümörleri ve sellar-parasellar tümörlerin endonazal endoskopik (kafatası açılmadan, burun deliği içerisinden endoskopla girilerek yapılan) cerrahisi,
  • Bel fıtığı, boyun fıtığı, omurilik kanalı darlığı, bel kayması (spondilolistezis), tüm omurga ve omurilik tümörleri, tuzak nöropatiler (muhtelif yerlerdeki sinir sıkışmaları),
  • Kaza ve düşmeler sonucu gelişen beyin kanaması, kafatası kırıkları, boyun, sırt ve bel bölgesindeki omurga kırıkları ve omurilik zedelenmeleri, kol ve bacaklardaki sinir kesi ve yaralanmaları,
  • Pediatrik Nöroşirürji alt disiplini içerisinde ise doğumsal beyin ve omurilik hastalıkları (gizli veya kese şeklindeki omurilik açıklığı veya gelişim bozukluğu), doğumsal veya sonradan gelişen hidrosefali (beyin sıvısının beyinde aşırı birikmesi), doğumsal beyin kistleri, bebek ve çocuklara ait tüm beyin ve omurilik cerrahisi girişimleri (tümörler veya yaralanmalara bağlı durumlar) yapılmaktadır.

Nöroşirürji Anabilim Dalı’na ait cerrahi alt yapı içerisinde:

  • dijital kayıt sistemine sahip gelişmiş ameliyat mikroskobu
  • tümör cerrahisi, erişkin ve pediatrik olgulardaki hidrosefali ve beyin içi yerleşimli kistler için kullanılan dijital kayıt sistemine sahip nöroendoskop setleri
  • CUSA (ultrasonik aspiratör)

gibi günümüz beyin cerrahisinin gelişmiş teknolojik olanakları en etkili şekilde kullanılmaktadır. Özellikle nöroendoskopik teknikle uygulanan girişimlerde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı deneyim ve teknik açıdan ülkemizde önde gelen merkezler arasında kabul edilmektedir.

Çalışma düzeni olarak, haftanın 4 günü (Pazartesi-Perşembe) ameliyat ve poliklinik hizmetleri verilmekte olup, Cuma günleri ise, asistan eğitim seminerleri, kürsü haftalık olgu konseyi yapılmakta ve aynı zamanda poliklinik hizmeti ve lokal ameliyatlar yapılmaktadır.


İletişim:

Web: http://www.kounrs.org

Telefon: 0262 3038690, 0262 3038617

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Savaş CEYLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Konuralp İLBAY

Prof.Dr.Volkan ETUŞ

Doç.Dr.İhsan ANIK

Dr.Öğr.Üyesi Burak ÇABUK

Dr.Öğr.Üyesi Hamza GENÇ

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03